FYLLER 90: Jubilanten i midten, omkranset av venner og familie.

Egil Cato Bakke runder 90 år

«Når vi snakker om Egil Cato Bakke, så snakker vi om en virkelig hedersmann - en bauta på Kolbotn og i Nordre Follo kommune», skriver innsenderen av denne hyllesten.

Egil Cato Bakke ble født 25.08.1933 og har alltid vert hjemmehørende på Kolbotn utenfor Oslo. Av yrke var han boktrykker med mesterbrev og har også vart bedrifts-eier og selger av trykkeri-utstyr. For alle rundt ham er det andre kvaliteter han er enda bedre kjent for, og som han stadig praktiserer.

Egil kan vise til et omfattende aktivitetsnivå gjennom hele sitt liv. Ikke bare har han opparbeidet seg et solid omdømme i Forsvarskretser både lokalt på Kolbotn og ellers i landet, spesielt på Haslemoen, Rena og Setermoen giennom alle disse årene. Han har videre vært en kapasitet for Oppegård kommune i forbindelse med lokalhistorie, og har vært en institusjon for lokalmiljøet på Kolbotn som en svært kunnskapsrik og velkjent foredragsholder, en tradisjon han fortsatt holder ved like.

Selv om Egil Cato Bakke er en begavelse på mange omrader - han er bl.a Nordisk Mester i Veltalenhet to ganger og har en helt uvanlig evne til å kunne snakke med folk - så han har likevel alltid hatt et øye for de svake i samfunnet, og de som trenger hjelp for å kunne leve et bedre liv:

Hans innsats for eldre, syke og pleietrengende er imponerende, der han bl.a gjennom å stifte aktuelle foreninger og sørge for å holde liv i disse foreningene ved selv i lede dem, på en aktiv måte har bidratt til en bedret livskvalitet for mange av sine sambygdinger i Kolbotn omegn. På et tidspunkt var han med i 14 foreninger, og var formann i 11 av dem.

Egil Cato Bakkes sympatiske framtoning og væremåte har i seg selv vært en banebryter mht å få gjennom prosjekter og ikke minst for å ivareta historien for ettertiden. Han har også velvilligst brukt mange, mange år på å få innarbeidet i bevisstheten til folk at helter som feks Jan Baalsrud ikke må glemmes, og at man må gi anerkjennelse til slike. Hans arbeid banet vei for å få etablert en Jan Baalsruds Plass på Kolbotn, og han fikk også satt opp en byste av folkehelten etter at han tok initiativ til en innsamlings-aksjon. Det kom også til en historisk minneplakett på huset der Baalsrud bodde.

Egil Cato Bakke har aldri vært ute etter å framheve seg selv, men kun å få til gode resultater til felles beste for sine medborgere og for å hedre andre.

Egil Cato Bakke har også gjort tung innsats i foreninger som støtter oppunder Forsvaret, og ifm Artilleries offisersforening (fra 1896) har han mottatt flere medaljer: Han er tildelt Den Gylne Stjernes Orden, Crecy-ordenen og han er også bærer av Oberst Gamst Medaljen - Artilleriets offisersforenings høyeste utmerkelse. Han er i tillegg æresmedlem i foreningen. Han har videre vært sekretær i foreningen i overkant av 20 år, og har i år vært medlem i foreningen i 69 år(!).

RIDDER: Egil Cato Bakke (t.h.) ble i 2018 slått til ridder av Gylne Stjerne for sin imponerende innsats i Artilleriets offisersforening (OAF) gjennom i svært mange år.

Når vi snakker om Egil Cato Bakke, så snakker vi om en virkelig hedersmann - en bauta på Kolbotn og i Nordre Follo kommune, og en kunnskapsrik kapasitet for svært mange medmennesker som fortsatt holder en rekke foredrag og som fortsatt er med og leder flere foreninger.

Gratulerer med jubileet.

Jan Petter Husebye

Powered by Labrador CMS