FÅR NYTT NAVN I ÅR: Flertallspartiene har støttet kommunedirektørens innstilling om at de første to etasjene av det gamle rådhuset på Kolbotn skal bygges om til undervisningsformål, mens tredje etasje skal bygges om til kontorer for lærere og pedagoger. Nå jobber kommunen med å finne SSset passende navn til den historiske bygningen. Foto: Yana Stubberudlien

Hva skal det gamle rådhuset hete?

Frem til 2. november kan du være med på å bestemme hva som blir det nye navnet til tidligere Oppegård rådhus.

Publisert Sist oppdatert

Siden det gamle rådhuset på Kolbotn (tidligere navn: Oppegård rådhus) fortsatt vil inneholde kommunale administrative funksjoner, er kommunen på jakt etter et nytt navn til den historiske bygningen.

I fjor høst ble kommunens innbyggere, lag og foreninger samt alle interesserte invitert til å komme med forslag til navn.

Følgende forslag, som har blitt gjennomgått av navnekomiteen, er nå lagt ut til høring på skrivemåten:

 • A-blokka
 • Fjellbygget
 • Follohuset
 • Follokontoret
 • Fyrtårnet Kolbotn
 • Frustum
 • Gamle Oppegård rådhus
 • Gamle Oppegård kontorsenter
 • Gamle rådhus
 • Gammelt rådhus
 • Gårdens rådhus
 • Innobygget
 • Kolbotnkuben
 • Kolbotn pyramide
 • Kolbotn pyramidehus
 • Kolbotn rådhus
 • Kolbotn samholdshus
 • Kollen
 • Kompetansehuset
 • Kommunehuset
 • Kuben
 • Liaborg
 • Maurtua
 • Oppegården
 • Oppegård kommunehus
 • Oppegård gamle rådhus
 • Oppegård hovedhus
 • Parkpyramiden
 • Pyramiden
 • Pyramiden servicetorg og kompetansesenter
 • Pyramidebygget
 • Pyramidehuset
 • Rådhuspyramiden
 • Stjernen
 • Teltbygget
 • Trapeset
 • Follo trappetårn
 • Trekantbygget
 • Tårnhagen

Les saken her: Skeiv satsing på tvillingbyer?

Høringsfrist 20. august

Du kan komme med innspill på skrivemåten til de ovennevnte navneforslagene som er kommet inn.

Innspillet kan sendes på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski. Fristen for å sende innspill er 20. august 2021.

Det er Utvalg for areal, klima og byggesak som vil bestemme det offisielle navnet på bygningen. Før utvalget vedtar endelig navn skal Språkrådet uttale seg om skrivemåten og gi kommentarer. Når navnet er vedtatt vil de bli kunngjort og ført inn i Sentralt stedsnavnregister.

Tre etasjer bygges om for 69 millioner

Flertallspartiene vedtok i mars at tre av de totalt fem hovedetasjene av det gamle rådhuset på Kolbotn (tidligere Oppegård rådhus) skal bygges om for 69 millioner kroner for å tilpasses for den kommunale virksomheten Integrering og kompetanse.

Den sistnevnte virksomheten tilbyr bosetting, veiledning og oppfølging av flyktninger samt voksenopplæring for alle innbyggerne i kommunen over 16 år som har behov for påfyll i utdannelsen sin, enten fordi de er nye i Norge eller mangler fag fra grunnskole eller videregående skole.

Prosjektet har et mål om ferdigstillelse i februar 2022, med oppstart av undervisning og voksenopplæring i mars 2022.

BYGGES OM: Tre av de totalt fem etasjene bygges nå om. Prosjektet skal ferdigstilles i februar 2022. Foto: Yana Stubberudlien

To etasjer uten oppussing

Byggearbeidene er godt i gang, Første, andre og tredje etasje av det gamle rådhuset bygges nå om til undervisnings- og kontorarealer for voksenopplæring og norskundervisning for fremmedspråklige.

Kostnader med ombyggingen av underetasjen og den fjerde etasjen (toppetasjen) av det gamle rådhuset ligger ikke inne i prosjektet,

Arealer i toppetasjen forberedes også for oppgradering til fremtidige kontorer, og prosjektgruppen har allerede laget et forslag til utforming av arealene, men den nye brukeren er ikke besluttet ennå.

Kommunestyresal og teststasjon

Til tross for at Nordre Follo rådhus (tidligere Ski rådhus) ble pusset opp for over 50 millioner kroner, inkludert en foreløpig budsjettsprekk på 6,4 millioner kroner, har ikke den nyoppussede bygningen i Ski sentrum plass til en kommunestyresal.

Kommunestyremøtene holdes fortsatt i underetasjen i det gamle rådhuset på Kolbotn, som har blitt valgt som permanent kommunestyresal for Nordre Follo kommune.

KOMMUNESTYRESALEN: På bildet kan du se kommunestyresalen i det gamle rådhuset på Kolbotn. Arkivbildet fra juni 2016. Foto: Yana Stubberudlien

Tidligere i år har det blitt opprettet en midlertidig koronateststasjon i nordvestre del av byggets underetasje. De samme lokalene vurderes som aktuelle og egnede for innplassering av tjenesten «Nye muligheter/Muligheten».

TESTER FOR COVID-19: Tidligere i år har det blitt opprettet en midlertidig koronateststasjon i nordvestre del av byggets underetasje. Ved siden av teltene til koronastasjonen kan du se kontainerne i forbindelse med ombyggingen av rådhuset. Foto: Yana Stubberudlien

Barnevern og PPT

De øvrige arealene i bygget skal brukes som avlastningslokaler på kort sikt og utleie på lang sikt.

Ifølge vedtaket fra i fjor sommer skulle det også utarbeides et nytt konseptforslag for å samlokalisere tre ytterligere virksomheter (Barnevern, PP-tjenesten og Forebygging og tiltak) i det gamle rådhuset, men kommunedirektøren har valgt å komme tilbake til dette i egen sak etter ferien.

Powered by Labrador CMS