HØYRE-DUO: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Knut Oppegård mener Høyre tar idrett på alvor.

– Høyre tar idrett på alvor

Etter å ha fått ramsalt kritikk for år med unnfallenhet overfor idretten i Oppegård, lar vi Høyre svare for seg.

Publisert Sist oppdatert

I går gjorde Oppegård Avis det kjent at Sofiemyr kunstgress er i en så elendig forfatning at motstanderlag nekter å spille kamp på banen. Senere på dagen ble det besluttet å stenge banen for kamper. Hvem har skylden for at idretten i Nordre Follo nord henger flere tiår bak sammenlignbare klubber? Ifølge redaktør Eskil Bjørshol er det nærliggende å peke på politikerne som i tiår etter tiår har bevilget, og ikke bevilget. penger til idrettsanlegg.

Høyres svar på tiltale:

Det er lett å forsøke å dekke seg bak en fengende overskrift, og litt av politikernes dilemma er at det er mange ting vi må ta på alvor. Forholdene som beskrives knyttet til KIL og Sofiemyr-anleggene er alvorlige og bekymringsfulle, og Høyre må definitivt finne seg i å ta ansvar for hva som skjedde i tidligere Oppegård kommune frem til 2019.

Vi må likevel få minne om at omtrent det første sittende posisjon gjorde etter å ha tatt makten, var å kansellere Oppegård kommunestyres vedtak om realisering av Fram prosjektet. Dette prosjektet ville gitt 4 hallflater på Sofiemyr og ny ungdomsskole. Da hadde i alle fall utfordringene med Sofiemyrhallen vært håndtert én gang for alle! I stedet får vi en enkel barneskole uten idrettshall med en prislapp som per nå er estimert til ca 75% av Fram-prosjektets beregnede totalkostnad.

Utfordringene med anleggene på Sofiemyr er mange, og det er sterkt beklagelig at det nå ser ut til å tårne seg opp for KIL på flere fronter. Høyre er gjerne med på å ta sin del av skylden, men å påstå at det ikke finnes politikere i vårt parti som gjør seg til talsmenn for idrett og folkehelse, er å overdrive. Om noen har talt idrettens sak i kommunestyret i Nordre Follo, er det faktisk Høyre. Kunne vi gjort mer og burde vi gjort mer i tidligere Oppegård? Svaret er sikkert ja, akkurat som det er for andre områder dersom du spør «de som har skoene på». Kommunens penger kan likevel kun benyttes én gang, og det er mange som sloss hardt for en del av den kommunale kaken, mange av dem med «loven i hånd». Til tross for vanskelige prioriteringsdiskusjoner, har Høyre foreslått både ekstra midler til idrettsrådet og likebehandling av idretten i nord og sør i kommunen. Begge forslagene har blitt nedstemt av posisjonen.

Høyre vil gjerne se fremover, både for idretten og politikken. Vi oppfatter at det er relativt bred politisk enighet knyttet til bevilgninger til idrett og kultur i kommunestyret, med noen viktige unntak, som påpekt over. At det biologiske fyllmaterialet som man trodde var lovende nå ikke innfrir, gjør at det kan være grunn til å stoppe opp. Høyre vil være positive til å stemme for et unntak, slik at gummigranulat kan benyttes i en overgangsperiode, dersom det er objektivt faglig belegg for et slikt vedtak (i tråd med det som er fattet i Oslo for Skeidbanen).

Høyre ser også behovet for en bedre oversikt og prioritering av behovene knyttet til idrettsanleggene, og har derfor programfestet at vi vil sørge for en full, ekstern teknisk gjennomgang av idrettsbygg som grunnlag for en forpliktende vedlikeholds- og oppgraderingsplan.

Det er behov for at både kommunens administrasjon og driftsansvarlige, idretten selv og politikere setter seg sammen for å finne de rette svarene. Høyre vil være innstilt på å finne gode og konstruktive løsninger til beste for utøvere og frivillige. Det vil være useriøst å gå inn på summer eller spesifikke lovnader, men vi er helt enig i at de forholdene som beskrives ikke er KIL eller kommunen verdig. Vi vil derfor gjøre alt for å bidra til rask prosess og gode løsninger, både på kort og lang sikt.

Knut Oppegaard,

Fraksjonsleder i utvalg for Oppvekst, idrett og kultur
Talsperson for idrett og folkehelse

Powered by Labrador CMS