STRIDENS KJERNE: Hva var navnet igjen? Kolbotnvannet eller Kolbotntjernet?
STRIDENS KJERNE: Hva var navnet igjen? Kolbotnvannet eller Kolbotntjernet?

Tjern eller vann? Hva er riktig?

Språkeksperten er ikke i tvil.

Publisert

Den observante leser har fått med seg at Oppegård Avis har skrevet flere nyhetssaker om utslipp og kvalitet på vannet i Kolbotnvannet. Eller var det Kolbotntjernet?

Nesten hver gang vi publiserer saker om temaet, får vi reaksjoner: Det heter ikke Kolbotnvannet! Det heter Kolbotntjernet.

Tjern på kartet

Ser vi på Google og Kartverkets digitalte kart Norgeskart, bruker de begge

– På folkemunne har det alltid blitt kalt Kolbotntjernet, eller bare tjernet.

Steinar Karlsrud, leder i Oppegård historielag

benevnelsen Kolbotntjernet. Likevel har vi en følelse av at flest innbyggere gjør som oss i Oppegård Avis, og bruker navnet Kolbotnvannet.

Nå har vi bestemt oss for å gå dykke litt dypere. Hva er et vann? Hva er et tjern?

– Tjern er mer presist enn vann. Tjern betyr et lite vann i naturen, men jeg mener det ikke bør være større enn hundre meter. Besserudtjernet i Holmenkollen er det beste eksemplet jeg kommer på som et typisk tjern, sier forfatter, professor og språkdebattant Sylfest Lomheim.

PS! Saken fortsetter under bildet! 

KLAR MENING: Spåkekspert Sylfest Lomheim er ikke tvil: Det må hete Kolbotnvannet.
KLAR MENING: Spåkekspert Sylfest Lomheim er ikke tvil: Det må hete Kolbotnvannet.


Vi målte opp lengden på Kolbotnvannet - eller Kolbotntjernet - på Google Maps. Vi kom til at det er ganske nøyaktig 1,7 kilometer langt. På det bredeste måler vi det til å være i overkant av 250 meter bredt. Bilde av oppmålingen ble sendt Sylfest Lomheim på e-post. Han svarer på sin klingende nynorsk:

«Etter det eg ser på kartet, er det endå tydelegare for meg enn før at reint språkleg har dette lite med eit tjern å gjera – det er eit vatn (i tydinga ‘innsjø’). Eit nærliggjande anna døme er Sognsvatn», skriver Lomheim.

Tjern på folkemunne

Leder for Oppegård historielag - og fersk vinner av frivillighetsprisen - Steinar Karlsrud, er en av flere som bruker ordet Kolbotntjernet.

– På folkemunne har det alltid blitt kalt Kolbotntjernet, eller bare tjernet. Om du hadde sagt: «Vi møtes ved tjernet», så er det innlysende hvor vi møtes, sier Karlsrud, som poengterer at Oppegård historielag alltid har benyttet uttrykket Kolbotnjernet.

Hva sier så kommunen? Virksomhetsleder for Bygg og Kart i Oppegård kommune, Karen Zwicky Knobel, skriver følgende i e-post:

– Kolbotnvannet heter Kolbotnvannet. Kolbotntjernet er Lille Kolbotnvann som ligger på Myrvoll. Eventuelt Tømtetjern.

Hva mener du? Kan vi enes om at det er innafor å bruke begge skrivemåtene?

PS! Språkdebattant Sylfest Lomheim kan du opplevde på Oppegård bibliotek senere i vår. Han kommer for å snakke om språk tirsdag 30. april. Kanskje det blir en ekstra debatt om Kolbotnvannet også?

Powered by Labrador CMS