REAGERER: Ian Kenworthy har tatt pennen fatt, etter å ha fått et lite hyggelig brev fra kommunen.
REAGERER: Ian Kenworthy har tatt pennen fatt, etter å ha fått et lite hyggelig brev fra kommunen.

«Julehilsen» fra kommunen

Vår gamle spaltist, Ian Kenworthy, har fått en hilsen fra kommunen han gjerne kunne vært foruten.

Publisert

I dagene før jul får man gjerne en del hyggelige julehilsener - noen personlige, og andre standardhilsener fra forretningsforbindelser og andre. 

Nordre Follo kommune følger opp på sin måte: 

Med å sende inkassovarsel til avdøde personer rett før jul. 

For det første kan det nå ikke sendes inkassovarsel med forsinkelsesrente og gebyr før det er sendt faktura - men det blir jo mer en detalj her.

Siden inkassovarselet er sendt til en person kommunen vet er avgått ved døden, er det nærliggende at fakturaen ikke har kommet frem - i det foreliggende tilfellet ble det i alle fall aldri mottatt noen faktura. Selv om det sikkert ikke er villet, er jo forholdet at jo mer kommunen feiladresserer sine fakturaer, desto større sjanse for å få 11,75 % rente - som jo ligger godt over det dobbelte av styringsrenten. 

Mitt hovedpoeng er imidlertid at man ikke bør sende ut inkassovarsler sammen med juleposten, og især ikke til personer som man vet har mistet pårørende. Siden posten - uriktig - er adressert til avdøde, må jo kommunene vite at posten, i tilfelle den kommer frem, kommer til etterlatte som en julehilsen fra Nordre Follo kommune. 

Med godt kommunalt skjønn er betalingsfristen satt til annen juledag, men verre er at fristen på grunn av julen kun ble fire virkedager. For å gni julebudskapet inn, står det med uthevet skrift:

«Dersom kravet ikke blir betalt, vil vi iverksette inkasso av kravet.»; da hjelper det ikke så mye at man gjerne kan ta kontakt "for å avtale betaling". Det burde være svært enkelt for en institusjon som en kommune å ikke sende inkassovarsler med juleposten (hva enten de er sendt på riktig eller som her uriktig grunnlag), og uansett skal et økonomisk krav rettes til boet, og ikke til en avdød person - noe som lett vil oppfattes som ytterligere salt til såret (og ikke salt til grøten) fra kommunen.

Dette er vel egentlig et typisk eksempel på det professor Hærem ved Handelshøyskolen BI nylig beskrev i en kronikk i Dagens Næringsliv: «"Byråkratiets ondskap" skaper nye skjebner hver uke». Hans poeng var, slik jeg oppfatter det, at selv om ingen av byråkratene vil noe vondt, blir resultatet av en del byråkratiske prosesser "ondt" - forfatteren tenkte nok særlig på visse resultater i NAV, og betegnet systemer som "blindt byråkrati" som kan bli en konsekvens av automatisering av prosesser.

For ordens skyld: Jeg har forelagt saken for kommunen uten å få noen reaksjon (men den kommer vel en gang).

Uten at jeg kan gi administrative råd, vil jeg få antyde man i første omgang jo kunne skrive et vennlig purrebrev? I alle fall bør man både i julen og ellers vise nødvendig takt og hensynsfullhet, eller - som jeg har hørt det uttrykt av en jus-professor: En skal færa åt som folk!

Ian Kenworthy

Powered by Labrador CMS