UTÅLMODIG: Cecile Dahl-Jørgensen Pind, ordførerkandidat i Nordre Follo Høyre, vil at det skal gå raskere å få på plass sykehjemsplasser.

Mener det må gå raskere å få på plass sykehjemsplasser

– Vi hadde ikke lagt ned de 43 plassene, så vi begynner med å rydde opp der.

Publisert

Cecile Dahl-Jørgensen Pind, ordførerkandidat i Nordre Follo Høyre, forteller at det gjør vondt å høre om Reidun Røtterud Christensen fra Kolbotn som ble liggende på sykehus en uke lenger enn det hun skulle på grunn av manglende sykehjemsplasser i kommunen.

I den anledning tok Oppegård en prat med ordførerkandidaten om hva Høyre ville gjort dersom det var de som styrte. Her er hva hun svarte.

Må være god kommunikasjon

– Vi må sørge for at man kan si at det å bli gammel eller syk i Nordre Follo kommune, det går greit. Det er det det inntrykket vi vil at folk skal ha av kommunen vår, og sånn tror jeg ikke det er nå, sier Dahl- Jørgensen Pind.

Hun poengterer at man i all helse og omsorg må ha enkeltmennesket i fokus.

– Å være sjef i eget liv er kjempeviktig. Det betyr at man må bli hørt, og det må være god kommunikasjon. Det skorter det litt på i kommunen, når det vi kommuniserer ut er at vi ikke har plass og at man må klare seg selv hjemme. Den type kommunikasjon kan vi ikke ha med folk som er i en vanskelig situasjon.

– Kan du garantere at med Høyre til å styre, så vil det bli nok sykehjemsplasser til de som trenger det i kommunene?

– Vi hadde ikke lagt ned de 43 plassene, så vi begynner med å rydde opp der. Vi vil gjøre dette raskere. Sette i gang det som vi hadde planlagt etter valget i forrige runde med blant annet utvidelse av Greverud, og nye omsorgsboliger på Hebekk. Vi vil se om det går an å gjøre med en annen finansieringsløsning enn kun kommunalt, for å gjøre det kjappere og billigere for kommunen. Så vi slipper å ha den høye gjeldsgraden som vi har nå.

VIL SELGE FOR Å BYGGE: Ordførerkandidaten trekker frem salg av eiendom som et grep for å få på plass nye sykehjemsplasser.

Nye tilbud raskere

Ordførerkandidaten mener kommunen må være raskere på labben med å få frem nye tilbud. Blant annet ved å styrke fagmiljøene.

– Vi må samle fagkompetanser og spesialisere oss. Store gode fagmiljøer er også attraktivt for rekruttering, poengterer hun.

– Hvor vil Høyre hente pengene fra?

– Vi har helt andre løsninger enn det posisjonen i dag har. Eksempelvis i år skulle vi ha solgt eiendom for 250 millioner. Vi har ikke fått inn noe på salg av eiendom i år. Vi kan effektivisere salg av fast eiendom, i større grad ha samarbeid med private initiativtakere og andre finansieringsløsninger. Dette peker også kommunedirektøren på i sitt budsjettforslag.

Hun poengterer at ved å utvikle eiendom sammen med noen, og å få investorer på plass som kjøper eiendom, og som har det med i avtalen at de skal bygge f.eks omsorgsboliger i prosjektet sitt, vil det gjøre sitt for et presset budsjett.

– Vi må få på plass slike løsninger. I år har vi ikke solgt noe, da går ikke budsjettene i hop. Dessuten har dagens posisjon gitt kommunedirektøren en altfor liten portefølje med eiendommer som kan realiseres og reinvesteres i f.eks formålsbygg. Vi ser at det legges opp til en høy gjeldsgrad, da må vi gjøre noen grep for å redusere den på sikt, sier hun.

– Vi må rett og slett ta den sjansen på å bygge og å øke kapasiteten. Det er politisk enighet om at folk bor hjemme lenger og da bruke mer hjemmebaserte tjenester. Men det er ikke alle som så kan bo hjemme. Da kan vi ikke ha det som en førende politikk å legge ned plasser, særlig ikke når vi vet at vi lever lenger og at behovet vil øke i årene som kommer. Høyre har stemt mot kuttene på 43 sykehjemsplasser, fordi vi mener at behovet for disse plassene er der. Nå ser vi at det stemmer og at nedleggelse var en kortsiktig beslutning. Igjen er det en av de mest sårbare gruppene i kommunen vår som rammes. Dette er en villet politikk fra de som styrer kommunen vår i dag.

Vil sette i gang forebyggende omsorg

– Vel så bekymringsfullt er det at vi overlater mye av omsorgen til de pårørende. Strekker vi den strikken for langt gir det to pasienter istedenfor en. Det er ikke samfunnsøkonomisk, og ikke bra for enkeltmennesket.

– Et tiltak vi har lyst til å igangsette, er forebyggende omsorg, sier ordførerkandidaten, og utdyper med at de da vil ta kontakt med innbyggere f.eks over 75 år, og dra hjem til de for å avdekke behov de eventuelt måtte ha.

Tanken med å være i forkant er å forebygge, og hun forteller at flere kommuner har hatt suksess med dette. Vi klarer nok aldri å ha et perfekt tilbud, men slik det er nå er tilbudet dårligere enn det var.

– Jeg blir lei meg på vegne av de det gjelder. Jeg har voksne foreldre selv og tenker at det ikke er sånn vi skal ha det her.

Arbeiderpartiet svarer

Oppegård Avis konfronterte Arbeiderpartiet med de 43 nedlagte sykehjemsplassene. Dette er svaret vi fikk fra Liv Kristin Borgenholt Rundberget, medlem i utvalget for Omsorg, helse og Seniorpolitikk for Arbeiderpartiet:

– Alle beboere i kommunen vår skal få den plassen de har krav på, når de har behov for det. Det stemmer at nivået for langtidsplasser er justert i løpet av perioden, men vi valgte å beholde alle plassene på Høyås selv om kommunedirektøren ville legge dem ned. Vi følger behovet for ulike typer plasser nøye, og vil prioritere der det er størst behov.

Hun legger videre til at det tilbys ulike typer sykehjemsplasser.

– Det er alt fra akutt mottaksplasser, korttidsplasser og langtidsplasser, men det er ikke langtidsplasser det er størst behov for nå -det kommer på sikt. Nå er det mottaksplasser, korttidsplasser og hjemmetjeneste som det er størst behov for, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS