ENGASJERT: Paal Sjøvall er Senterpartiet andrekandidat og vil gjerne ha nye fire år i kommunestyret.

Om bestemødre, kjepphester og morgendagens helsetjenester

Paal Sjøvall og Senterpartiet har noen viktige ord før du går til valgurnen.

Fagtidsskriftet «Sykepleien» hadde forleden overskriften «Bestemor er aldri så populær som rett før valget». En viktig påminner til oss politikere. For Bestemor er vel like viktig ved juletider, eller til neste vår? Det er tverrpolitisk enighet om at vi ønsker en forsvarlig og verdig eldreomsorg for Nordre Follos innbyggere. Men hva er det bestemor egentlig trenger? Og hvordan sikrer vi en tjeneste som totalt sett gir flest bestemødre den hjelpen de trenger, med de midler vi har til rådighet? Her avdekkes politiske skillelinjer. 

Senterpartiet er helt enig med MDGs Hans Martin Enger i at det er summen av gode tiltak, ledelse og kvalitet som gir god eldreomsorg. Dette er kloke ord. Og at vi må stå inne for våre vedtak. 

Som for eksempel Temaplanen for Helse og omsorg, som støtter opp under en tjenestedreining der en større andel av tjenesten ytes i hjemmet. For sannheten er, enten vi liker det eller ei, at det ikke er bærekraftig å levere store deler av tjenesten i sykehjem fremover. Til det mangler det helsepersonell. Derfor er de hjemmebaserte tjenestene bærebjelken. Vi kan hjelpe flere med de samme ressursene.

Slik Senterpartiet ser det har vi har kuttet for mange institusjonsplasser sett i sammenheng med hvor lite utbygget de forebyggende tjenestene er. I bakspeilet så begynte vi kanskje tjenestedreiningen i feil ende? Dette må vi gjøre noe med. Derfor går Senterpartiet til valg på å gi hjemmetjenesten et løft sammen med de forebyggende aktivitetene. Dette gjør innbyggerne, med deres pårørende, i stand til å bo i eget hjem lenger. 

Senterpartiet er det eneste partiet som har tatt til orde for at moderat befolkningsvekst er bedre enn rask befolkningsvekst. Nettopp fordi dette vil sette et ytterligere press på helsetjenestene som ytes til våre eldre. For hvem er det som egentlig har råd til å bosette seg i kollektivknutepunktene? En god del er ny-pensjonister som naturlig nok vil trenge helsetjenester om noen år.

Vi vil trenge å bygge flere sykehjemsplasser snarest. Vi må jobbe med rekruttering. Vi vet at det er innbyggere som venter på langtidsplasser. De ivaretas godt i omsorgsboliger eller på korttidsplasser, men står da i veien for en god drift av disse plassene. Senterpartiet vil derfor forslå at vi vedtaksfester dekningsgrad på langtidsplasser, slik at kommunen kan jobbe langsiktig med planleggingen av nye helsebygg. Det vil forplikte oss til å huske på Bestemor når andre saker tar fokus.

Vi må våge å tenke nye tanker. Snakke med de som står i utfordringene; pasienter, pårørende og ansatte. Utfordre ideer som kommer. Det bør være rom for noen såkalte kjepphester, eller prioriteringer om du vil. For om vi alle skulle være enige om alle detaljer innenfor eldreomsorgen ville det ikke gitt utvikling. Debatten er viktig for demokratiet og for at innbyggerne skal gjøre et godt, informert valg av sine representanter. 

SENTERPARTIET - GODE TJENESTER NÆR DEG HELE ÅRET!

GODT VALG! DIN STEMME ER VIKTIG

Paal Sjøvall

Kommunestyrepresentant i Nordre Follo 

2. kandidat til kommunestyret i Nordre Follo

 

Powered by Labrador CMS