ØLSERVERINGEN ÅPNES IGJEN: Nå kan du får kjøpt øl på stedene med skjenkebevilling, men du må også kjøpe mat.

Åpner opp alkoholserveringen igjen – med spiseplikt

Onsdag kveld vedtok kommunestyret nye koronaregler i Nordre Follo. Slik er de nye smitteverntiltakene.

Publisert

Treningssentrene og fritidsklubbene kan åpne dørene igjen, og utestedene kan servere alkohol frem til klokken 22. Det meste i kulturlivet er fortsatt nedstengt. De nye reglene gjelder til 7. januar.

Dette er informasjonen kommunen har publisert etter kommunestyrets vedtak onsdag kveld:

De to siste månedene har politikerne vedtatt en rekke nødvendige og inngripende tiltak for å snu en alvorlig smitteutvikling. Innsatsen har gitt resultater. Trenden ser nå ut til å gå i riktig retning selv om smittenivået fortsatt er høyt. Dette gjør det mulig for kommunestyret å lette litt på tiltakene de neste ukene.

Tiltakene nedenfor trer i kraft 16. desember og gjelder til og med 7. januar.

Private sammenkomster

Private sammenkomster skal ikke overstige ti personer. Det må være mulig å holde en meter avstand.

Unntak

 • Private sammenkomster der alle er fra samme husstand.
 • Private sammenkomster med flere enn ti deltakere for selskaper med barn som er i samme kohort i barneskole og/eller barnehage. I tillegg kommer foreldre/søsken som er nødvendig for å gjennomføre sammenkomsten.
 • For private sammenkomster i julehøytiden er det lov å ha inntil ti gjester eller delta på en sammenkomst med ti gjester to dager. For sammenkomster ute på offentlig sted er det lov til å være inntil 20 personer per sammenkomst.

Avstandskrav og øvrige smitteverntiltak må ivaretas.

Arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Se covid-19 forskriften §13 for definisjon av arrangement. Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen.

Unntak

 • Begravelser, bisettelser og minnestunder. Arrangøren må sørge for at alle som er til stede kan holde minst en meter avstand til andre, som ikke er i samme husstand.
 • Julegudstjeneste eller tilsvarende i tros- og livssynshus i tilknytning til julehøytiden.
 • Kamper og konkurranser uten publikum i idretter som
  • ikke er definert som kontaktidretter.
  • er på profesjonelt nivå.
 • Forestillinger og tilsvarende arrangementer uten publikum til stede.
 • Vielser, dåp og lignende ritualer uten tilskuere til stede.

For unntakene gjelder antallsbegrensning omtalt i covid-19-forskriften §13a. For øvrig gjelder bestemmelser om arrangementer i covid-19-forskriften §13b - 13d.

Arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangemmenter utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig. Se definisjon av arrangement i covid-19 forskriften. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede kan holde minst en meter avsand til andre, som ikke er i samme husstand.

Kultur- underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs

Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur- underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs er stengt.

Unntak

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter.
 • Tros- og livssynshus.
 • Fritidsklubber for barn og unge - tilnærmet ordinær drift.
 • Bibliotek.
 • Bingo.
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • Steder der det foregår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.

Unntakene forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og oppfølging av vilkårene i covid 19-forskriften.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Virksomheten må være bemannet.
 • For fritidsaktivitet som i utgangspunktet drives uten bemanning, må det utpekes en ansvarlig person.
 • Kontaktidretter er ikke tillatt.
 • Deltakere på organisere aktiviteter må melde fra i forkant.
 • Personalet/ansvarlig må ha oversikt over hvem som er i lokalet. Deltakere må registreres med navn, kontaktinformasjon og tidsrom for når de er til stede. Opplysningene må være tilgjengelig i 14 dager.
 • Garderober og dusjanlegg skal være stengt for deltakere, med unntak for de som benytter svømmeanlegg.
 • Deltakere på treningssentre må bo i Nordre Follo kommune.
 • De som deltar på aktiviteter må holde minst to meter avstand til andre deltakere.
 • Veiledere fra Folkehelseinstituttet og organisasjoner som virksomhetene og aktivitetene er tilknyttet, må følges.

Alkoholservering

Det åpnes for å tillate skjenking av alkoholgruppe 1 og 2 frem til kl. 22.00. Dette gjelder kun ved bordservering og med spiseplikt. Skjenkestedet må stenge kl. 23.00.

Se Lovdata for definisjon av alkoholgruppe 1 og 2.

Munnbind

 • Plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.
 • Plikt til å bruke munnbind i taxi. Dette gjelder både sjåfør og passasjerer.
 • Plikt til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, utover kortvarig passering. Eksempler er butikker, fellesareale på kjøpesentre og serveringssteder.

Smitteverntiltak i virksomheter

Strenge krav til smitteverntiltak i virksomheter der personer møtes fysisk, blant annet i butikker og kjøpesentre videreføres. Her må det være mulig å holde to meter avstand til andre.

Generelle råd

Kommunen anbefaler fortsatt å unngå kollektivtransport og benytte hjemmekontor.

Powered by Labrador CMS