SLIK SER DET UT: Det jobbes nå med rehabilitering og oppgradering av rør og bad i de kommunalt eide utleieboligene i Heimenveien 18 på Kolbotn.

Bruker 5 millioner på totalrenovering av 20 bad

Beboerne i de kommunalt eide utleieboligene i Heimenveien 18 har flyttet ut mens det pågår arbeid med totalrenovering av badene.

Publisert Sist oppdatert

Vi har blitt kontaktet av en av våre lesere som lurer på hva som skjer i Heimenveien 18 på Solbråtan, som eies av kommunen. Vedkommende har sendt oss et bilde av den aktuelle bygningen, og skriver at det ser ut til at hele bygningen er fraflyttet.

Heimenveien 18 inneholder flere kommunalt eide boliger. Disse leies ut til de vanskeligstilte innbyggerne.

– Skal flytte tilbake i januar

Ifølge Kristian Stafseth, som er avdelingsleder for vedlikehold i Nordre Follo kommune, jobbes det nå med rehabilitering og oppgradering av rør og bad i disse utleieboligene.

– Beboerne i Heimenveien 18 har derfor midlertidig flyttet ut, men de skal flytte tilbake i januar, sier han.

Det blir ingen bruksendring etter at prosjekter er ferdigstilt.

– Vi holder på med totalrenovering av 20 bad. Avløpsrør, bunnledninger og innvendig taknedløp renoveres. Jobben utføres av våre rammeavtalepartnere og vi har en ramme på 5 millioner kroner. Fire av leilighetene er ferdig per i dag og beboerne har flyttet tilbake. Overtakelse av de resterende leilighetene skjer i løpet av januar, sier Stafseth.

Boliger til barnefamilier

I sitt forslag til Økonomi- og handlingsplan (ØHP) for Nordre Follo i 2022-2025, som ble lagt frem fredag 29. oktober, skriver kommunedirektør Øyvind Henriksen at kommunen har behov for oppgradering av utleieboligene ved ledighet, men også kjøp av boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

– Kommende år vil det være spesielt behov for egnede boliger til barnefamilier, samt boliger til innbyggerne som har utfordringer med å mestre det å bo i ordinære boliger. Prisene på boliger er høye, og det tidvis kan være vanskelig å nå opp i budrunder. Bruk at startlånsmidler har økt, og det har igjen innvirkning på hvilke boliger som er aktuelle for kommunen å kjøpe, skriver Henriksen.

Over 900 boliger

I overkant av 8o prosent av innbyggerne i Nordre Follo eier sin egen bolig, men boligmarkedet i kommunen har generelt høye priser.

Kommunen har en høy andel av kommunalt eide boliger i den disponerte boligmassen. Med sine cirka 60.600 innbyggere, har Nordre Follo over 900 kommunalt eide boliger, som tilsvarer en andel på om lag 15 boliger per 1.000 innbyggere. Snittet i de kommunene vi kan sammenlikne oss med er på 11,21 boliger per 1.000 innbyggere.

Den høye andelen gir kommunen økte krav til drifts-, og vedlikeholdsmidler til kommunale boliger sammenliknet med kommuner som har en mindre andel av kommunalt eid boligmasse.

Videre skriver Henriksen at stort sett behandles utleieboligene godt av kommunens leietakere, men han påpeker at boligene utsettes tidvis for hard bruk, og enkelte boliger kan være svært kostnadskrevende å drifte og vedlikeholde.

50 millioner per år

Kommunedirektøren skriver i ØHP at utleieboligene må benyttes på best mulig måte, og at ved behov må ikke egnede boliger selges. Han påpeker også at det er viktig å kjøpe boliger som er egnede, som har sentral beliggenhet i nærheten av offentlig kommunikasjon.

I 2022-2025 vil det også være behov for å se på andre typer boliger og boformer for innbyggere som har problemer med å mestre boforholdet, mener Henriksen.

Han har foreslått å budsjettere med 50 millioner kroner per år i planperioden til kjøp, salg og oppgradering av kommunale utleieboliger, som skal organiseres etter en selvfinansierende modell. Det sistnevnte betyr at forvaltning, drift og vedlikeholdsutgifter, samt renter og avdrag skal betjenes av husleieinntekter.

Flere utfordringer

Færre flyktninger vil bosettes de neste årene, men det er fortsatt utfordrende å finne egnede boliger til barnefamilier hvor det er behov for tilrettelegging i boligen.

Befolkningen blir eldre, og for noen eldre vil det være utfordrende å etablere seg i egnet bolig.

Det oppstår også for noen innbyggere bostedløshet i overgang fra institusjon, fengsel, asylmottak eller barnevern.

Egnede boliger til personer med rus og psykiske lidelser kan også være utfordrende. Noen innbyggere har behov både for bolig og kommunale tjenester for å hindre bostedløshet og mestre boforholdet.

Powered by Labrador CMS