FORSLAG FRA FLERTALLSPARTIENE: Huset Venleik kan bli en ny ungdomskafe på Kolbotn. Huset er fra cirka 1915 og ligger i Theodor Hansens vei 8A, like ved Generasjonsparken. På bildet kan du se Nesanet Hailemariam (foran på bildet) fra Venstre sammen med Paal Sjøvall (Sp), Håkon Heløe (Ap) og Jens Nordahl (MDG). Foto: Yana Stubberudlien

Foreslår Venleik som ungdomskafé

Flertallspartiene foreslår å flytte Hjørnet ungdomskafe fra rådhusparken til et av de eldste husene som er igjen i Kolbotn sentrum.

Publisert Sist oppdatert

– Det skal fortsatt være et godt tilbud til ungdom. Huset Venleik (fra cirka 1915, les mer om Venleik i faktaboksen nederst i saken) kan bli et godt alternativ. Det er en kjerne av Kolbotn sentrum og ligger idyllisk ved Kolbotnvannet, kun steinkast unna togstasjonen, kulturhuset, sier Jens Nordahl (MDG), Paal Sjøvall (Sp), Håkon Heløe (Ap) og Nesanet Hailemariam (V) på vegne av flertallspartiene i kommunen.

De presiserer at Venleik er en av flere mulige plasseringer av ungdomskafeen.

– Beslutningen om den nye plasseringen er ikke tatt ennå. Vi er fortsatt på et skisse-stadie, understreker Jens Nordahl (MDG).

Samtidig presiserer han at konseptet til dagens Hjørnet ungdomskafe skal fortsette uansett hvilken plassering politikerne lander på til slutt.

– Dagens tilbud til ungdom skal videreføres, men på et nytt sted, sier han.

Kan bli solgt om ett år

Hjørnet ungdomskafe er drevet av kommunen og ligger midt i smørøyet på Kolbotn, på den kommunale eiendommen i Kolbotnveien 26, øst for det gamle rådhuset. Siden 2016 har Hjørnet vært en populær møteplass for ungdom mellom 15 og 25 år.

FEM ÅR PÅ KOLBOTN: Hjørnet ungdomskafe er drevet av kommunen og ligger midt i smørøyet på Kolbotn, på den kommunale eiendommen i Kolbotnveien 26, øst for det gamle rådhuset. Foto: Yana Stubberudlien

Kommunens store utfordring er de har vedtatt å selge eiendommen hvor kafeen ligger i dag. Sammen med det gamle kemnerkontoret, et annet kommunalt bygg og en stor parkeringsplass mellom rådhuset og Pyramiden, utgjør den det såkalte feltet BT1 (nord og nordøst for rådhuset) som ble vedtatt solgt av kommunen.

BT1 SKAL SELGES: Rådhuset skal bevares, men området nord for det (felt BT1) og syd for det (felt BT2) skal selges (alt utenom det grønne feltet).

– Rådhuset skal bevares og bygges om, men deler av rådhusparken skal selges. Vi skal fortette videre i Kolbotn sentrum, sier Jens Nordahl (MDG).

De aktuelle feltene i rådhusparken som er vedtatt solgt, inkludert feltet hvor Hjørnet ungdomskafe ligger i dag, kan bli lagt ut til salg tidligst i 2022.

Det kommer frem i et notat fra kommunedirektør Øyvind Henriksen til ordfører Hanne Opdan fra 19. februar i år. Kommunedirektøren skriver der også at det gjøres forberedelser i forbindelse med et planinitiativ for den aktuelle eiendommen.

Setter i gang til sommeren

– Det er ikke avklart hvor Hjørnet ungdomskafe skal plasseres etter salg av eiendommen den er lokalisert på i dag, skriver Henriksen.

Videre påpeker han at arbeidsgruppen for lokalisering av kommunale tjenester, vil ta med seg plassering av ungdomskafeen inn i vurdering av utnyttelsen av kommunale bygg i Kolbotn sentrum.

– Arbeidsgruppen starter med dette arbeidet sommeren 2021 og det vil ferdigstilles i god tid før salget av eiendommen er avklart. Tilbakeleie av eksiterende lokasjon vil også bli vurdert som en mulighet frem til eiendommen transformeres, presiserer kommunedirektøren.

Radikaliseringsmidler

Siden våren 2016 har kafeen vært drevet av kommunen. I tillegg til å fungere som kafé og åpen møteplass, har det foregått ulike gruppeaktiviteter for ungdom. Hjørnet ungdomskafe ble opprettet etter at Oppegård kommune fikk én million kroner i tilskudd fra regjeringen for å kunne forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom.

Ungdomskafeen var er etterlengtet tilbud. Ungdomsrådet har i lang tid etterspurt et slikt tilbud midt i sentrum, og det ble brukt mye tid og ressurser på å utforme tilbudet slik det er i dag. Selve kafédesignet ble utviklet av et profesjonelt firma i samarbeid med lokale ungdommer. De sistnevnte var også med på utforming av tilbudet og selve kafeen.

Les også: Tredoblet besøk

– Vi vil følge med videre

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet Ungdomsrådet i kommunen.

Ungdomsrådet bekrefter at de har blitt orientert om kommunens planer på det siste møtet. De skriver også at de som jobber i ungdomskafeen vil bli involvert i prosessen.

"Det skal sees på ulike alternativer, ifølge orienteringen som ble gitt oss. Det viktigste for oss er at det gode ungdomstilbudet fortsetter. Ungdomsrådet vil følge med videre på saken", skriver utvalgsmedlem Herman Brustad (18), som jobber i kommunens prosjekt UngFri (tidligere Nærmiljø i Oppegård).

– Hva synes dere om den foreslåtte plasseringen av tilbudet? Vil det bli mulig å skape et populært kafetilbud for ungdom i et så gammelt hus (Venleik)?

– Vi har ikke blitt ikke orientert om spesifikke alternativet, jeg har derfor ikke hatt spesielle meninger om dette nå. Jeg avventer arbeidet og mer informasjon fra dette før jeg kan komme med en uttalelse, sier Brustad.

Kolben vs. inne i rådhuset

I tillegg til Venleik foreligger det flere andre lokaliseringsalternativer, blant annet det gamle rådhuset, som skal bygges om i den nærmeste tiden. Oppegård Avis lager en egen sak om dette i løpet av denne uken.

Innplassering av ungdomskafeen i rådhuset vil bli vurdert som et mulig lokaliseringsalternativ, men ungdomskafeen selv har ytret ønske om lokaler i Kolben, påpeker kommunedirektøren i notatet.

– Dette er imidlertid dyre lokaler og kommunen har en langsiktig avtale med en kafedrifter der, skriver kommunedirektøren.

Kommunedirektøren påpeker at det er et stort behov for det tilbudet Hjørnet representerer. Videre kommer det frem at parallelt med denne saken vil kommunen vurdere hvilke kommunale tjenester som skal ligge i sentrum.

– Det er viktig å ta vare på de eldre ungdommene i kommunen også. Det å ha et tilbud til dem med trygge voksne, som er med på å jobbe forebyggende, er viktig. Vi når et bredt spekter av ungdom fra ungdomsskolealder til videregåendeelever, og enkelte over 20 år, skriver Henriksen i notatet til ordføreren.

– Blir vanskelig å overgå dagens lokaliteter

Petter Kaibo, som er den nye lederen av Hjørnet Ungdomskafé, innrømmer at det blir vanskelig å finne noe bedre enn dagens plassering av ungdomskafeen.

– Vi finner nok et nytt egnet sted, men å overgå de lokalitetene vi har i dag, så sentralt på Kolbotn blir vanskelig. Og det er synd, sier han.

Samtidig påpeker han at det er viktig at tilbudet ikke avvikles.

– Jeg ser frem til å bli mer involvert i prosessen om å finne et nytt sted, og jeg er sikker på at vi finner en god løsning. Det å ha et tilbud til de eldre ungdommene i kommunen, er veldig viktig. Og det er ofte et spekter av barn og ungdomsarbeid som ikke er godt representert rundt forbi. Derfor er det veldig fint at politikerne ser verdien i dette, og vil bevare tilbudet, sier han.

POPULÆRT MINGLESTED FOR UNGDOM: Hjørnet ungdomskafe er kjent som en god og trygg møteplass for ungdom i Kolbotn sentrum. Foto: Hjørnet

Kuttet lørdagstilbudet i fjor

Hjørnet ungdomskafe har åpent tre dager i uken (onsdager og torsdager fra klokken 13:00 til 19:00 og fredager fra klokken 13:00 til 23:30).

I 2019 hadde kafeen også lørdagsåpent etter å ha fått 150.000 kroner i skjønnsmidler fra kommunen for å styrke arbeidet til UngFri, kafeens eget prosjekt for unge frivillige, men lørdagstilbudet ble ikke videreført etter kommunesammenslåingen.

Kafeen drives stort sett som en vanlig kafe, men prisene er tilpasset ungdom. Hjørnet drives derfor etter selvkostprinsippet, og det er ikke noen spiseplikt. Her selges pizza som lages fra bunnen, nachos, foccacia, salater, kaffedrikker, milkshakes, smoothies og softis.

Mer enn en kafé

På Hjørnet er det også et tilbud til musikkinteresserte, med muligheter for å arrangere konserter i lokalene, og et studio i andre etasje som er under konstruksjon i disse dager.

I og med at Hjørnet er en kafe for eldre ungdommer, legges det vekt på arbeidstrening og tilbud om praksis. Kafeen står gjerne som referanse for personer ved videre jobbsøking.

Hjørnet har også hatt et tilbud for mindreårige flyktninger i form av jobbpraksis, språktrening og oppfølging på fritiden, spesielt i perioden kommunen opplevde en strøm av flykninger til Norge. Og dette er ungdom som stadig er innom den også i dag.

Fakta om Venleik:

  • Huset heter Venleik (staves også Vænleik) og er i kommunal eie, inkludert hagen på til sammen 2240 kvadratmeter.
  • Ble satt opp rundt 1915 av Emil Nilsen. Sistnevnte var med på å stifte Oppegårds herreklubb "Landstormen", og i 1912, sammen med aksjemegler Hans Bell, stiftet han Nidar Chokoladefabrikk i Trondheim.
  • Ligger i Theodor Hansens vei 8A, og er blant de eldste husene som står igjen av den originale bebyggelsen i Kolbotn sentrum.
  • Har en kjeller og to etasjer. Første etasje har en stor stue med vestvendt veranda og utsikt til Kolbotnvannet, parken og Kolben. Andre etasje har fire rom og et bad.
  • Det finnes lite skriftlige kilder om Venleik, men det fortelles om mange og store sosiale sammenkomster i dette huset. Det finnes også fortellinger om tiden da tyskerne bodde i huset under andre verdenskrig.
  • De siste årene har huset vært brukt som et kommunalt tilbud til enslige mindreårige flyktninger som bodde der i døgnbemannet bofelleskap. Les reportasjen på side 8-9 i Oppegård Avis fra 2015.
Powered by Labrador CMS