KOLBEN: Kulturhuset Kolben mister kinoen hvis kommunedirektør Øyvind Henriksen får det som han vil.

Foreslår å legge ned kinoen

Hvis kommunedirektør Øyvind Henriksen får det som han vil, blir kinoen i Kolben lagt ned.

Publisert Sist oppdatert

Det kom frem i det kommunedirektørens forslag til «Økonomi og handlingsplan 2022-2025» , som legges frem i dag klokken 09.00.

Dokumentet, som både er en økonomisk analyse av tingenes tilstand i Nordre Follo kommune, og en pekepinn på hva de neste fire årene innebærer, inneholder en rekke foreslåtte tiltak.

Det er ingen hemmelighet at Nordre Follo kommune har en meget anstrengt økonomi, og kommunedirektøren har derfor forslått en rekke innsparingstiltak.

Må avvikles

Ett av tiltakene som foreslås er ned nedleggelse av kinotilbudet i Kolben.

– For å oppnå reduksjonen må årsverk knyttet til kinodrift avvikles. Videre drift av kinoen vil kreve en investering i fremvisningsutstyr på om lag 1 mill. kroner i 2022. Det er ikke satt av midler i investeringsbudsjettet til dette, og en videreføring av kinodriften vil få konsekvenser for nødvendige investeringer til andre kulturbygg. Det sees på muligheten for om private kan overta driften av kinoen. Det er Kommunestyret som gir kinokonsesjon, skriver kommunedirektøren i sitt forslag.

Skal behandles politisk

Innholdet i «Økonomi og handlingsplan 2022-2025» skal nå til politisk behandling. Det er med andre ord lokalpolitikerne som skal ta endelig stilling til kommunedirektørens forslag. Det endelige vedtaket skal fattes i kommunestyret onsdag 15. desember.

NB: Saken fortsetter under saken.

BLIR HISTORIE: Hvis kommunedirektørens forslag blir tatt til følge, kan kinosjef Lena Sunnby pakke bort popcorn-maskinen for godt.

Pressekonferanse

Nordre Follo kommune holder pressekonferanse om kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan fra klokken 09.00 fredag, og vi kommer tilbake med flere saker.

Pressekonferansen streames for øvrig på kommunens nettside, som du finner her:

https://nordrefollo.kommunetv.no/live/345

Powered by Labrador CMS