FRA IBM til NRK? Det er mulig å bygge ut 55.000 kvadratmeter rundt den eksisterende bygningen på Rosenholm Campus. Om to år, når IBM flytter ut, kan man i tillegg få tak i ledige lokaler på 10.000 kvadratmeter.

– Velkommen til Rosenholm

MDG Søndre Nordstrand vil flytte NRK fra Marienlyst til Rosenholm.

Publisert

– Rosenholm kan bli et ypperlig sted for NRK. Området har flere tomter som ikke er bygget ut, men også flere eksisterende bygg som kan bygges om. Vi ønsker dermed å utfordre byens politikere til å tenke nytt og tørre å satse på et, frem til nå, nedprioritert område med stort potensial, sier Lillian Bredal Eriksen fra MDG Søndre Nordstrand.

Hvis NRK får solgt dagens bygning på Marienlyst og dermed klarer å finansiere et nytt hovedkontor, håper de å flytte rundt 2000 ansatte i løpet av fem til ti år.

STÅR BAK FORSLAGET: Lillian Bredal Eriksen fra MDG Søndre Nordstrand. Foto: Privat

Informasjonskonsulent i NRK, Gjermund Svartvatn, bekrefter dette.

– Saken er under utredning internt. Styret i NRK har tidligere i år vedtatt at de skal lete etter andre steder å holde hus. Vi har mottatt mange forskjellige lokaliseringsforslag. Alle forslag vil bli vurdert fortløpende. Utover dette vil jeg ikke kommentere saken, sier han.

Veien videre

Vi utfordrer NRK og byens politikere til å tenke nytt og tørre å satse på et, frem til nå, nedprioritert område med svært stort potensiale.

Lillian Bredal Eriksen, MDG Søndre Nordstrand

– MDGs forslag skal behandles av Søndre Nordstrand miljø- og byutviklingskomité klokken 19.00 i kveld. Torsdag 20. oktober skal bydelsutvalget se på saken før den eventuelt sendes videre til andre instanser, sier møtesekretær Vegard L. Jensen.

Han sier flytting av NRK er et tungt investeringsprosjekt i regi av staten, og prosessen vil kreve mange avklaringer som skal tas på flere nivåer.

Ifølge Kulturdepartementet (KUD) jobbes det nå med å gjøre økonomiske vurderinger ved flyttingen av NRK. Da Oppegård Avis kontaktet KUD, ble vi fortalt at når styret i NRK fremmer et forslag om ny lokalisering av NRK, blir det opp til generalforsamlingen ved kulturministeren å si ja eller nei til det. Utover dette ville KUD ikke kommentere saken.

– Har alt NRK trenger

Lillian Bredal Eriksen påpeker at NRK selv sier de ønsker seg mindre og billigere lokaler enn dem de i dag besitter.

Rosenholm har alt NRK trenger! Vi har ledige, billige tomter med all infrastruktur fiks ferdig.

Lillian Bredal Eriksen, MDG Søndre Nordstrand

– De ser ikke for seg at de vil finne egnede lokaler i Oslo og sier at det nok må bygges nytt. I området langs Rosenholmveien har vi alt det sentrum mangler for et nytt NRK-bygg: Vi har ledige, billige tomter med all infrastruktur fiks ferdig, sier hun. 

 

Hun sier Arbeiderpartiet vil at NRK flytter til Tøyen, men påpeker at dette forslaget møter motstand hos beboerne i området og initiativtakerne bak Tøyenkampanjen.

– De er bekymret for at et nytt NRK vil gå på bekostning av andre planer for området, deriblant et bad, en utendørsscene, et veksthus og et vitensenter, sier Bredal Eriksen.

 

– Trenger et løft og kreative arbeidsplasser

MDG-politikeren sier Søndre Nordstrand er et periferiområde som har blitt nedprioritert når det gjelder byutvikling i Oslo. Samtidig understreker hun at bydelen har proppfull av talenter.

– Området har flere ledige tomter egnet for utbygging. Vi trenger et løft og kreative arbeidsplasser. Å få samfunnsinstitusjonen NRK som ny nabo ville være nettopp det, sier hun.

Bredal Eriksen sier flytting av NRK til Rosenholm vil ha store positive ringvirkninger. Ifølge henne har det vært foreslått at et nytt NRK-anlegg kunne inneholde både kantine åpen for publikum, et mediesenter til bruk for skoleklasser, en scene og kanskje en idrettshall. 

14 MINUTTER UNNA OSLO S: Det er kort vei til byen fra Rosenholm stasjon. Innfartsparkeringen ligger rett ved stasjonen. Foto: Yana Stubberudlien

– Etablering av et signalbygg som dette kan bidra til utvikling av nærområdene. Sannsynligvis vil NRK tiltrekke seg flere potensielle innbyggere, noe som vil være positivt for lokalt næringsliv, skoler og boligområder, sier Bredal Eriksen.

Kort vei til Oslo S

Bredal Eriksen påpeker at Rosenholm har en togstasjon, gode bussforbindelser og gode parkeringsmuligheter.

SER POSITIVT PÅ FORSLAGET: Markedsdirektør Sverre Landmark.

 

– Her kan dere i NRK boltre dere, rett ved toglinjen, med knappe 14 minutters reise til Oslo S. Bussforbindelser og parkering med ladeplasser for elbil er allerede på plass, og det er fullt mulig å sykle. Velger dere bilen, kan dere kjøre motstrøms mot rushtrafikken både til og fra jobb. Det er kort reisetid uansett hva dere velger, påpeker hun.


FRA IBM til NRK? Det er mulig å bygge ut 55.000 kvadratmeter rundt den eksisterende bygningen på Rosenholm Campus. Om to år, når IBM flytter ut, kan man i tillegg få tak i ledige lokaler på 10.000 kvadratmeter. Foto: Yana Stubberudlien
– VELKOMMEN: Ordfører Thomas Sjøvold ønsker NRK velkommen til Oppegård kommune. Foto: Yana Stubberudlien.

Å etablere seg her vil bli både fremtidsrettet og innovativt.

Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm Eiendom AS

Har egnede arealer

– Oslo vokser og det er vanskelig å finne egnede lokaler i byen. Å etablere seg på Rosenholm vil bli både fremtidsrettet og innovativt, sier markedsdirektør i Aspelin Ramm Eiendom AS, Sverre Landmark.

Han ser positivt på forslaget, og påpeker at de har egnede tomter med tilstrekkelig areal nord og øst for Rosenholm Campus.

TO STORE TOMTER: Oppegård eier tomten til venstre for broen, mens Oslo eier tomten som er til høyre for broen. Foto: Yana Stubberudlien

Samtidig antyder han at MDGs forslag vil møte stort motstand fra det konservative miljøet i NRK.

Ønsker velkommen til Oppegård

Ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H), ønsker NRK velkommen til Oppegård kommune.

STØTTER FORSLAGET: Ole Jørgen Klaussen (søndre Nordstrand Høyre).

– Vi har allerede for en stund siden fortalt NRK om muligheter på Kolbotn. Rosenholm er også et godt innspill, og der er det i alle fall helt sikkert at det er nok arealer. Rosenholm Campus alene har ferdig regulerte arealer som trolig er mer enn store nok, sier Sjøvold.

Han påpeker at i tillegg har både Oslo og Oppegård tomt rett ved stasjonen.

For å kunne tilby NRK en god løsning, vil det kreve at Oslo og Oppegård kommuner samarbeider om dette.

Ole Jørgen Klaussen, Søndre Nordstrand Høyre

 

– Hva med å bygge innfartsparkeringen under bakken for å utnytte arealene helt inntil toget. Om vi kan gjøre det samme med bussene, blir det et veldig stort areal, påpeker Sjøvold.

– Dette vil kreve at Oslo og Oppegård samarbeider

Ole Jørgen Klaussen i Søndre Nordstrand Høyre støtter MDGs forslag. Han mener at for å kunne tilby  NRK en god løsning, vil det kreve at  Oslo og Oppegård kommuner samarbeider om dette.

– Her vil jeg utfordre begge kommunene til samlet å sette ned en gruppe som kan tilby dette til  NRK. De bør tilby, om nødvendig, en omforent og samlet reguleringsplan for  Rosenholmområdet  hvor NRK blir en  ledende bedrift.   Utfordringen for Oppegård og Oslo er å se bort fra kommunegrensen, og utvikle Rosenholm som et samlet område, sier Klaussen.

Det meste er altså allerede på plass! Vi venter bare på NRK.

Ole Jørgen Klaussen, Søndre Nordstrand Høyre

Han mener ordførerne bør invitere styret og ledelsen i NRK til å besøke Rosenholm, Kolbotn og Holmlia, og gjerne i samarbeid med de utbyggerne som  allerede finnes og som  vil kunne være med på en slik etablering.

– De bør vise alle de flotte fasilitetene og positive tingene som kan tilbys,  og bør sette NRK inn i  "førersetet" slik at styret og ledelsen i NRK, sammen med Oslo og Oppegård kommuner,  kan legge til rette for en best mulig etablering for NRK, sier han.

Skrikende behov for arbeidsplasser

Høyre-politikeren sier Søndre Nordstrand er en bydel med mange mennesker, men få arbeidsplasser.  Og  dette gjenspeiles i det store trykket bydelen har på  reiser både med kollektivt og med bil ut og inn til bydelen. 

– Mangelen på arbeidsplasser medfører at  bydelen henger igjen i utviklingen av byen, og det er ingen hemmelighet at bydelens regnskaper sliter med store utgifter på både sosialbudsjett og barnevernsutgifter. Det er liten tvil om at noe av dette vil kunne endre seg dersom bydelen gis en positiv utvikling og etablering av arbeidsplasser, sier han.

Levende samfunn vs. soveby

Klaussen mener området trenger at det etableres større arbeidsplasser som igjen kan medføre  bedre lokal utvikling.

– Dette vl medføre at bydelen  kan utvikle seg til et levende samfunn, og ikke slik som i dag, hvor  det dessverre har preg av  å være noe "soveby", sier Høyre-politikeren.

Han sier det beste arealet bydelen har i  Søndre Nordstrand, og som vil kunne være svært interessant til NRK, vil være området rundt Rosenholm.   

– Her er det både store ubebygde tomter og fasiliteter som både bussruter og  jernbanestasjonen, og ikke minst også adkomstveier til spesielt E18, men også  via Sofiemyr til E6.   Det meste er altså allerede på plass!  Vi venter bare på NRK, sier Høyre-politikeren.

Hva mener du om MDGs forslag? Skriv din mening i kommentarfeltet eller send oss et debattinnlegg til debatt@oavis.no

Powered by Labrador CMS