ØSTRE GREVERUD: Østre Greverud i Oppegård er én av banene idrettslagene vintervedlikeholder selv.

Tar ansvar, men vil ikke betale

Idrettslagene i gamle Oppegård reagerer kraftig på det de mener er urettferdig behandling fra kommunen. Nå har kommunen svart.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med saken hvor Kolbotn IL og Oppegård IL føler seg urettferdig behandlet, stilte vi tre spørsmål til Gry Larsen, virksomhetsleder vei og park. Hun er den den som tidligere har avslått idrettslagenes søknad om kompensasjon.

– Er det rettferdig at idrettslagene i den ene delen av kommunen må ta regningen for vinterdrift av kunstgressbaner selv, mens den andre får tilskudd fra kommunen?

– Vi har full forståelse for at dette oppleves urettferdig, og saken er ikke ukjent for oss. I tidligere Ski kommune var det avtaler mellom kommunen og Langhus IL og Ski IL. Langhus IL og Ski IL har ikke mottatt tilskudd fra kommunen, som OIK og KIL gjør for de fire kunstgressbanene de selv eier og driver, men de har mottatt et vederlag mot å utføre driftsoppgaver på kommunens utendørs idrettsanlegg. Kommunen har siden sammenslåingen jobbet systematisk med å harmonisere alt av avtaler, normer, temaplaner m.m. Det gjelder også arbeidet med driftsavtaler for idrettsanlegg som har vært organisert forskjellig i de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Arbeidet med driftsavtalene har tatt tid. Det har vært et komplekst tema med behov for avklaringer i løpet av prosessen. Kommunen har informert om arbeidet med driftsavtaler i to politiske saker, og informerte blant annet i august 2020 at kommunen ønsket å behandle driftsavtaler når kommunens temaplan for skjøtsel var vedtatt, da denne legger føringer for kvaliteten på driften av anleggene. Arbeidet med driftsavtalene nærmer seg nå en slutt. Fra vinteren 22/23 skal avtaler som sikrer vinterdrift av idrettsanleggene, og som ivaretar de politisk vedtatte prinsippene for samarbeid og behandling av frivilligheten; likebehandling, rettferdighet, åpenhet, klima og miljø, være på plass, skriver Larsen.

Skriftlige avtaler

– Jeg forstår det slik at den ene delen (Ski) har hatt en skriftlig avtale med tidligere Ski kommune, mens Kolbotn/Oppegård ikke har dette, og at det er grunnen til avslaget. Det virker rimelig firkantet håndtert. Skal det ikke være likebehandling av idrettslag i Nordre Follo kommune?

SJEF: Gry Larsen er virksomhetsleder vei og park i Nordre Follo kommune.

– Ski IL og Langhus IL har hatt skriftlige avtaler med tidligere Ski kommune. Avtalene regulerer hvilke driftsoppgaver som skal utføres og vederlaget idrettslagene mottar for dette. Prinsippene for samarbeid og behandling av frivilligheten er: likebehandling, rettferdighet, åpenhet, klima og miljø, og ble behandlet i kommunestyret til Nordre Follo kommune 23. september 2020. Det er disse prinsippene danner grunnlaget for det arbeidet vi nå gjør med å få avviklet dagens avtaler og laget nye avtaler for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg slik at det blir rettferdig for alle parter, svarer Larsen.

Kommunens ansvar

– Nå er det tre (?) vintersesonger siden sammenslåingen. Hvem sitt ansvar er det, slik du ser det, å sørge for en avtale som regulerer hvem som skal bekoste vinterdrift av kunstgressbaner i Nordre Follo kommune? Er det kommunen sitt ansvar som eier, eller idrettslagene som bruker?

– Dette er kommunens ansvar. Tidligere avtaler med idrettslag i Ski kommune er videreført i to vintersesonger, 2020/2021 og 2021/2022, og kommunen som eier av idrettsanleggene har ansvaret for å etablere nye avtaler for forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene, skriver Larsen i sitt siste svar.

Powered by Labrador CMS