Taklekkasje på barneskolen

HER BLE DET PÅVIST LEKKASJE: Taklekkasjen ble påvist i paviljong fire (i kunst- og håndverksrommet og i korridoren ved siden av det), ifølge kommunen.

Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

I dag har kommunen gjennomført ytterligere inspeksjoner av undertaket på Sofiemyr skole. Etter funn av våt isolasjon over himlingsplatene i kunst- og håndverksrommet er dette rommet nå stengt.

Publisert

I går skrev Oppegård Avis om at det ikke er grunnlag for utvidede muggsopprøver på Sofiemyr skole som følge av takklekkasje forrige uke, ifølge kommunen.

Nå viser det seg at behovet for ytterligere undersøkelser av taket på skolen er større enn tidligere antatt.

Klokken 13:00 tirsdag 29. oktober fikk Oppegård Avis en pressemelding fra kommunen:

"Eiendom (red. anm.: kommunal virksomhet i Oppegård) har etter taklekkasjen som oppstod forrige helg gjennomført inspeksjoner over nedbygd himling etter synlig tegn til lekkasje. Disse inspeksjonene ble gjennomført der hvor det var løse himlingsplater i påvente av ytterligere bygningstekniske undersøkelser i de rom hvor det er fastmonterte himlingsplater.   

Eiendom har i dag gjennomført ytterligere undersøkelser med å åpne opp fastmontert himlingsplater, og det er påvist vannansamling i isolasjon over himlingsplatene i kunst- og håndverksrommet. Klasserom og lagerrom som ligger vegg i vegg har også blitt inspisert over fast himling uten antydninger til fuktighet i disse rom.

Det vil derfor nå bli iverksatt større utbedringer i kunst- og håndverksrommet. I første omgang betyr dette at vi tar ned fast himling og erstatter vannpåvirket materialer, som isolasjon. I tillegg vil vi også utføre nærmere undersøkelser av undertakets tilstand når vi har full tilgang til dette. Eiendom vil bruke rammeleverandør på tak for videre håndtering av denne lekkasjen. Muggsopp-problematikken vil bli vurdert fortløpende underveis i arbeidet. Hvis det er noen indikasjon på fare for muggsopp vil Mycoteam bli kontaktet for utvidet prøvetaking".

Sender informasjonsbrev til foresatte i dag

Flere foresatte har reagert på at skoleledelsen ikke har informert dem om lekkasjen på skolen. FAU-leder Ole Nicolai Høivik ble heller ikke informert om taklekkasjen. Han fikk opplysninger om dette gjennom Oppegård Avis fredag forrige uke.

Snart halvannen uke etter taklekkasjen på skolen ble påvist, har rektor Kjetil Myklebust skrevet et informasjonsbrev til foresatte. Brevet blir sendt ut til foreldrene ved skolen i dag, ifølge kommunen.

Her skriver rektoren blant annet følgende:

"Vi har oppdaget vannlekkasje i paviljong fire. Mandag 21. oktober ble det før skolestart varslet om lekkasje i kunst- og håndverksrommet. Eiendomsavdelingen i kommunen ble varslet og tiltak ble iverksatt. Eiendom har i dag gjennomført ytterligere undersøkelser. Det viser seg at vi må gjøre større utbedringer enn først antatt i taket på rommet.

Kunst- og håndverksrommet i paviljong fire er nå stengt og elevene vil ha kunst og håndverksundervisning i sine respektive klasserom.

Miljørettet helsevern (red. anm.: kommunal virksomhet som fører tilsyn med kommunale bygg i saker som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen) er varslet og saken blir drøftet i skolens samarbeidsutvalg nå i kveld.

Vi har tett dialog med eiendomsavdelingen og viser til informasjon fra dem nedenfor.
Ellers er det bare å ta kontakt om det er noe dere tenker på eller er bekymret for."

Les også: – Fuktskader må avdekkes og løses

Ble varslet om dette i 2015

Det var i 2015 at kommunen ble varslet om ulike strakstiltak og midlertidige tiltak anbefalt for Sofiemyr skole. Basert på informasjonen i tilstandsrapporten fra Reinertsen AS (red. anm.: gjennomført på oppdrag fra kommunen) var behovet for å utføre tiltak på skolen så stort at det ble senere vedtatt at skolen skal rives.

"Sofiemyr skole har vært plaget av lekkasjer i lang tid, noe som også synes på himlingsplater. Disse lekkasjene har blitt utbedret ved å lappe på pappen på taket, og det er usikkert om isolasjonen i takkonstruksjonen under er skiftet", står dte i rapporten.

Videre står det at barneskolen har fem paviljonger og er totalt sett dårlig isolert. Det antydes også at det kan være en del innebygget fukt inne i takkonstruksjonen.

Bare for taket har Reinertsen AS anbefalt strakstiltak på over en million kroner. Innen ett til to år (innen 2016-2017) skulle det legges en ny tolags papp på hele taket og gjennomføres stikkprøveundersøkelse for å finne ut om det har vært fukt i isolasjonen.

Les også: Slik fjernes muggsoppen på Østli

Påvist muggsopp i år

Tidligere i år ble det påvist muggsopp i alle kontrollerte rom på skolen (middels avvik). Som følge av dette har kommunen iverksatt tiltak, som i hovedsak går ut på å gjøre grundig rengjøring av overflatene på skolen to ganger i året.

"Sofiemyr skole står i en spesiell situasjon da det er vedtatt at skolen skal rives. Det gjennomføres derfor ikke større rehabiliteringsarbeider eller langsiktige investeringer når det kommer til vedlikehold", skrev rådmannen til Oppegård Avis tidligere i mai 2019 da vi omtalte saken om muggsopp på skolen.

Les også: Ny barneskole på Sofiemyr kan få permanent modulskolebygg

Må vente i minst fem år

Oppegård kommune har tidligere vedtatt at Fløysbonn skole skal rives og erstattes med en ny barneskole med plass til 630 barn, men det økonomiske rundt den nye barneskolen på Sofiemyr er ikke på plass ennå.

Byggearbeidene kan uansett starte tidligst om tre år (i 2022) når ungdomsskoleelevene kan flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr. Regner vi med byggearbeidene på halvannet til to år, vil det være snakk om ventetid på minst fem år.

Oppegård Avis oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Powered by Labrador CMS