PÅ FLYTTEFOT: Jan Albert Fürst Kolstad, Tom Eidsvold Larsen og Erik Gellein Næss flyttet verkstedene sine fra Tyrigrava til Ås.

Kunstnerne flyttet ut av Tyrigrava

Vi ble med da fem tonn med grafikkpresser flyttet fra Gjersjøens bredder.

Publisert

I 2012 ble Tyrigrava kjøpt opp av Oppegård Kommune for 7,5 millioner kroner. Rådmann Harald Toft gav den gang uttrykk for at videre drift av Tyrigrava forhåpentligvis skulle sikre motormiljøets vekst og plass, da motormiljøet hadde holdt til på Tyrigrava i generasjoner, men også vilje til å åpne opp for utleie til andre egnede og lokale aktører. Administrasjonen i Oppegård kommune etterlyste seriøse innspill fra motormiljøet om Tyrigrava, men da kommunen averterte var det kun en lokal kunstnergruppe som sendte inn søknad.

Siden 2013 har det populære møtestedet, Tyrigrava i Svartskog, vært kunstneratelier og huset flere kunstnere. En av pådriverne for å få kunstnerne inn i bygget var Kari Wang, som ønsket å leie Tyrigrava av kommunen da de ikke lenger fikk være i Odlo- bygget på Greverud.

Kontrakt til 2021

Kongelig Norsk AutomobilKlub (KNA) og Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) kjøpte i 2017 Tyrigrava av Oppegård Kommune for 6,5 millioner kroner. Kjøperne fikk kontrakten med kunstnerne med på kjøpet. Etter oppkjøpet ble leiekontrakten med kunstnerfellesskapet, reforhandlet. Opprinnelig løp den frem til 2024 med mulighet for fem års forlengelse.

KLARE TIL AVGANG: Trykkpressene veide til sammen fem tonn da de ble fraktet ut av lokalene på Tyrigrava.

Kunstnerne fikk ny kontrakt frem til 2021, med mulighet for å flytte ut på kort varsel. Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker, uttalte etter oppkjøpet av Tyrigrava at de håpet på å finne erstatningslokaler til kunstnerne før kontrakten gikk ut. Oppegård kommune skulle løpende informere om eventuelle ledige lokaler i kommunen, til kunstnerne. Ingen konkrete forslag ble lagt på bordet.

Tom Eidsvold Larsen har fra tid til annen hatt en bekymring for hva som ville skje med kunstnerne ved salg av Tyrigrava, en bekymring som var berettiget. Den lokale kunstneren opplever det som svært vemodig å måtte flytte fra Tyrigrava.

Flyttet til Ås

Etter kontakt med leder av utvalg for oppvekst og kultur, Camilla Hille, kommer det frem at denne saken ikke fikk prioritet grunnet sykdom, kommunesammenslåing og koronakrisen. Hille sier at kommunen trolig kunne gjort mer, og det er synd at kommunen ikke klarte å holde grafikerne fra Tyrigrava i kommunen, særlig nå når vi er slått sammen med Ski.

Samtlige kunstnere fant seg til slutt atelieer. Grafikerne Tom Eidsvold Larsen, Jan Albert Fürst Kolstad og Erik Gellein Næss, måtte flytte sitt nyetablerte grafikkverksted Jupiter til Ås og egnet lokale i Kongeveien 56 hos utleier Espen Gaarder Haug, vel 15 minutter unna.

Fem tonn med grafikkpresser ble i februar sendt av gårde med lastebil og heisekran, selve flytteprosessen tok tre uker. Leiekontrakt er på 5 år med mulighet for forlengelse. I følge Eidsvold Larsen var det for han umulig å oppdrive egnede lokaler for grafikk- verksted i Oppegård.

Etablerer nytt verksted

Trioen Eidsvold Larsen, Fürst Kolstad og Gellein Næss er i disse dager i full gang med å etablere nytt grafikkverksted i ÅS. De tar med seg det gode kameratskapet og samarbeidsklimaet fra Tyrigrava og ambisjonen er å utvikle grafikkverkstedet fra Tyrigrava til å bli et velutstyrt verksted med gode arbeidsstasjoner og utleie- plasser til fortrinnsvis etablerte kunstnere med god kunnskap innen grafiske teknikker.

FRAKTET TIL ÅS: Trykkpressene ble fraktet på lastebil til det nye grafikkverkstedet kunstnerne deler i Ås.

De vil i tillegg satse på kursopplæring innen grafiske teknikker tilrettelagt for kursdeltagere med ulike ferdighetsnivå, privatpersoner så vel som skoleklasser og studenter fra nærliggende læringsinstitusjoner. Verkstedet er utstyrt med både dyptrykkpresse, hydraulisk presse, litopresse fra Ekely og Edvard Munch sitt atelier, Flatdal presse og Krauser presse.

Etableringen av grafikkverkstedet Jupiter gir mulighet til å søke om midler gjennom Kulturrådet til utvikling og modernisering av verkstedet. Eidsvold Larsen og Fürst Kolstad er begge meritterte grafikere med felles bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Oslo. Kolstad har arbeidet med grafikk siden 60- tallet og har gjennomlevd det han kaller en revolusjon innen grafikken.

Han var i sin tid med på å etablere Myren Grafikk i Kristiansand (1975) under grafikkens storhetstid og har undervisningserfaring fra blant annet Asker Kunstskole og KHiO. Eidsvold Larsen har hatt atelier på Tyrigrava siden 2013 og har også undervisningserfaring fra KHiO.

Begge kunstnerne er kjøpt inn av Nasjonalgalleriet. Gutta fra Tyrigrava ser tross alt ut til å gå en lys fremtid i møte på nytt tilholdssted i vakre, landlige omgivelser.

Kommunens kultursatsing

Ved spørsmål til næringsrådiver Elisabet Rytterager om ovennevnte sak og Nordre Follos nåværende og framtidige kultursatsning svarer hun på generelt grunnlag;

– Nordre Follo ønsker å skape gode rammer for næringsvirksomhet og sysselsetting i kommunen. En del av ambisjonen innebærer samarbeid med nye og etablerte kunst- og kulturnæringer. Kultur er identitetsskapende og et rikt kulturliv betyr mye for vår trivsel og tilhørighet. Det bor mange registrerte kunstnere i kommunen som gir godt grunnlag for å videreutvikle kultursatsningen og etablere flere arbeidsplasser her. Produkter og tjenester knyttet til design, opplevelser, kunst og kultur er dessuten en viktig del av økonomien, så det ligger en stor potensiell gevinst i å fremme et tettere samarbeid mellom kulturnæringslivet og øvrig næringsliv.

– På trappene nå i år er utvikling og behandling av en kulturplan for den nye kommunen. Samtidig er vi i gang med en tilsvarende plan for næringsutvikling. Det er for tidlig å si så mye om tiltakene i de nye planene knyttet til samspillet mellom kultur og næring, men vi vet at tilrettelagte nettverk for kreativt og verdiskapende samarbeid er viktig for mange. Mange kulturaktører har også ønske om og behov for tilrettelagte støtteordninger og støtte til utvikling av gode forretningsideer, i likhet med næringslivet for øvrig. Dette tar vi med oss i arbeidet med å utvikle kulturplanen og næringsplanen, sier Rytterager.

PS! Artikkelforfatteren er kunstner, gallerist og daglig leder for rammeverkstedet Artwork på Kolbotn.

Powered by Labrador CMS