Én saksbehandler håndterer alle henvendelser til kommunen:

BEKYMRET FAR: Espen Kongshaug er bekymret for stadig økende trafikk gjennom Solbråtanveien, og har sendt flere henvendelser til kommunen om mulige tiltak de siste månedene.

– Vi har rom for forbedring

Da Solbråtan-beboer Espen Kongshaug ville ha svar på noen spørsmål om trafikksikkerhet, måtte det fire henvendelser til og påtrykk fra lokalavisen, før kommunen svarte. 66 dager senere.

Publisert Sist oppdatert

Som bekymret far til en fjerdeklassing som bruker Solbråtanveien som skolevei, har Espen Kongshaug har sett seg lei av økende trafikk og stadig høyere fart.

I begynnelsen av juni tok han derfor kontakt med Nordre Follo kommune for å forklare problematikken, men også med et par konkrete trafikksikkerhetsforslag. Blant annet ønsket han å redusere fartsgrensen i Solbråtanveien, og å innføre gjennomkjøring forbudt.

Denne uken svarte kommunen, men først etter at Oppegård Avis ble koblet inn i saken.

Langvarig stillhet

For drøye to måneder siden, nærmere bestemt 17. juni, sendte Kongshaug din første henvendelse til kommunen. Den fikk han ikke svar på.

Én måned senere, den 15. juli, sendte han en ny henvendelse, med spørsmål om når han kunne forvente svar. Den fikk han heller ikke svar på.

2. august prøvde han igjen. Da hadde det gått sju uker siden første henvendelse. Tonen var fortsatt saklig og konstruktiv, men han etterspurte nok en gang svar på sine spørsmål. Det fikk han ikke.

Koblet inn avisen

Tirsdag i forrige uke, nærmere bestemt 17. august, tok han kontakt for fjerde gang, nå med blant andre Oppegård Avis på kopi. Der skrev han blant annet:

«Jeg har ennå ikke hørt noe - på tross av to purringer. (også loggført i deres postlister) Jeg kan akseptere alle svar, men det er vanskelig å ta kommunen seriøst når dere ikke klarer å gi lyd fra dere på 2 måneder! Tiltaket jeg foreslår har svært liten/ingen kostnad og vil bedre sikkerheten for skolebarn og alle andre myke trafikanter langs Solbråtanveien.»

ØNSKER TILTAK: Ett av tiltakene innbyggeren foreslo er å sette opp gjennomkjøring forbudt-skilt ved innkjøringene til Solbråtanveien.

Én saksbehandler

Da Oppegård Avis ble gjort kjent med saken, tok vi kontakt med Gry Larsen, virksomhetsleder for vei og park i Nordre Follo kommune, på vegne av Kongshaug. I tillegg ba vi om svar på hvordan slike henvendelser normalt sett blir håndtert i kommunen.

Nå har altså kommunen kommet på banen med et svar, ganske nøyaktig 66 dager, fire henvendelser og litt lokalavis-påtrykk, senere. Og når vi leser Larsens forklaring, er det kanskje ikke så rart at det tar tid å få svar. Samtlige spørsmål om vei og trafikksikkerhet som kommer inn til kommunens postmottak, håndteres av én saksbehandler.

– Vi ønsker ikke å saksbehandle konkrete saker i Oppegård avis. På generelt grunnlag setter vi pris på at våre innbyggere engasjerer seg, og at de melder fra til oss om steder som ikke oppleves trafikksikre. Vi har stor pågang av denne type saker til vår plan- og prosjektavdeling, og jeg benytter anledningen til å informere om at det er én saksbehandler som svarer ut alle henvendelsene om trafikksikkerhet fra våre innbyggere, begynner Gry Larsen i sitt svar til Oppegård Avis.

Tar selvkritikk

ANSVARLIG: Gry Larsen er virksomhetsleder for vei og park i Nordre Follo kommune.

Hun fortsetter med en ekstra forklaring på den trege responsen, samt en dose selvkritikk.

– Ferieavvikling og oppgaver som måtte prioriteres før sommerferien har derfor gjort det utfordrende for oss å svare ut alle henvendelsen vi har mottatt. Vi tar selvkritikk på at vi ikke har sendt innbyggeren et foreløpig svar med anslag om svartid. Dette må vi bli bedre på framover.

Hun er også enig i at innbyggere som tar kontakt med spørsmål det vil ta tid å besvare, både fortjener et svar «innen rimelig tid», men også et slags estimat på hvor lang tid det vil ta.

– Rimelig tid avhenger av hvor mange saker vi har inne til behandling, sakens kompleksitet og eventuelt behov for å samkjøre med andre avdelinger eller virksomheter. Noen henvendelser kan vi svare ut fort, andre er mer tidkrevende. I utgangspunktet skal vi i henhold til forvaltningsloven behandle saker uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal vi snarest mulig gi et foreløpig svar og om mulig angi når svar kan forventes. Her har vi som nevnt rom for forbedring, innrømmer Larsen.

Når det gjelder Kongshaugs innspill til økt trafikksikring får vi pent nødt til å vente enda litt mer, før vi får det endelige svaret på om kommunen vil ta grep.

Powered by Labrador CMS