TROR PÅ FREMTIDIGE KOLBOTN: UMP-leder Kjell G. Pettersen er overbevist om at de fleste kommer til å stortrives når fremtidens Kolbotn tar form.

– Kolbotn blir en trivelig småby for alle

Det er én uke til sentrumsplanen skal vedtas politisk. Høyre-politiker Kjell G. Pettersen tror de fleste kommer til å bli fornøyd med fremtidens Kolbotn.

UMP-leder Kjell G. Pettersen er helt overbevist om at hovedgrepet i sentrumsplanen gir et godt resultat de fleste kommer til å bli fornøyde med.

Vi møter UMP-lederen og Høyre-politikeren på Kolbotn torg.  Det nærmer seg sluttbehandlingen av Sentrumsplanen, som skal legge føringene for hvordan Kolbotn sentrum skal bli i fremtiden.

Heftig debatt

Debatten rundt planen går heftig for tiden på oavis.no. UMP-leder og lokalpolitiker Kjell G. Pettersen (H) sitter i sentrumsutvalget, og er en av lokalpolitikerne som er med på å bestemmer hvordan fremtidens Kolbotn skal bli.

TROR PÅ FREMTIDIGE KOLBOTN: UMP-leder Kjell G. Pettersen er overbevist om at de fleste kommer til å stortrives når fremtidens Kolbotn tar form.

Pettersen er overbevist om at planen, som skal behandles i kommunestyret den 23. mars, ivaretar de fleste interesser.

– Jeg er helt overbevist om at hovedgrepet i Kolbotn-planen gir et godt resultat, som jeg tror de aller fleste vil bli godt fornøyd med, men det blir altså en bymessig bebyggelse. Det betyr nødvendigvis at bebyggelsen mange steder blir tett. Stedet blir annerledes, og for de som ikke vil ha noen forandring blir det selvfølgelig en utfordring. Vi har lyttet til de innspill som har kommet nå i høringsrunden, sier Pettersen.

Les også: – Kanskje ikke så dumt å gå gjennom planen en gang til?

Pettersen sier det er flott med engasjementet rundt Sentrumsplanen.

– Det er flott at folk engasjerer seg, og at det blir debatt. Kolbotn-planen vil få stor betydning både for de som bor der i dag og for fremtidige generasjoner. Man kan få inntrykk av nærmest unisone protester mot utviklingen av Kolbotn, men det er langt fra tilfellet. Her er det store nyanser, og dette vil bli noe de fleste kommer til å bli fornøyd med,

PS! Saken fortsetter under bildet

I DAG: Her ser du Tangen og Kolbotn sentrum med omegn fra fugleperspektiv. Det er nettopp i dette området at den største forandringen kommer til å skje på Kolbotn i årene som kommer.

Må ta ansvar

Nye Kolbotn blir, ifølge Pettersen, en småby med et grønt preg. Kolbotnvannet trekkes «inn» i sentrum og blir tilgjengelig for langt flere enn i dag.

– I dag er «Oppegård et sted å elske». Det kommer i høyeste grad også til å gjelde Kolbotn, sier politikeren.

– FLOTT MED DEBATT: Kjell G. Pettersen mener det er flott med engasjsmentet som er rundt Kolbotn og fremtidsplanleggingen.

Han viser også til både en stigende og en eldre innbyggermasse på Kolbotn.

– Det er et faktum at gjennomsnittsalderen på Kolbotn er høy, og at den er stigende.  Det er også et faktum at det som er bygd til nå er stort sett samme type boliger. Og det er ikke noe galt verken med eldre eller blokkleiligheter, men vi ønsker at fremtidens Kolbotn skal preges av variert bebyggelse som appellerer til ulike grupper, slik at vi får inn større aldersvariasjon blant beboerne, sier han.

Les også: – Kolbotn - en trivelig småplass for alle

– Det oppnår vi ikke dersom vi fortsetter at bygge utelukkende den type boliger som preger Kolbotn sentrum i dag, sier Pettersen.

– Det er et faktum at Oslo-regionen – som vi er en del av, er den region med høyest befolkningsvekst. Vi må ta vår del av ansvaret for å legge til rette for variert boligbygging. Det gjør vi, ikke bare på Kolbotn, men også på Myrvoll og Greverud og andre stede, sier han.

Mange planer

Pettersen henviser videre til flere spennende planer for vårt fremtidige kommunesentrum.

– Når det gjelder planene om svømmehall i sentrum, kan jeg forsikre om at de aktivitetene som foregår i dagens Generasjonspark skal få minst like gode vilkår andre steder i nærheten. Og tenk hvilket positivt innslag i Kolbotn-miljøet en moderne svømmehall kan bli. Det kan bidra til liv og aktivitet også på de tider av døgnet hvor det ellers kan være temmelig dødt på Kolbotn, sier han.

Les også: Tett på Tangen

– En svømmehall, rett ved Kolbotnvannet, knappe fem minutter fra toget, har ikke behov for noen stor parkeringsplass. Tilgjengeligheten vil bli god for kollektivreisende fra alle deler av Oppegård, ja fra Ski også, for den saks skyld. Tenk bare på den planlagte bebyggelsen på Myrvoll/Trelasttomta, som praktisk talt skal bo på Myrvoll stasjon, sier Pettersen.

Han påpeker videre at rådhuset ikke skal rives, men bevares. Ikke som rådhus, men kan ombygges innvendig til andre formål.Det kommer ingen boligblokk på Kolbotn Torg i forlengelse av den bygningen der Kullebunden Spiseri holder til.

– Vi får også en moderne jernbanestasjon som er integrert i byen, og der man kommer rett fra toget og ut på torget. Etter at Follobanen er satt i drift skal også Østfoldbanen, fornyes sier han.

Powered by Labrador CMS