HAR BESTEMT SEG: – Vi har kommet frem til at vi vil at hele Rikeåsen skal gjøres om til et grøntareal for fremtiden, sier ordfører Thomas Sjøvold og KrF-gruppeleder Ida Lindtveit Røse.

Derfor freder de Rikeåsen-skogen

Demonstrantene er blitt hørt. Nå går Høyre og KrF ut og omgjør skogen på Rikeåsen til et permanent grøntområde.

Publisert

Dermed følger de to partiene, som samarbeider med flertall i kommunestyret, resten av opposisjonens mening om Rikeåsen-skogen.

– Vi har lest alle høringsinnspillene til kommuneplanen, og vurdert de faglige rådene. Vi har kommet frem til at vi vil at hele Rikeåsen skal gjøres om til et grøntareal for fremtiden. Det blir ingen utbygging ned mot Rosenholm stasjon, sier ordfører Thomas Sjøvold til Oppegård Avis.

I forslaget til ny kommuneplan lå det inne forslag om at et område på 26 dekar av Rikeåsen-skogen skulle omreguleres og selges til boligutbygging. Det var snakk om et område i nedre del av skogen ned mot Rosenholm stasjon. Ville dette blitt

gjennomført, ville man fått bebyggelse videre fra Holteveien og til togstasjonen på Rosenholm. Med den klare beskjeden fra Høyre og KrF blir ikke dette noe av.

– Dette er et vedtak som vil stå seg i alle år fremover, ikke bare over neste valg.

Ida Lindtveit Røse, gruppeleder KrF

– Vil dette si at Rikeåsen-skogen er fredet for fremtiden?

– Den er like fredet som andre grøntareal i kommmunen. Det er alltid vanskelig å ta noe tilbake fra grøntareal. Rikeåsen har ikke vært dette før, men med vedtaket som nå skal fattes vil Rikeåsen-skogen bli et permanent grøntområde, sier Sjøvold.

Demonstrerte

Tidligere i vinter møtte over 200 innbyggere opp til demonstrasjon for å bevare skogen på Rikeåsen. Ordføreren var selv til stede på demonstrasjonen for å møte innbyggerne.

– Dette vil være nærskogen for alle som bor i området, og jeg håper enda flere i Kolbotn sentrum vil bruke Rikeåsen-skogen som sitt turområde, sier ordføreren.

PLAKATER: Innbyggerne på Rikeåsen hadde laget store plakater for å si sin klare mening tidligere i vinter. Nå blir de hørt.

Ida Lindtveit Røse sier at de har tatt på alvor de mange tilbakemeldingene som har kommet fra innbyggerne i området.

– Vi har skjønt at dette er et viktig område, og vi ønsker ikke å gjøre en utbygging her. Tilbakemeldingen som har kommet er kjempeviktig. Det er utrolig viktig at innbyggerne sier hva de mener, at de kommer med høringsinnspill. Det er på denne bakgrunnen at vi har kommet til at vi beholder hele området som grøntområde, sier Lindtveit Røse.

– Innspillenes kvalitet betyr også noe. Her var det snakk om et mindre areal av skogen, men innbyggerne har brukt gode argumenter for å fortelle hvorfor det var problematisk å bygge ut dette området sett i sammenheng med helheten til skogområdet.

Grønnere enn noensinne

Ordføreren har fått med seg debattene om fortetting, og har en klar tilbakemelding til kritikerne:

– Realiteten er at Oppegård blir betydelig grønnere enn det noensinne har vært egentlig. Vi velger å konsentere bebyggelsen rundt togstasjonene for å ta vare på de grønne områdene. Rikeåsen og Svartskog er de to beste eksemplene på områder som nå vil vernes for fremtiden, sier Thomas Sjøvold.

– I et klimaperspektiv er dette også den riktige måten å bygge på, noe vi også har krav på oss til å gjøre, sier Lindtveit Røse.

– Inviter sentrum

Thomas Sjøvold håper innbyggerne på Rikeåsen blir fornøyd og fortsetter å bruke skogen.

– Jeg håper også de inviterer beboerne i sentrum til å benytte seg av dette flotte naturområdet.

– Hadde dere landet på samme konklusjon om det ikke var valg til høsten?

– Ja, jeg gikk inn i politikken for å få gjennomført det jeg tror på. Vi skal fortelle velgerne i valgkampen hva vi vil gjøre i kommende periode. Jeg står inne for regnskapet gjennom hele perioden, sier Sjøvold, mens Ida Lindtveit Røse følger opp:

– Dette er et vedtak som vil stå seg i alle år fremover, ikke bare over neste valg.

Powered by Labrador CMS