VIL HA LUFT: Elevene i klasse 9.5 på Ingieråsen har skrevet leserinnlegg om rådhustomten.

– Stem for et grønt og sosialt sentrum!

Beskjeden fra ungdommene på Ingieråsen ungdomsskole er krystallklar.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentenes meninger. 

Klasse 9.5 på Ingieråsen skole har lenge vært aktive pådrivere for en god plan for rådhusparken i Kolbotn sentrum. Nå som valget nærmer seg, øker engasjementet.

Lenger ned her kommer et leserinnlegg de har signert sammen med lærer Madelen Hærgard, som er basert på tekster de har skrevet i løpet av det siste året.

Her er først en liten intro til innlegget: 

«Det er ikke lenge til saken skal opp i kommunestyret igjen, og vi er spente på utfallet. Nå i forkant av valget har vi forsøkt å følge med på uttalelser om denne tomten, men vi er fortsatt usikre på om det er noen partier som faktisk vil kjempe for å bevare denne grønne lungen.»

FØR OG ETTER?: Slik er det i dag. Og slik kan det bli.

Tid for å stemme

Nå er det en uke til kommunevalget og like før saken om rådhustomten igjen skal tas opp i kommunestyret. Tiden er inne for å stemme for et grønnere, finere og mer sosialt Kolbotn!

Kommunens plan er at rådhustomten skal selges og det skal bygges stort! Klassen vår deltatt på møter i gruppen for Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) og på møte i Ungdomsrådet der denne saken ble diskutert, for å kjempe for det motsatte. På disse møtene ble disse tegningene, og mange liknende forslag, lagt frem som aktuelle planer for rådhustomten:

Her bygges det blokker midt i vår skolevei. Her fjernes siktlinjer mot rådhuset og tårnhuset. Her fjernes fine grøntområder. Her bygges Pyramiden inne. Politikerne fortalte oss at de også ønsket en park på dette området, men ingen av forslagene tyder på det. Grøntområdene foran rådhuset er en skråning, en bakke. Det er et flott grøntområde som det er viktig å bevare, men det er ikke en park. En park er et grøntområde som folk kan og vil bruke, en møteplass.

Små grøntområder som ligger foran blokker, som på disse bildene, er ikke det samme som en park. Blokkene vil også gjøre at området føles privat.

Da varaordfører Hans Martin Enger besøkte oss på skolen i fjor, fortalte han at MDG hadde fått gjennomslag for park på deler av det flate området foran Tårnhuset og Kolben, slik som på dette bildet:. 

Men nå er snakk om å også bygge her, men å bevare kollen som ligger mot rundkjøringen i Kapellveien. «Det kan være en god løsning å bevare Kollen og bygge på parkeringsplassen i sør» – står det i siste forslag fra utvalget for areal, klima og byggesak. Det er vi helt uenige i!

Det er områdene som er her er markert gult hvor det er flest mennesker.

- Det er vår skolevei.

- Det er folks vei til jobb. Her går de som bor på denne siden av Kolbotn og som skal til toget. Her går lærerne våre som kommer med toget til Kolbotn.

- Her går de som skal til rådhuset og Kolbotn torg.

- På denne siden ligger det tannleger, butikker, frisører og kaffebar.

Det er på denne siden av rådhuset det er liv og mennesker. Å kun bevare fjellet som ligger inntil Kapellveien skaper ikke et åpent, grønt og sosialt sentrum.

Mange partier har som mål at det skal bygges nye boliger tett på kollektivtransport, men det kan jo ikke bety ALLE tomter i Kolbotn sentrum? Det skal bygges stort på Volvotomten, i skrenten og ved sentrumsbygget. Det planlegges også bygging rett over veien for rådhustomten, på andre siden av Ingierveien.

Det finnes ingen andre tomter lik denne i Kolbotn sentrum. Denne plassen må bevares.

Vi ønsker oss:

- En grønn, åpen og fin skolevei.

- Et parkområde med fontene, blomster og koselige sitteplasser

- En stor lekeplass

- En multibane i nærheten av Pyramiden

- At Pyramiden ikke blir bygget inne bak blokker

- Et hyggelig sted å være etter skolen

- Et sted vi kan avtales å treffes på søndagene

- Et grønt og åpent område i sentrum

- Å beholde mange av parkeringsplassene som er på tomten i dag.

 En fin park på dette område vil

- brukes av barnefamilier, ungdom og eldre.

- trekke flere mennesker fra andre steder i gamle Oppegård ned til Kolbotn sentrum. Det blir en sosial møteplass i kommunen. Flere mennesker i sentrum = flere som handler hos lokale butikker og bedrifter.

- gi et hyggeligere utsyn for alle de som allerede bor i blokker rundt tomten

- kunne brukes til lokale arrangementer, som for eksempel 17 mai feiring.

- gi åpne siktlinjer til de to fine, gamle byggene vi har på Kolbotn – Rådhuset og Tårnhuset.

- være viktig for folks trivsel.

Forrige skoleår samlet vi inn over 1000 underskrifter i vårt innbyggerinitiativ for «Rådhuspark på Kolbotn». Det er veldig mange som håper på og ønsker det samme som oss.

Vi er mange på Kolbotn og vi blir flere. Å bevare det grønne er å tenke langsiktig og på folks trivsel og bokvalitet. Vi tror også at et større parkområde i sentrum vil bidra til at flere flytter hit, at trivselen til de som bor her øker, og at det vil føre til at flere bruker butikker og bedrifter i sentrum.

Nå er det kun en uke igjen til valget. Vi håper dere som kan stemme, stemmer på partier og politikere (husk personstemmer) som vil kjempe for et finere, grønnere og mer åpent og sosialt sentrum. Men hvem er egentlig det?

Godt valg!

Hilsen fra 9.5 på Ingieråsen ungdomsskole

Kilde til tegninger av tomten: Nordre Follo kommune

Powered by Labrador CMS