SKAL KUTTES: Gullregn er svært giftig og kan i verste fall være dødelig dersom man spiser den. I Skiveien på Kolbotn, like ved krysset med Sønsterudveien, kan du se minst tre store busker. Snart skal disse fjernes. Foto: Yana Stubberudlien

Blant Norges giftigste planter

Hold barna dine unna gullregn. Denne planten er svært giftig og kan i verste fall forårsake død.

Publisert Sist oppdatert

Giftinformasjonen får årlig rundt 3.000 henvendelser angående barn som har smakt på planter. Barn under fire år er de ivrigste plantespiserne.

Hvis barnet har spist eller smakt på en giftig plante:

• Fjern planterester fra barnets munn og gi litt drikke.

• Ta det med ro, få oversikt over situasjonen.

• Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging.

• Hvis barnet har alvorlige symptomer: Ring 113.

Kilde: Giftinformasjonen

Oppegård Avis har fått flere henvendelser om gullregn (Laburnum sp.), som er blant Norges giftigste planter. Ifølge Giftinformasjonen er hele planten svært giftig og kan forårsake død ved høyt inntak.

Du kan blant annet se flere store gullregn-busker/trær som står nå i full blomst langs Skiveien på Kolbotn, like ved krysset med Sønsterudveien. Strekningen forvaltes av Viken fylkeskommune.

– Det er ingen tvil om at gullregn er svært giftig og at barn må holdes unna den, påpeker Stig Hvoslef, fagkoordinatoren for klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Han påpeker at gullregn sprer seg lett. Det er derfor ikke så lett å bli kvitt den.

– Skal kuttes ned

– Hvorfor har dere ikke ennå fjernet de tre gullregnbuskene på Kolbotn?

– Jeg er ikke kjent med denne lokaliteten, men skal ta kontakt med min leder for å følge opp saken internt. Vi har som målsetning om å fjerne fremmede arter som er til sjenanse eller som utgjør fare for publikum, så disse buskene på Kolbotn skal kuttes ned, sier naturforvalter for trafikkmiljø i Viken fylkeskommune, Hans Støvern.

– Når kommer dere til å fjerne disse buskene?

– Det vet jeg ikke ennå, men jeg skal undersøke litt og vil oppdatere dere, sier naturforvalteren til Oppegård Avis.

– Vil bli fjernet i løpet av juni

Vegar Larsen, som er byggeleder for infrastruktur, drift og vedlikehold i Viken fylkeskommune, påpeker at det finnes mange giftige planter i norsk natur og i tilknytning til hager.

– Vi fjerner ikke planter kun fordi de er giftige. Gullregn en en plante med svært høy risiko på Artsdatabankens fremmedartsliste. Det er opprinnelig en hagerømling. Vi skal ikke plante eller bidra til å spre denne, men den er ikke på bekjempelseslisten vår. Den sprer seg med frø, og den vil komme opp igjen i samme område. Selv om vi fjerner denne, sier Larsen.

Videre sier han at forekomsten med gullregn i Skiveien vil bli fjernet i løpet av juni.

– Forekomsten med gullregn i Skiveien vil bli fjernet fordi det er en fremmed art som sprer seg svært lett. Andre fremmede arter som vi bekjemper aktivt langs fylkes- og riksveinettet er kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og slirekne, legger han til.

Avhengig av tips

Hans Støvern påpeker at fylkeskommunen, men også kommunen er helt avhengig av tips/bekymringsmeldinger fra publikum for å lokalisere flere fremmede arter.

Henvendelsene/bekymringsmeldingene som gjelder gullregn som vokser langs fylkesveiene i kommunen, kan sendes til post@viken.no.

Gjelder bekymringsmeldingen gullregn som vokser langs en kommunal vei eller på en kommunal grunn i Nordre Follo, bør e-posten sendes til postmottak@nordrefollo.kommune.no.

To små frø kan gi forgiftning

Det finnes flere gullregn-arter, blant annet adamsgullregn, alpegullregn, blåregn, hybridgullregn. Alle artene inneholder giftstoff.

Gullregn blomstrer på våren med gule blomster i til til 30 centimeter lange klaser.

Hele planten inneholder forskjellige giftstoffer i varierende mengde.

Mange av gullregn-artene har belger med frø, og det er gjerne disse som frister barn. Frøene inneholder trolig mest giftstoffer. En belg inneholder tre til fem frø, og to til ti frø kan gi forgiftning hos barn.

MEST GIFTSTOFFER I FRØ: Hele planten er giftig, men frøene inneholder trolig mest giftstoffer. En belg inneholder tre til fem frø, og to til ti frø kan gi forgiftning hos barn. Foto: Giftinformasjonen

Sjekk symptomer

Symptomer på gullregnforgiftning er intens trøtthet, hjertebank, brekninger/ oppkast, kvalme, magesmerter, koma, frådende munn, synspåvirkninger og ulikt utvidete pupiller. Ved større inntak kan i tillegg andre symptomer oppstå.

Førstehjelp:

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
  • Gi barnet noe å drikke.
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Hvis barnet har alvorlige symptomer, ring 113.

Fikk flere bekymringsmeldinger

Etter at Oppegård Avis publiserte saken, fikk vi flere bekymringsmeldinger fra våre lesere.

De melder om flere lokasjoner av gullregn på kommunal grunn, blant annet sørvest for inngangen til Sofiemyr stadion på Kolbotn og ved den gamle fotballbanen ikke så langt fra Ekornrud barnehage.

VED SOFIEMYR STADION: Gullregn er også sett ved Sofiemyr stadion. Foto: Privat

I forbindelse med disse henvendelsene har Oppegård Avis kontaktet virksomhetsleder Gry Larsen i Vei og park i Nordre Follo. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Powered by Labrador CMS