Ekstraordinære vedlikeholdsmidler fra staten

FÅR 6 MILLIONER KRONER I ÅR: Sofiemyr svømmehall får 6 millioner kroner til rehabilitering i år. Det forventes å kunne forlenge levetiden med inntil ti år. I behovsplanen er det også anbefalt å bruke 14 millioner kroner i 2021.

Disse prosjektene får midler fra staten

Flere skoler og idrettsanlegg i Nordre Follo får ekstraordinære vedlikeholdsmidler fra staten i år.

Publisert

Regjeringen har i sin krisepakke foreslått ekstraordinære midler til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg i alle landets kommuner. Formålet med bevilgningen er å kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, og bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene.

Vedtaket om tildelingen skal fattes i Stortinget i morgen, men det er signalisert at Nordre Follo får 27 millioner kroner til prosjekter som skal iverksettes innen 2020.

Det mangler ikke på prosjekter som trenger penger i vår kommune, sier utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo, Camilla Hille (V).

6 millioner til legevakt i Ski

Av det totalbeløpet på 27 millioner kroner har rådmann Gro Herheim foreslått å avsette 6 millioner kroner til nødvendig oppgradering av lokalene i Vardåsveien 3 i Ski, i forbindelse med etablering av vertskommunesamarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser.

Rådmannen har også anbefalt at trinn to av oppgradering av lokalene på Ski sykehus gjennomføres i 2021 og finansieres av vedlikeholdsbudsjettet i 2021.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i går.

2 millioner til idretten

Camilla Hille (V) har på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo (Ap, V, MDG, SV, Sp og KrF) fremmet forslag om å sette av 2 millioner kroner til oppgradering av de enkelte, mest slitne idrettsanlegg i kommunen. Forslaget om dette ble også enstemmig vedtatt.

Pengene skal fordeles på ulike tiltak i nært samarbeid med idrettsrådet. Det er de som vet hvor det brenner mest, sier utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur.

Hun presiserer at de ovennevnte midlene fra staten kommer i tillegg til det som allerede nå ligger inne i et stramt kommunebudsjett.

19 millioner til skoler og idrettsanlegg

Under kommunestyret ble det også vedtatt at det resterende øremerkede beløpet fra staten på 19 millioner vil gå inn i en felles kommunal pott for å kunne dekke vedlikehold av fem skoler og tre idrettsanlegg, slik som det er anbefalt i behovsplanen 1.0.

Vi vet at mange idrettsanlegg har store vedlikeholdsetterslep. Noen anlegg kan bli betydelig bedre med en beskjeden investering som en begynnelse. Vi mener det bør iverksettes mindre tiltak ved flere idrettslag i påvente av bedre økonomiske tider, sier utvalgslederen på vegne av flertallspartiene i Nordre Follo.

Nedenfor finner du en oversikt over de aktuelle prosjektene som får tilkudd i år:

 • 4 millioner kroner til rehabilitering av Sofiemyrhallen. Det forventes å kunne forlenge levetid med inntil ti år ved å rehabilitere nå. I behovsplanen er det også anbefalt å bruke 6 millioner kroner i 2021.
 • 6 millioner kroner til rehabilitering av Sofiemyr svømmehall. Det forventes å kunne forlenge levetid med inntil ti år. I behovsplanen er det også anbefalt å bruke 14 millioner kroner i 2021.
 • 2 millioner kroner til rehabilitering av Ski bad. Det påregnes for at bygget skal stå i inntil fem år til. I behovsplanen er det også anbefalt å bruke 2 millioner kroner i 2021.
 • 1,5 millioner kroner til oppgradering av utearealene på Sofiemyr, Ski og Finstad skoler (1,5 millioner kroner på hver av de tre skolene).
 • 8 millioner kroner til Ski skole: Kjøp og etablering av en paviljong (to klasserom med lærerarbeidsplasser).
 • 2 millioner kroner til rehabilitering av Finstad skole (avdeling Tussebo) for å kunne bruke Tussebo i ytterligere fem år. I behovsplanen er det også anbefalt å bruke 2 millioner kroner i 2021.
 • 2,5 millioner kroner til rehabilitering av Hellerasten skole slik at bygget kan holdes i gang i maksimalt tre til fem år til ved enkle grep nå. I behovsplanen er det også anbefalt å bruke 2,5 millioner kroner i 2021.
 • 4,5 millioner kroner til rehabilitering av Vevelstadåsen skole. Enkelte av tiltakene er allerede igangsatt for å hindre lekkasje. I behovsplanen er det også anbefalt å bruke 1 million kroner i 2021.
 • 2 millioner kroner til en kortsiktig rehabilitering av Greverud skole. I behovsplanen presiseres det at det er krevende å forlenge levetid med mer enn fem år. I behovsplanen er det også anbefalt å bruke 5 millioner kroner i 2021.

Ifølge denne oversikten skal det gis tilskudd på 25,5 millioner kroner i år hvorav 16 millioner kroner skal brukes på vedlikeholdstiltak i tidligere Oppegård kommune og 19,5 millioner kroner på tiltak i tidligere Ski kommune.

Fra midlertidige til permanente tiltak

I behovsplanen 1.0 anbefales også følgende tiltak på Sofiemyr skole:

 • 18 millioner kroner til rehabilitering av Sofiemyr skole i 2020-2021 (4 millioner kroner i 2020 og 14 millioner kroner i 2021), for å kunne forlenge levetiden med maksimalt fem til åtte år.
 • 8 millioner kroner til kjøp av en paviljong (to klasserom med lærerarbeidsplasser).

Som følge av kommunestyrets vedtak fra onsdag 17. juni, er de midlertidige ressursene nå trukket tilbake. Det ble vedtatt å bevilge 225 millioner kroner til en permanent løsning ved å etappevis bygge en ny barneskole på den samme tomten.

Les også: Bevilget 225 millioner kroner til Sofiemyr skole

Powered by Labrador CMS