DEBATTINNLEGG

ORFØRERKANDIDAT: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind er kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem, gruppeleder og ordførerkandidat for Nordre Follo Høyre.
ORFØRERKANDIDAT: Cecilie Dahl-Jørgensen Pind er kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem, gruppeleder og ordførerkandidat for Nordre Follo Høyre.

DETTE ville Høyre gjort annerledes – Sykehjem

Dette vil Nordre Follo Høyre gjøre innen pleie og omsorg dersom de kommer i posisjon etter valget neste høst.

Publisert

Om "DETTE ville Høyre gjort annerledes"

  • I en serie leserinnlegg vil Høyre sette søkelys på hva vi ville prioritert å gjøre annerledes enn dagens politiske ledelse i Nordre Follo kommune.
  • Innleggene i "DETTE ville Høyre gjort annerledes" og podcasten "Over til Høyre" vil gi velgerne innblikk i hvorfor Høyre mener at Nordre Follo kommune vil være et bedre sted å leve for alle innbyggere med Høyre ved roret og i ordførerstolen.

I likhet med de fleste andre steder i Norge blir det flere innbyggere som trenger pleie og omsorgstjenester over lang tid i Nordre Follo.

Folk blir, heldigvis, eldre og de aller fleste klarer seg lenge hjemme i egen bolig før de får behov for en sykehjemsplass. Men så er det også noen som faktisk ikke klarer seg hjemme og de må da få hjelp i kommunens omsorgstjenester.

Ved kommunevalget i 2019 gikk Høyre til valg på at vi skulle øke kapasiteten i bemannede omsorgsboliger og sykehjem, først ved å bygge ut Greverud sykehjem.

Etter valget har Arbeiderpartiet, med støtte av SP, SV, MDG, V, og uavhengig (tidligere KrF) lagt ned 43 sykehjemsplasser, og vi har sett med stor bekymring på at de ikke har styrket hjemmetjenesten tilstrekkelig. Hjemmetjenesten har ikke fått nok midler til å kompensere for nedleggelsene.

Dette vil vi gjøre vårt beste for å rette på dersom vi kommer i posisjon til det etter valget neste høst.

Høyre vil også i kommunevalget 2023 gå til valg på å skape et aldersvennlig Nordre Follo. Vi i Høyre vet at mange eldre ønsker å delta, bidra og være aktive i samfunnet så lenge de klarer. Det skal vi legge til rette for!

Vi mener at en av fordelene ved å bli en stor kommune, er at vi skal kunne tilby et variert omsorgstilbud. Variasjon og det å se den enkeltes behov er viktig for oss, og behovet blir veldig synlig for eksempel for mennesker som får en demenssykdom. Høyre ønsker å etablere et tilbud på tvers av kommunegrensene for unge (mennesker under 70 år) med demens, kanskje også se på mulighetene for å etablere en «demenslandsby» et sted i Follo.

Vi vil ha en plan for et mer aldersvennlig samfunn som innebærer forebyggende hjemmebesøk, se på muligheter for nye sykehjem og omsorgsboliger i nærheten av sentrale funksjoner og møteplasser, og også prøve ut og etablere sosiale boformer.

Men vi trenger også flere sykehjemsplasser, ikke færre. Vi trenger langtidsplasser for dem som er på slutten av livet og vi trenger korttidsplasser for akutte behov og til avlastning for at pårørende ikke skal bli utslitt.

Vi klarer nok ikke å bygge mange nok nye sykehjemsplasser til å møte det økte behovet de neste tiårene. Så selv om økonomien er presset og vi trenger flere varme hender, mener vi i Høyre at vi ikke kan bygge ned tjenestene våre slik som det er gjort de siste to årene. Det tar tid å bygge nye plasser og å skaffe fagpersonell, og da må man starte nå for å kunne dekke fremtidens behov.

Vi må derfor først gjenopprette de 43 plassene som er nedlagt siden 2020 og så må vi øke antallet ytterligere.

Vi mener at det viktigste spørsmålet i helsetjenesten er «Hva er viktig for deg?». Vi må ha en eldreomsorg som vektlegger nettopp dette spørsmålet og som tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Man skal være sjef i eget liv!

Høyre har alltid vært garantisten for en trygg og verdig eldreomsorg. Det skal vi fortsatt være og vise – i programmet vårt for de neste fire årene. og for de prioriteringer vi vil gjøre i budsjettforslaget for 2023.

Dette er noen eksempler på hvordan Høyre vil styre kommunen på en annen måte enn dagens politiske ledelse. Vi har andre og bedre løsninger også innenfor for eksempel barnehage, skole og støtte til idretten. Dette vil vi skrive mer om i senere innlegg.

Powered by Labrador CMS