– Høyres fokus fremover er hvordan vi kan skape et best mulig Nordre Follo. Det gjør vi ved å lære «den andre» gamle kommunen å kjenne, skriver Helge Marstrander.

I samarbeidsåndens navn?

Gir historieskriving som ikke er basert på fakta det beste grunnlaget for samarbeid inn i Nordre Follo?

Publisert

Jeg tror ikke det. Likevel har enkelte behov for å fortelle sin historie om resultatet av 50 år med Høyre-styrt Oppegård, uten at det er bygget på fakta. Og samtidig forventes det at Høyre-politikere skal sitte stilltiende og akseptere det. I samarbeidsåndens navn.

Vedlikehold av kommunale bygg og eiendom blir gjerne trukket frem som et område hvor Høyre skal ha sviktet totalt. Vel, sannheten er en ganske annen. Og isteden for å ta mitt og Høyres ord for det, kan alle selv se og lese hva uavhengig parter sier.

 

Uavhengig forvaltningsrevisjon

For heldigvis har Follo distriksrevisjon IKS (follodr.no) gjennomført forvaltningsrevisjon av Eiendomsforvaltning i både Oppegård (i 2007 og 2014) og Ski (i 2017). Konklusjonen er klar.

Sitat: «Oppegård kommune har økt totalbeløpet som brukes på vedlikehold de siste årene. KOSTRA- tall viser at Oppegård har økt vedlikeholdsutgifter fra kr 95 til kr 152 ( 2011-2013). ... I tiltaksplanen for 2014 er det en økning på om lag 4 mill. kroner i forhold til planen for 2013. ... Vi registrerer også at Oppegård kommune i perioden har benyttet betydelig mer til vedlikehold av sine bygg enn andre kommuner i Follo, og gjennomsnittet i Akershus.»

Follo distriktsrevisjon dokumenterer ett vedlikeholdsetterslep i Oppegård på ca 100 mil og i Ski på ca 228 mil. I Ski ble dette redusert til 165 mil i 2018 ved å rive Follo barne- og ungdomsskole og Vardåsen barnehage. «Ved å rive gamle bygg, reduserer paradoksalt nok kommunen (Ski) sitt vedlikeholdsetterslep.»

 

Offisielle tall fra SSB

Og skulle ikke en offisiell revisjon være nok, så har også SSB (Statistisk Sentralbyrå) tallenes tale lett tilgjengelig. Følgende er hentet fra de siste tilgjengelig tall hos SSB (2008-2018).

 

Sofiemyr skole

Hva da med Sofiemyr skole, vil sikkert mange spørre. At det er utfordringer med vedlikehold på Sofiemyr skole er godt kjent. Da skole ble oppført i 1964 ble det tatt byggetekniske valg som vi nå ser ikke var gode. I tillegg setter læreplaner og undervisningsformer nye krav til bygningene som de gamle aldri kan oppfylle. Skolen er derfor besluttet revet og ny skal bygges. Å fortsette å hive gode penger på et dårlig bygg er rett og slett ikke fornuftig. Det er derfor synd at prosessen med ny skole har stoppet opp. I påvente av en behovsplan. Men er det noen som virkelig tror at vi ikke trenger en skole på Sofiemyr?

 

Sammen om en best mulig kommune

Høyres fokus fremover er hvordan vi kan skape et best mulig Nordre Follo. Det gjør vi ved å lære «den andre» gamle kommunen å kjenne. Også hva gjelder historiske fakta. Det gjør vi gjennom å trekke på styrker fra både Ski og Oppegård. Og anerkjenne de, i samarbeidsåndens navn.

Powered by Labrador CMS