SVARER: I dette innlegget svarer UMP-leder Kjell G Pettersen (H) Severin Breiks innlegg fra forrige uke.

– Et felles politisk ansvar

– Jeg setter også pris på Severin Breiviks debattinnlegg. På noen punkter er det såpass misvisende at det krever en kommentar fra min side, skriver UMP-leder Kjell G. Pettersen (H) i dette innlegget.

Publisert

Det er betydelig engasjement rundt områdeplanen for Kolbotn sentrum. Det er bra. Jeg setter også pris på Severin Breiviks debattinnlegg. På noen punkter er det såpass misvisende at det krever en kommentar fra min side.

Vil endre karakter

Det er ingen tvil om at Kolbotn sentrum vil endre karakter når planen er gjennomført. Ja, Kolbotn vil få et mer bymessig preg. Dette er en konsekvens av de føringer som ligger i nåværende kommuneplan og som nå blir virkeliggjort.

Breivik påstår at folkestrømmen til Oslo-regionen i hovedsak er regjeringsskapt. Dette er med respekt å melde ikke riktig. Flyttestrømmen til hovedstadsregionen har pågått i mange ti-år, og det er ingen ting som tyder på at denne trenden vil endres.

Les også: – Nei til nye signalbygg på Kolbotn

Derfor er det et felles politisk ansvar å sørge for at det bygges boliger i et omfang som gjør at boligprisene flater ut.

Også Oppegård må ta sin del av ansvaret. Regional plan for areal og transport forutsetter at arealutnyttelsen i bybåndet rundt Oslo skal ligge mellom 80 og 100 %. Kolbotnplanen har en områdeutnyttelse på ca. 80 %, altså så vidt innenfor de regionale målene.

 Signalbygg

Hovedinnholdet i Breiviks innlegg dreier seg om signalbygg. Han sier at det skal bygges ”tre til fire høyhus/bosiloer kalt signalbygg på 12 etasjer – minst”. Det han har i tankene er at nåværende Sentrumsbygg skal rives og erstattes med ny bebyggelse.

Det som står i reguleringsbestemmelsene er at Sentrumsbygget skal erstattes med ”et signalbygg på sokkel. Bebyggelse skal utformes med høy arkitektonisk utførelse.” Det er i denne sammenheng meget aktuelt å gjennomføre en arkitektkonkurranse. Tre – fire bosiloer ligger overhodet ikke i kortene.

Les også: – Ingen menneskerett å bo i Kolbotn sentrum

Jeg er helt enig med Breivik i det allerede eksisterer bygg som uten tvil kan karakteriseres som signalbygg, - ikke minst vårt flotte kulturhus Kolben. M

en jeg vil jo minne om at det var adskillig bråk da det gamle samfunnshuset ble revet og ble erstattet med Kolben. Men det er kanskje glemt nå?

Nye Kolbotn kommer til å bli en trivelig småby som vi kommer til å glede oss over – både med og uten signalbygg.

Powered by Labrador CMS