VIL HA GODE SAMTALER: Nicholas Wilkinson, her sammen med partikollega Honoratte Mundi Muhanzi, skal stå for Nordre Follo de neste fire årene.

Vil være folkevalgt for deg – Takk for tilliten!

Nicholas Wilkinson vil gjerne takke innbyggerne som sendte ham inn i kommunestyret.

Publisert

Jeg vil si tusen takk for tilliten innbyggerne har vist meg ved å gi meg en plass i kommunestyret i Nordre Follo. Det betyr enormt mye for meg, og jeg lover å gjøre mitt ytterste for å representere og tjene alle innbyggerne i kommunen vår på best mulig måte.

Det fyller meg med både stolthet og ydmykhet å ha blitt valgt som medlem i plan- og byggesakutvalget, som representant i KS fylkesmøte og som andre vara til formannskapet for felleslisten til SV, MDG og Rødt. Disse vervene gir meg en fantastisk mulighet til å påvirke og bidra til utviklingen av Kolbotn, Greverud, Oppegård, Sofiemyr og de andre delene av gamle Oppegård. Jeg ser frem til å samarbeide med det dedikerte SV-laget: Adrian Pracon, min gruppeleder, Honoratte Mundi Muhanzi, Charlotte Rødland Kristiansen og alle de andre i lokallaget vårt.

Mitt mål er å være en ombudsperson for alle innbyggere, uavhengig av deres politiske ståsted eller hvilket parti de har stemt på. Jeg ønsker å høre alles innspill, utfordringer og ideer angående lokale saker. Jeg oppfordrer deg derfor til å ta kontakt enten via e-post på nicholas.wilkinson@politiker.nordrefollo.no, gjennom sosiale medier, eller ved å avtale personlige møter.

Jeg har bodd på Kolbotn nesten hele mitt liv. Jeg kjenner Kolbotn barnehage, Kolbotn skole og Ingieråsen skole, og områdene rundt. Jeg har badet i Gjersjøen og Kolbotnvannet mange ganger (jeg vet jeg kanskje ikke burde, men jeg lever ennå). Jeg har besøkt alle områdene i kommunen, men vet likevel at hovedvekten av mine erfaringer er fra mitt eget nærområde rundt Kolbotn, Tårnåsen og Sofiemyr. Derfor håper jeg spesielt at innbyggere fra sør i gamle Oppegård og alle fra gamle Ski kommune vil sende meg innspill.

For meg er det viktig å vise at jeg vil kjempe for alle sakene vi løftet i valgkampen og være til stede for alle innbyggere gjennom alle de fire neste årene. Jeg vil bruke min fritid på å bygge for en bedre kommune, og jeg vil kjempe for å gjennomføre politikken som SV-lokallaget vårt har vedtatt. Jeg brenner for en grønn, klimavennlig politikk og rød fordelingspolitikk. Dette skal jeg jobbe hardt for, både i og utenfor kommunestyret, denne perioden.

Jeg vil takke hver eneste person som ga meg sin personlige stemme, samt alle som har vist meg sin tillit og støtte. Jeg er takknemlig, og jeg skal gjøre mitt aller beste for å være verdig den tilliten dere har vist meg.

Nicholas Wilkinson

Kommunestyrerepresentant

SV

Powered by Labrador CMS