ENIGE: Ordfører Tuva Moflag i Ski og direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus trykker hendene smamen for å markere salget av bygningsmassen for Ski Sykehus.

Ski kommune kjøper bygningene på Ski Sykehus

Store endringer på gang for det lokale sykehuset.

Publisert

Formannskapet i Ski kommune ga i går kveld sitt klarsignal til at kommunen kjøper bygningsmassen på Ski sykehus for drøye 123 millioner kroner, og styrker med det samarbeidet mellom kommunale velferdstjenester og sykehusdriften til Akershus universitetssykehus.

Dette innebærer at kommunen nå altså er eieren av bygningsmassen.  Flere kommunale helse- og omsorgsrelaterte tjenester samles i et mestringssenter og samarbeidet med Akershus universitetssykehus styrkes.

Fornøyd

Ordfører i Ski, Tuva Moflag, er fornøyd med kjøpet.

– Jeg er glad for at vi skal styrke og utvikle helsetilbudet ved Ski sykehus i samarbeid med Ahus. Dette er en satsning jeg håper innbyggerne i Ski vil glede seg over, sier ordføreren

LOKALSYKEHUS: Ski Sykehus har i dag den kommunale legevakten og er lokalsykehus også for Oppegårds innbyggere.

Ski sykehus blir nå et helsebygg til beste for brukerne hvor både Ski kommune og Akershus universitetssykehus vil ha et aktivt og godt helsetilbud. Kommunen flytter flere helsetjenester til stedet og Akershus universitetssykehus går fra å eie til å leie sine lokaler for fortsatt sykehusdrift i bygningene.

Les også: Dette betyr Follo Ren-vedtaket for deg

Kommunens flytting av tjenester til eiendommen vil foregå trinnvis, og det er bevilget to millioner kroner til et forprosjekt som vil synliggjøre oppgraderingsbehovet for de enkelte trinnene.

Dagsykehuset Ski fortsetter

Ahus har siden sommeren 2017, etter en grundig gjennomgang av virksomheten, satset på Ski som et rent dagsykehus med et variert behandlingstilbud innen polikliniske konsultasjoner, medisinsk dagbehandling og dagkirurgi.

Les også: Oppegård begolder Follo Ren - inntil videre

LOKALSYKEHUS: Ski Sykehus har i dag den kommunale legevakten og er lokalsykehus også for Oppegårds innbyggere.

– Virksomheten på Ski er en viktig del av vårt totaltilbud for pasienter i hele sykehusområdet. Det vil det fortsatt være, sier direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus.

Bruken av lokalene er under utvikling. Kommunen har gradvis tatt i bruk mer av bygget, og er i dag største bruker.

– Vi ser at det er det er plass nok både til oss og til økt kommunal aktivitet. Derfor er det naturlig å etterkomme kommunens ønske om å eie lokalene, sier Øystein Mæland.

Han peker på at Ahus primært ikke ønsker å være eiendomsbesitter for andres virksomhet, med ansvar for vedlikehold og utvikling av bygg.

– Det som er viktig for oss er å ha lokaler til den virksomheten vi mener vi skal og bør ha på Ski.

Endelig politisk behandling av denne saken skjer i kommunestyremøtet i Ski den 27. september.

Powered by Labrador CMS