HAR TROEN PÅ FREMTIDEN: Susann Faugli konstanterer at pengene strømmer inn fra lokalbefolkningen. Likevel håper hun nå på at politikerne også skal komme på banen og hjelpe til med oppussingen av Grendehuset.

Pengestrøm til Grendehuset

Susann Fauglis bønn om hjelp ble hørt. Nå ser fremtiden lysere ut for kulturhuset i Oppegård syd.

Publisert

– Det har vært et enormt engasjement etter oppslaget i Oppegård Avis, og mange tilbakemeldinger både på mail, meldinger og ansikt til ansikt, forteller Susann Faugli rørt.

Hun har altså blitt hørt av lokalbefolkningen, etter at hun varslet om mulig nedleggelse og salg av Grendehuset Oppegård syd for en tid tilbake i Oppegård Avis. 

– Per i dag har vi et akutt behov for to millioner kroner til oppussing. Kommer ikke disse pengene inn, er vi snart der at vi ikke klarer å holde huset åpent lenger. Det er nå rett og slett en fare for at dørene vil bli stengt for godt. Dette skjærer meg rett og slett rett i hjertet, men det går ikke å skyfle dette under teppet lenger. Situasjonen er prekær, og nå må noe skje raskt, sa Faugli alvorlig den gang. 

Nå er altså hennes rop om hjelp for Grendehuset hørt!

PS! Saken fortsetter under videoen. Her kan du se hvordan ståa var da vi snakket med Susann Faugli for en tid tilbake.

Pengestrøm

Klikk her for å se video

Nå har hun altså blitt hørt. 

STARTER HER: Pengene som har kommet inn så langt skal gå direkte til oppussingen av kjøkkenet. Det trengs.

– Siden artikkelen gikk i trykken har vi fått inn en del over 13 000 kroner til vedlikeholdsprosjektet. Det betyr at vi i høst kan installere nye varmeovner med timere, så alle våre leietakere får et godt varmt hus i vinter. Det neste som må på plass er oppvaskmaskin, forteller hun ivrig.

Responsen har ført til en ny og positiv giv for dem som ønsker å bevare Grendehuset, slik at det kan stå til fortsatt glede for lokalbefolkningen.

– Vi har nå satt ned en prosjektgruppe som skal gå i dybden i de forskjellige tingene som skal gjøres, innhenter priser og ser på den helhetlige måten å gjennomføre dette på. Ideelt sett ønsker vi å være i mål i løpet av sommeren 2017. Gruppen skal levere sine forslag i desember. Gruppen er et samarbeid mellom Grendehuset og Oppegård Vel, som er den største eieren av Grendehuset, sier Faugli.

SLITT: Toalettanlegget og hele kjelleren trenger også en kraftig oppussing.

Trenger mer

Likevel er ikke kampen for bevarelsen av huset over. Alle bidrag som har kommet, og nye Grendehus-venner som har satt seg på støtte-listen, vil ikke være nok på sikt. 

– Vi mener også det er på tide at politikerne i kommunen kommer på banen og at man kan ta en diskusjon på hva som er kommunens ansvar når det gjelder lokale kulturhus, sier hun. 

Faugli håper også at det lokale næringslivet kan bidra i det som nå er starten på oppussingen av Grendehuset. 

Dette mener hun kan gjøres enten via direkte bidrag, eller ved avslag på varer og tjenester som kan brukes til oppussingen av huset. Så vil tiden vise om både næriingsliv, kommunen og politikerne vil være med på spleiselaget for å bevare huset for nye tiår og generasjoner.

STASELIG OG TRADISJONELT: Grendehuset Oppegård syd har en sterk posisjon i det lokale samfunnet i Oppegård syd. Nå stiger håpet om å kunne bevare huset.

Slik blir du venn

Hva husets skjebne blir, er foreløpig uvisst. I mellomtiden kan du være med på å redde huset. Ønsker du å støtte med 200 kroner i året, send en e-post til grendehuset@gmail.com, eller innbetal til bankgiro 7877.06.70887

Fakta om Grendehuset Oppegård Syd: 

  • Ligger sentralt på Oppegård, rett ved Oppegård stasjon.
  • Grendehuset er eiet av et andelslag som består av Oppegård vel og andre lokale lag og foreninger. Privatpersoner, bedrifter og foreninger kan leie huset til ulike arrangementer.
  • Grendehuset ble bygd av Oppegård vel i 1919. Byggekomiteens formann var kjøpmann Ansten Hokholt.
  • Oppegårds første kino ble etablert her i 1920 og i 1924 fikk huset fast teaterscene. Oppegård vel eide og drev vellet fram til 1975. Da ble huset omdannet til et andelslag og fikk navnet AL Grendehuset.
  • Grendehuset står på lista over historiske bygninger i Oppegård og ble skiltet i 2003.
  • Huset har et enormt velikeholdsetterslep, og har et akutt behov for to millioner kroner ti lrehabillitering.
Powered by Labrador CMS