STILTE SPØRSMÅL: Ordfører Hanne Opdan skulle til å gå gjennom protokollen for kommunestyremøtet. Da ba Høyres Knut Oppegaard om ordet.
STILTE SPØRSMÅL: Ordfører Hanne Opdan skulle til å gå gjennom protokollen for kommunestyremøtet. Da ba Høyres Knut Oppegaard om ordet.

Se video: Møtet var nesten ferdig – så kom skolesaken på banen

– Denne gangen er det rådmannen som kommer til å få en dose, og det er dessverre ikke koronavaksine, sa Knut Oppegaard (H) i sin innledning. Se videoen fra møtet.

Publisert

Skolebrukssaken har skapt masse engasjement den siste uken. Sist onsdag var det kommunestyremøte, og lokalpolitikerne møttes til digitalt møte.

På sakskartet sto blant annet "Ny selskapsavtale for Follo Brannvesen - revidert" og "Rutiner for flagging". Det skulle derimot bli en annen sak som havnet i fokus.

På slutten av møtet er Hanne Opdan (Ap) klar til å starte gjennomgang og godkjenning av protokollen. Hun har ikke registrert at Høyres Knut Oppegaard har bedt om ordet, men blir det når han avbryter henne. Oppegaard vil nemlig stille spørsmål til ordføreren om den betente skolesaken. Han er fraksjonsleder for Høyre i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur (OIK).

– Dessverre ikke koronavaksine

Ordføreren foreslår at spørsmålet tas etter at møteprotokollen er godkjent. Da protesterer Oppegaard. Han vil ha sine spørsmål protokollført. Dermed får han ordet.

– Som fraksjonsleder for Høyre i OIK, er det vanskelig for meg ikke å ta fatt i rådmannens håndtering av skolebrukssaken. Jeg har tidligere langet ut både mot eget parti og andre som fortjener det fra denne talerstol. Denne gangen er det rådmannen som kommer til å få en dose, og det er dessverre ikke koronavaksine, innleder Oppegaard i kommunestyremøtet.

Han mener at han var langt fra den eneste lokalpolitikeren i Nordre Follo som torsdag i forrige uke ble overrasket av telefoner fra lokalpressen, som ville ha kommentarer til saken.

– Totalt uakseptabelt

Oppegaard skyter hardt i møtet. Han viser til at dårlige saksfremlegg og forsinkelser i andre saker har blitt forklart med stort arbeidspress og korona.

– Likevel har rådmannen åpenbart hatt både tid og ressurser til å utrede en alternativ skolebruksplan helt uten utvalgets kjennskap. Jeg finner dette totalt uakseptabelt. Rådmannen har sin tillit fra denne forsamling og kun herfra, sier Oppegaard i møtet.

Du kan se hele innlegget til Knut Oppegaard i videoen fra møtet nederst i saken.

Han avslutter med følgende to spørsmål:

1. Hva vil ordfører gjøre for å sikre at utvalg og kommunestyret i fremtiden er godt orientert om rådmannen og administrasjonens arbeid og løpende holdes orientert om prioriteringer og pågående arbeid?

2. Hvilke konsekvenser ser ordfører at denne saken har for tillitsforholdet mellom kommunestyret og rådmannen?

Etter Oppegaard stiller også hans partifelle Cecilie Dahl-Jørgensen Pind spørsmål om saken med en litt annen vinkling.

– Dette var voldsomt

Ordfører Hanne Opdan gir etter hvert på et delvis svar på spørsmålene, før hun gir ordet til konstituert rådmann Jane Short Aurlien.

– Dette var voldsomt, så jeg vil forbeholde meg retten til å komme tilbake til med skriftlige svar på de spørsmålene som har blitt fremmet her i kveld helt uten forvarsel, sier hun i møtet.

Bedre dialog og samarbeid

Oppegård Avis har vært i kontakt med Knut Oppegaard og bedt om en bakgrunn for kraftsalven i kommunestyremøtet.

– I OIK har vi i lang tid hatt utfordringer i dialogen med rådmannen, sier Oppegaard, og presiserer at det med dette ikke nødvendigvis er rådmannen som person som menes, men embetet, altså administrasjonen.

– Saker har vært dårlig forberedt, det har blitt gitt svake svar på spørsmål, møter har vært planlagt og gjennomført på en svak måte. Det er verdt å merke seg at rådmannen ikke alene er ansvarlig for dette, vi politikere må også bidra til god dialog. Jeg har også etterlyst overfor utvalgsleder muligheter til å diskutere hvordan vi kan diskutere strategier og få til et bedre samarbeid i en mer uformell setting enn de formelle utvalgsmøtene. Jeg håper vi kan komme dit på sikt. Det er ikke tilfredsstillende at noen saker kommer som overraskelser og andre, forventede saker, kommer sent eller i en helt annen form enn forventet.

– Rådmannen omtaler det som «voldsomt» når hun svarer kort i møtet. Tok du for hardt i?

– Ja, jeg tok hardt i. Skal man først ta opp en slik sak, må man være tydelig og kanskje også provosere litt. Jeg ønsker å bruke denne muligheten til å få til en bedre dialog og et mer inkluderende samarbeid mellom politikere og administrasjon. Det er også viktig at ny rådmann forstår at det er ting i samspillet mellom politikere og administrasjon som må ryddes opp i. Det at det hadde blitt jobbet «på bakrommet» med et såpass kontroversielt forslag uten at noen i utvalget var orientert, er bare ikke akseptabelt. Jeg synes heller IKKE det er OK at ordfører og utvalgsleder valgte ikke å sørge for at øvrige politikere ble orientert da de ble kjent med saken før kommunestyrets møte i desember, skriver Oppegaard i epost til lokalavisen.

Oppegård Avis har sendt flere spørsmål om saken til rådmannen, og publiserer oppfølging når vi får svar.

Her kan du se videoen fra møtet, filmet av Nordre Follo kommune-TV. Oppegaard bryter inn etter cirka 40 sekunder:

Powered by Labrador CMS