KLAR FOR SVØMMEHALL: MDGs kommunestyrerepresentant Jens Nordahl mener å bygge et folkebad i Kolbotn sentrum er genialt.

– Svømming i sentrum

– En gave til fremtiden, skriver MDG-leder Jens Nordahl i dette innlegget.

Publisert

Mandag 27. mars 2017 er en svært viktig dag for Kolbotn og Oppegård; ja, kanskje den viktigste dagen for Kolbotn sentrum noensinne: kommunestyret skal behandle sentrumsplanen som legger føringene for hvordan fremtidens Kolbotn skal se ut. Hovedtrekkene i planen er partiene enig om. Der det i dag er størst avstand er plassering av svømmehall.

Kolbotn har allerede et mangfoldig handels- og tjenestetilbud. En svømmehall vil trolig være det viktigste tilskuddet til Kolbotn sentrum i overskuelig fremtid – et folkebad som alle, liten som stor, vil kunne nyte godt av. Da må vi politikere legge alt til rette for at så skjer.

Les også: Planlegger folkebad i Kolbotn sentrum

Administrasjonens forslag er å utrede muligheten for en svømmehall ved siden av Kolben, der den populære generasjonsparken ligger i dag. Det er flere haker ved å låse seg utelukkende til dette alternativet.

Dyrt og tidkrevende

Fra byggingen av kulturhuset Kolben vet vi at grunnforholdene i nærheten av Kolbotnvannet er krevende. Det kan bli en svært kostbar og langdryg affære å bygge en stor svømmehall i generasjonsparken. Bygging av svømmehall i dette området vil også være praktisk utfordrende.

PLANLEGGES HER: Her, hvor generasjonsparken bak Kolben, er det nye folkebadet planlagt.

Undergangen ved Theodor Hansens vei er for lav til at lastebiler kan passere. Betydelig tungtransport over Kolbotn Torg eller nedover Solbråtanveien er en dårlig løsning hva gjelder trafikksikkerhet og funksjonalitet for disse områdene. For ikke å snakke om at den populære generasjonsparken da forsvinner for alltid.

Les også: Mandag besegles Kolbotn sentrums fremtid

Hadde det ikke vært en idé å vente til det nye sentrumsbygget og nye Kolbotn stasjon – som skal ligge ca. hundre meter lenger syd enn dagens stasjon – står ferdig, se effekten av disse storslåtte endringene, før man avgjør generasjonsparkens videre skjebne?

Vi i Miljøpartiet Det Grønne frykter at enten grunnforholdene er så krevende, at økonomien blir for utfordrende eller at de praktiske hakene ved å bygge svømmehall i generasjonsparken er så mange, at utredningen vil konkludere med at tomten er uegnet for svømmehall. Dermed vil nye svømmehall bygges på Sofiemyr, som tross et flott idrettsanlegg er en mindre sentral adresse enn Kolbotn.

PS! Saken fortsetter under bildet!

PLANLEGGES HER: Her, hvor generasjonsparken bak Kolben, er det nye folkebadet planlagt. Her kan du se tomten fra fugleperspektiv.

Flere tomter må utredes

Vårt forslag er derfor at flere tomter i Kolbotn sentrum må utredes for mulig plassering av svømmehall. Hva med parkeringsplassen ved rådhuset? Kommunen eier selv tomten, graving her kan starte nærmest umiddelbart. Lastebiler vil enkelt kunne kjøre inn og ut uten å forsure folks hverdag.

Grunnforholdene her er etter alt å dømme normale. En svømmehall i et praktbygg ved siden av dagens rådhus vil dessuten komme hele Kolbotn sentrum til gode. Istedenfor å legge Kolbotns to største attraksjoner (Kolben og svømmehall) ved siden av hverandre, vil man ved dette grepet skape liv i hele sentrum.

Ikke minst vil handelen på Kolbotn Torg kunne nyte godt av dette, en jevn strøm av badende og kulturhungrige som svipper innom på veien. Tradisjonell varehandel utfordres i stadig økende grad av netthandel. Ønsker vi arbeidsplasser og et levende handelstilbud også i fremtiden, bør sentrum bygges deretter.

PLANLEGGES HER: Her, hvor generasjonsparken bak Kolben, er det nye folkebadet planlagt.

En gave til fremtiden

Oslo vokser raskt. Det samme gjør Ski som kommer til å bli selve Byen i fremtidens Follo, særlig etter at Follobanen står ferdig i 2021.

Den flotteste gaven vi kan gi til våre etterkommere er et levende, myldrende og klimanøytralt Kolbotn med flott innslag av natur og et bredt spekter av aktivitetsmuligheter, noe for både kropp og sjel. Tusenvis av mennesker vil kunne gå, sykle, ta tog eller buss til en svømmehall på Kolbotn.

Les også: Byggingen av Sætreskogparken er godt i gang

En mer klimavennlig plassering av svømmehallen i vår kommune finnes ikke! Å satse alt på ett kort, svømmehall i generasjonsparken, er etter vårt skjønn alt for risikabelt.

Vi ønsker svømmehall i Kolbotn sentrum. Vår bønn til Høyre, Arbeiderpartiet, De Uavhengige, SV, KRF og Venstre er derfor at flere tomter i Kolbotn sentrum må utredes for mulig plassering av svømmehall.

Powered by Labrador CMS