FORNØYDE: Berit Kragebøl er virksomhetsleder i Kapellveien barnehage (tv). Marit Egeberg er spesialpedagog i Oppegård kommune. Sammen har de utviklet prosjektet Språkløft.

Gode resultater på eget språkprosjekt

Kapellveien barnehage har igangsatt et prosjekt for bedre språk som fungerer svært bra.

Publisert

I Kapellveien barnehage satses det for tiden på et språkprosjekt som er i ferd med å gi svært gode resultater, skal vi tro Oppegård kommunes hjemmesider

I barnehage har de igangsatt et prosjekt der de har opprettet språkgrupper for barn med språkutfordringer. Prosjektet hjelper barna til å bli den beste utgaven av seg selv, og kommunen har satt av øremerkede midler til prosjektet.

– Alle barn bør snakke godt norsk før de starter på skolen. Det er viktig både for å kunne følge undervisningen og for å mestre det sosiale samspillet, forteller virksomhetsleder i Kapellveien barnehage, Berit Kragebøl til Oppegård kommunes hjemmesider.

Før prosjektet startet, ble flere av barna fulgt opp av PP-tjenesten. Disse barna hadde egne utviklingsplaner og materiell i sine timer. Ansatte med ansvar for disse timene ble observert, filmet og veiledet individuelt. Anerkjennende kommunikasjon innebærer å bekrefte den andres følelser og opplevelser.

Alle er involvert

Fire dager i uken jobber de med spennende språkverktøy for små grupper i hverdagslige aktiviteter.

– Alle ansatte i barnehagen er involvert i Språkløft, sier Kragebøl. Hun forteller videre at kurs i tegn til tale og annet faglig påfyll gir lyst og motivasjon til å fortsette arbeidet.

Prosjektlederne sørger for stram regi og detaljerte planer for hvert semester.

Barna har utviklet seg språklig siden prosjektet startet. Nå bruker de tegn til tale seg imellom.

Barnehagen har etablert faste rutiner som har gjort språkarbeidet til en del av hverdagen og leken i barnehagen. De ansatte har fått høyere kompetanse og er veldig motiverte.

Les mer om prosjektet på Oppegård kommunes hjemmesider!

TRIVELIG: Kapellveien barnehage er et trivelig sted både for små og for store.
Powered by Labrador CMS