NATURENS MANN: Hans Martin Enger er bibliotekar, varaordfører og naturforkjemper.

Uten naturen er vi ingenting

I Nordre Follo har vi vedtatt en banebrytende arealpolitikk. Vi skal slutte å ødelegge naturen.

Publisert Sist oppdatert

Til nå har det motsatte vært som en naturlov: Mennesket bygger ned naturen, bit for bit, år for år. Slik har det alltid vært, og slik må det alltid bli.

Men naturens virkelige lover tilsier det motsatte. “Uten naturen er vi ingenting,” som FN-sjef Guterres sa i forbindelse med åpningen av Naturtoppmøtet i Montreal.

Den menneskeskapte naturkrisen herjer, og arealendringer er den aller største trusselen mot naturen og naturmangfoldet, viser FN-rapportene. Den viktigste medisinen mot krisen er derfor å stanse tapet av natur. Vi må bli arealnøytrale, slik vi har gjort i Nordre Follo. I høringsforslaget til ny kommuneplanen står det at “med arealnøytralitet menes å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd fremfor å bygge ned landbruksarealer og natur. Prinsippet om arealnøytralitet gjelder hele kommunen.”

I planen har vi tatt ut eksisterende forslag som innebærer nedbygging av natur (med unntak av enkelte nylig regulerte områder, som det er for sent å gjøre det med), og avvist alle nye forslag som ligger i naturområder.

Likevel har vi regnet ut at kommunen har plass til målet om ca. 440 nye boliger per år i 27 år framover (!), gjennom fortetting på allerede nedbygde arealer.

Det neste steget etter arealnøytralitet er å restaurere naturen som står igjen, og sørge for pluss i regnskapet. Mye av naturen som fortsatt står omkring oss, er fattigere enn den burde være, på grunn av oss. For å vite tilstanden på naturen, og hva som skal til for å forbedre den utarbeider vi nå sammen med andre en modell for naturregnskap. Det finnes en rekke tiltak for å gjøre naturen rikere igjen, der endringer i skogbruket er den aller viktigste. Her trengs det imidlertid en langt sterkere lovgiving på Stortinget, for at ikke kommunenes egne mål skal bli slått beina under. Natturregnskap vil også gi oss en mulighet for å beregne økologisk kompensasjon og opprettholde arealnøytraliteten når man vurderer at det ikke finnes noen andre muligheter enn nedbygging, selv om det må være aller siste utvei.

Når vekstkommunen Nordre Follo viser i praksis at det er mulig å bli arealnøytral, og snart naturpositiv, kan Stortinget trygt følge etter ved å gjøre prinsippet om til norsk lov, slik MDG fremmet forslag om forrige uke. Da vil vi også slippe konkurranse mellom kommuner som gjør seg lekre for næringsliv og utbyggere ved å tilby mer naturødeleggelse enn naboen.

De fleste partier i Nordre Follo argumenterer nå for at videre utvikling skal gjøres arealnøytral, selv om enkelte for lett tyr til løsninger med nedbygging mot kompensasjon. For det første og viktigste prinsippet må være å unngå ytterligere nedbygging av natur i utgangspunktet. Og det viser forslaget til ny kommuneplan for Nordre Follo at er fullt mulig.

Hans Martin Enger

Gruppeleder

Miljøpartiet De Grønne Nordre Follo

Varaordfører Nordre Follo MDG

Powered by Labrador CMS