VINTER-IDYLL: Slik presenteres planene for Vinterland på Kolbotn torg. Skøytebanen vil bli på minst 200 kvadratmeter.

Lager skøytebane i Kolbotn sentrum

Glem Rockefeller Center og Spikersuppa! I vinter kan du ta med skøytene til torget i Kolbotn sentrum.

Publisert

Dette er førjulsgaven fra Oppegård kommune. I begynnelsen av adventstiden vil det virkelig bli følelsen av storby når det anlegges skøytebane på minst 200 kvadratmeter på torget i Kolbotn sentrum.

– Vi har lenge sett behovet for noe som kan skape torget til et samlingspunkt også om vinteren. Inntil nå har det kanskje vært litt dødt her på denne årstiden. Nå gjør vi noe med det, sier ordfører Thomas Sjøvold (H) til Oppegård Avis.

Vinterland

Ikke mange dagene etter at julegranen er tent på torget, vil det settes ut elementer som skal danne en kunstisbane på minst 10x20 meter. Rundt skøytebanen, og ut over nedre torg settes det opp benker og trær. Slik skal torget brytes opp i mindre rom. I saksfremlegget fra Oppegård kommune kalles prosjeketet Vinterland. I trærne vil det komme lykter, som skal lyse opp i mørket.

Med dette skaper vi et nytt samlingspunkt

Ordfører Thomas Sjøvold

– Det er planlagt at Vinterlandet åpner i løpet av adventstiden og det vil bli stående i fire måneder. Målet er at flere skal bruke torget og at Kolbotn får et mer levende sentrum, sier Sjøvold.

(Saken fortsetter under bildet)

PÅ STEDET: Ordfører Thomas Sjøvold studerer skissen over hvordan skøytebanen på torget blir seende ut.


Vinterlandet på torget anslås å ha en investeringskostnad på 680.000 kroner, og en årlig kostnad på 100.000 kroner. Skøytebanen forventes å ha en levetid på 20 år, og skal lagres innendørs når det ikke er skøytesesong.

Bymessig tettsted

I sakspapirene fra Oppegård kommune poengteres det at behovet for å investere i byparksrukturer og offentlige møteplasser forsterkes når Kolbotn utvikles til et bymessig tettsted.

I en lang periode vil Kolbotn sentrum være preget av utbygging, og eksiterende møteplasser blir berørt av utbygging samtidig som-, og til dels før nye møteplasser etableres. Allerede i vinter vil skøytebanen ved Kolbotn skole bli berørt av utbygging av skolen, og et midlertidig skoleanlegg vil berøre friområder ved Solkollen. Rådmannen har derfor vurdert aktivitetstiltak som kan bøte på dette og bidra positivt til liv på Kolbotn torg, heter det i bakgrunnen for saksfremlegget.

– Jeg er sikker på at skøytebanen blir et veldig populært tiltak. Med dette skaper vi et nytt samlingspunkt, og torget blir et sentrum også i vinterhalvåret.

– Skal du også finne frem skøytene?

– Det skal du slett ikke se bort fra, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Eksakt åpningsdato for skøytebanen på torget er ikke fastsatt ennå. Oppegård Avis følger opp ukens glatteste nyhet!

Powered by Labrador CMS