BER OM TÅLMODUGHET: Andrey Meschansky i Solon Eiendom (t.h), ingieniør Eirik Kravik Solheim i UTE i Oppegård kommune og Anders Winther Andersen i Solon Eiendom (t.v.) forteller at veiprosjektet nå går inn i sluttfasen når det gjelder Ormerudveien.

Ormerudveien nærmer seg ferdig

Arbeidene med Ormerudveien er i sluttfasen. Nå ber utbyggerne og kommunen folk om å vise tålmodighet i sluttfasen.

Publisert

Byggearbeidene  i Ormerudveien på Kolbotn er nå i sluttfasen, og mange boliger skal ferdigstilles. På enhver byggeplass blir det mye anleggstrafikk.

– Hengende Hage-leilighetene blir innflyttingsklare før jul, mens det første byggetrinnet på Kolbotn Hage er planlagt innflyttet første kvartal 2018. På det tredje prosjektet, Skaret, er man i gang med sprenging og graving, sier Andrey Meschansky og Anders Winther Andersen i Solon Eiendom.

Møte

Nylig ble det avholdt et møte hvor flere tiltak ble bestemt. Utbygger og Oppegård kommune har sammen kommet frem til en del tiltak for at anleggsområdet skal være sikrest mulig både for de som jobber der og ferdes der nå i sluttfasen.

– Det er viktig å påpeke at vi har hatt fokus på sikkerheten underveis i hele prosjektet, men det er ekstra viktig nå i denne fasen hvor det er mindre plass. Derfor har vi sammen kommer frem til en del tiltak, sier Andersen.

PS! Saken fortsetter under bildet!

BER OM TÅLMODUGHET: Andrey Meschansky i Solon Eiendom (f.v.), ingieniør Eirik Kravik Solheim i UTE i Oppegård kommune og Anders Winther Andersen i Solon Eiendom forteller at veiprosjektet nå går inn i sluttfasen når det gjelder Ormerudveien.

Skiltes

Herunder er blant annet at det skal skiltes at sykkel må trilles gjennom skolegården og ned Skolebakken av hensyn til barn og voksne som oppholder seg i skolegården.

Les også: Nå er de første grønne posene levert til ROAF

Det skal også skiltes med at midlertidig stopp opptil 15 minutter kan påregnes ved innkjøring til anleggsområdet og oppfordres til å bruke alternative veier. FAU har ønsket om at det skal være ekstra vakter i skolegården i storefri og dette skal vurderes videre av kommunen.

Ellers er det oppfordret til kompiskjøring hos entreprenørene for å få ned bilbruken og parkering generelt. Det skal også holdes entreprenørvakter i forbindelse med graving ved skolen ved Fjellveien fra klokken 07.45-08.15 og fra klokken 15.45-16.15.

Ormerudveien stenges for gående og syklende, og der det graves dype hull og grøfter skal disse gjerdes inn. Det er også satt opp fysiske hinder ved skolens parkeringsplas, og det skal ryddes på parkeringsplassen ved busslommen til Svartskogbussen for bedre oversiktlighet.

HER JOBBES DET: Det er veiarbeider i Ormerudveien. Det merkes i trafikken, men snart er det ferdig!

PS! Saken fortsetter under bildet!

Dette gjøres

Selve veidelen av byggeprosjektet er altså i sluttfasen, og det skal etter hvert asfalteres og en helt ny vei vil gå gjennom området.

– Det er klart det er krevende når det er så mange paralelle prosesser, og når busslinjene i tillegg skal gå som normalt ved siden av, byr det på noen utfordringer, men det har gått greit og vi har ikke hatt en eneste ulykke knyttet til trafikkavviklingen. Slik ønsker vi også at det skal forbli ut byggeperioden, sier de to.

Les også: Topp 10 boligpris i august

– Kommunen har i forbindelse med arbeidet her oppgradert vann- og avløpsanlegget, og det var det behov for, forteller ingieniøær Eiirk Kravik Solheim i UTE i Oppegård kommune.

HER JOBBES DET: Det er veiarbeider i Ormerudveien. Det merkes i trafikken, men snart er det ferdig!

– En del luftkabler skal legges ned i bakken, og det det er også lagt ned fjernvarme. En god ting er at vil det bli en mer trafikksikker vei med egen gang- og sykkelsti adskilt fra hovedveien, samt at krysset Ormerudveuen/Fjellveien får en slakere stigning og veien blir bedre enn i dag, sier Winther Andersen

PS! Saken fortsetter under bildet!

– Tålmodighet

I uke 47 står veien ferdig.

– Det vil bli en hektisk periode her fremover. Vi oppfordrer folk til å velge andre veier dersom de har muligheten, for det vil både bli stor trafikk, lysregulering, ventetid og forsinkelser her. Det er viktig for oss å få arbeidene ferdigstilles raskest mulig og på en sikrest mulig måte. Dersom folk kan velge andre veier, er det det beste akkurat nå. I tillegg oppfordrer vi folk til å vise tålmodighet rundt anleggsområdet, sier Meschansky og Winther Andersen.

Les også: Store tap for Meny på Greverud i forbindelse med arbeider

SLIK BLIR DET: Her ser du en oversiktsplan for Ormerudveien. Slik blir det når det står ferdig.

– Vi har forståelse for at folk er bekymret for barna rundt byggeplassene, men det er ikke bare arbeidene som er en risikofaktor, det samme er også fart og utålmodighet hos billister, sier de.

– Kommunen skal følge opp arbeidsvarslingen og aktiviteten. Entreprenør skal videre vise hensyn for de som ferdes i området men det skal nevnes at dette er en arbeidsplass for de som skal bygge samferdselsanlegget og det oppfordres også til å vise hensyn for dem, sier Kravik Solheim.

Slik blir det når det står ferdig

Her er et kart som viser hvordan veien kommer til å se ut når den er ferdig. Kartet er zoombart dersom du klikker på det!

 

Powered by Labrador CMS