DÅRLIG KLIMA? Kommunestyret i Nordre Follo avbildet etter det første møtet i fjor høst.

Hvordan har vi kommet hit? Hvorfor er klima i kommunestyret så dårlig?

Helge Marstrander (H) med klar tale før kommunestyret onsdag denne uken.

Publisert

Onsdag møtes kommunestyret i Nordre Follo til digitalt møte. Høyres Helge Marstrander vil komme til å ta et kraftig oppgjør med møteklimaet i kommunens høyeste politiske utvalg. I en interpellasjon til kommunestyret skriver han følgende: 

Ordfører, jeg ønsker å ta opp et tema som mange er bekymret over: Samarbeidsklima

og tilliten mellom representanter i kommunestyret. Vi er mange i kommunestyret som er nye i politikken.

– Noe av svaret ligger kanskje i gamle personkonflikter. Noe av svaret ligger kanskje i at vi ikke kjenner hverandre.

Helge Marstrander (H)

Alle hadde vi sikkert klare forventninger til hvordan rollen og oppgaven som folkevalgt skulle bli. Noen av oss, meg selv inklusive, hadde fulgt godt med fra sidelinjen i forrige periode. Enten i Ski eller i Oppegård. Og gjennom det fått et lite inntrykk av hvordan det ville være å selv være folkevalgt. Å representere alle de som har stemt på deg i kommunestyret. Å ha gode politiske debatter hvor forskjellen i politikken ville synes, men hvor vi alle hadde et felles ønske: Et best mulig Nordre Follo for alle oss som bor her. Både nå og i fremtiden.

Og jeg vet at det er flere enn bare meg som på mange måter er skuffet. Skuffet over at det er så harde fronter, over at gode intensjoner og forslag ikke engang blir debattert over (men bare stemt ned), over at partipisken svinger så hardt at kommunestyres mening ikke kommer frem. Og for å være helt tydelig; skuffelsen er godt representert både blant representanter fra flertallspartiene og fra mindretallet.

Hvordan har vi kommet hit? Hvorfor er klima i kommunestyret så dårlig? Hvorfor klarer vi ikke å debattere politikken i en sak, men kun prosessen rundt saken?

Hvordan har vi kommet hit? Hvorfor er klima i kommunestyret så dårlig? Hvorfor klarer vi ikke å debattere politikken i en sak, men kun prosessen rundt saken? Det, ordfører og kjære kollegaer i kommunestyret, har ikke jeg svaret på.

HØYRE-POLITIKER: Helge Marstrander tar bladet fra munnen i innlegget han fremmer i kommunestyret onsdag denne uken.

Noe av svaret ligger kanskje i gamle personkonflikter. Noe av svaret ligger kanskje i at vi ikke kjenner hverandre. Og noe av svaret ligger kanskje i at tonen i kommentarfelt på sosiale medier tas med inn i kommunestyret. Men jeg er helt sikker på at vi må gjøre noe med det. Jeg er helt enig med tidligere ordførere Amund Kjernli og Sylvi Graham når de uttaler at det dårlige forholdet mellom de politiske partiene ikke vil føre noe godt med seg.

Som de sier: – Folk er opptatt av det dårlige samarbeidsklimaet. Det skaper politikerforakt. Og jeg synes også Sylvi sier det godt når hun oppsummerer: – Når det oppleves at du som politiker har vært urimelig mot dine politiske motstandere, da opplever velgerne at du også har vært urimelig mot dem. Vi må ikke glemme at det er velgerne som er kommunen!

Så hva kan vi gjøre?

Ordfører, jeg mener vi må begynne med oss selv. Hver og en av oss og kommunestyret som et kollegium. Men det må trolig mere til enn det. Jeg mener at ordfører har et særlig ansvar i å påse at det gis rom for samarbeid som på sikt kan gi tillit. Men ikke ordfører alene. Jeg mener også at alle gruppeledere har et særlig ansvar. Uten at ordfører og gruppeledere klarer å samarbeide, er det dessverre en utopi å tro at kommunestyret vil klare det.

Derfor foreslår jeg at kommunestyret i dag vedtar å etablere en komité bestående av ordfører og samtlige gruppeledere. Komitéen skal sammen etablere regler for samarbeid, gi rom og tid for godt samarbeid på tvers og løfte frem god politisk debatt. Utgangspunktet bør være at «de gode vedtakene får vi til når vi er sammen om løsningene». Det oppfordres til å hente inn ekstern bistand for å etablere komitéen og sørge for at den faktisk fungerer.

Powered by Labrador CMS