ETTERRETTELIGHET: Selv om det nå er valgkamp, håper jeg likevel at vi kan holde oss til i alle fall en viss etterrettelighet, skriver Kjell G. Pettersen

Vannlekkasjer og kommunal innsats

Varaordføreren slår tilbake mot innlegget til Arbeiderpartiets varaordførerkandidat.

Publisert

Oddbjørn L. Nesje, Arbeiderpartiets varaordførerkandidat i Nordre Follo, er bekymret for at om lag halvparten av Oppegård kommunes fullrensede drikkevann renner ut før det når forbrukerne. Det er en bekymring jeg deler. Når han hevder at situasjonen er ute av kontroll og ser for seg en vedlikeholdsbombe, er det ikke like lett å følge ham.

Jeg merker meg også hans uttalelse om at vannkvalitet ikke skal bli noen salderingspost på budsjettet med Ap ved roret.

Nesje har gjort det til et personlig varemerke å komme sterke uttalelser i saker der

han umulig kan ha satt seg inn i realitetene.

– Det er ikke flere analyser vi trenger, men videreføring av det målrettede arbeidet som pågår.

Kjell G. Pettersen

Kommunen har i lang tid jobbet målrettet for å finne vannlekkasjer og utbedre skader. Utskiftingstakten av ledningsnettet har blitt økt til 2 prosent i 2019. Kommunen har ansatt tre nye personer i et anleggslag og en produksjonsplanlegger som jobber systematisk med å tette vannlekkasjer. Vi installerer vannmålere på ledningsnettet for å kunne lokalisere lekkasjene mer nøyaktig. Nye vannmålere i private hjem gir også kommunen et mer nøyaktig mål på hva det faktiske vannforbruket er.

Dette gjør at kommunen har et mer presist mål på vannlekkasjeprosenten nå enn tidligere. Men dette gjør samtidig at vi kan komme dårligere ut i forhold til andre kommuner når lekkasjeprosenten sammenlignes.

Når Nesje hevder at lekkasjeprosenten kommunen opererer med antakelig er for lav og at kommunen ikke har oversikt, så kan det vel snarere være slik at det det er sammenligningsgrunnlaget i andre kommuner som er mindre nøyaktig. Jeg vil hevde at våre tall er pålitelige og at vi har kontroll. Å rehabilitere ledningsnettet er selvsagt det viktigste, men det er også viktig å drifte og vedlikeholde det eksisterende nettet på en god måte. Her satser vi.

Det er ikke flere analyser vi trenger, men videreføring av det målrettede arbeidet som pågår. Både Oppegård og Ski har høy rehabiliteringstakt på sine ledningsnett, sammenlignet med mange andre kommuner. Vi har også mange innbyggere å fordele kostnadene på, så å karakterisere dette som en «vedlikeholdsbombe», blir i beste fall unyansert.

Så merker jeg meg at Nesje i et intervju med ØB tidligere i sommer hevder at Ap har stemt for ytterligere økning i utskiftingstakten. Det synes jeg han skal dokumentere. I alle fall i denne perioden har ikke Ap fremmet forslag om en krone mer enn det som har blitt vedtatt.

Så kommer Nesje til slutt med noen gode råd. Han anbefaler spyling av ledningsnettet og forebyggende tiltak i forhold til hva folk slipper ut i avløpsnettet. Alt dette gjøres allerede, selvsagt - og dette skal vi intensivere. Og så er det også slik at noen tiltak ikke kan realiseres før reservevannledningen fra Oslo er ferdig. Her er arbeidet i full gang, og sikrer oss en unik forsyningssituasjon.

 Selv om det nå er valgkamp, håper jeg likevel at vi kan holde oss til i alle fall en viss etterrettelighet. Det kunne være fristende å minne Nesje om Mark Twains uttalelse: «Alt du trenger her i livet er uvitenhet og selvtillit. Da er du sikker på å lykkes». Det siste er jeg imidlertid ikke så sikker på.

Powered by Labrador CMS