ARILD JAHREN: Pensjonistpartiets andrekandidat langer ut om Camilla Hille og Venstre i sitt innlegg om Pensjonistpartiets satsning på natur.

Ber Hille lese seg opp på eget program

– Camilla Hille går som vanlig hardt ut mot andre politiske partier i håp om å hente stemmer i høstens kommunevalg. Hun burde i stedet analysere konsekvensene av Venstre sitt program, sier Arild Jahren i Pensjonistpartiet. 

Publisert Sist oppdatert

Camilla Hille går som vanlig hardt ut mot andre politiske partier i håp om å hente stemmer i høstens kommunevalg. Hun burde i stedet analysere konsekvensene av Venstre sitt program.

Pensjonistpartiet om framtida

Hun skriver at Venstre har mange tiltak for å ta vare på enda mer natur. Det er det flere som har. 

Hvis hun hadde sett i Pensjonistpartiets program, ville hun sett hvilke mål Pensjonistpartiet har for framtida:

  • Vi vil arbeide for at friluftsområder, naturlandskap og kulturminner blir tatt vare på,
  • Vi vil at estetikk og ytre miljø i større grad blir vektlagt i forbindelse med utbygging av boligområder.
  • Det er et faktum at den norske befolkning øker, både gjennom egen etniske befolkningsøkning og innflytting utenfra. Behovet for flere boenheter øker derfor, det samme med sykehjemsplasser og eldreboliger. Og dermed står man igjen med konflikten: hvor skal man bygge, og hvordan.(?)

  • Ikke skal man kunne bygge i skog eller dyrka mark.
  • Ikke skal man bygge i uberørt natur.
  • Og vi må verne grønne lunger og friområder.
  • Samtidig skal man bygge i sentrumsnære strøk, og nær kollektivknutepunkt.

Hvor skal man da kunne bygge, og hvordan?

Det kan ikke Camilla Hille svare på.

Som lokalpolitikere er vi ansvarlige for å forvalte arealene i kommunen på en god og forsvarlig måte.

Hva gjør politikerne når arealer er bebygget nær kollektivknutepunkt, og det bare er skog og landbruksareal igjen ? (se på området mellom Ski og Holstad).

Det må være mulig å bygge flere boliger. Og da vil man berøre punkter listet opp ovenfor.

Det kan bli nødvendig å bygge boliger et stykke fra kollektivknutepunkt, hvis man dermed skåner skog, landbruksareal, natur og friområder. Det må selv Venstre akseptere. En tilpasning med kollektive transportmidler og akseptabel standard på veinettet blir også nødvendig.

Samtidig må man fokusere på å bevare mest mulig av opprinnelig natur, landbruksareal, grønne lunger og friområder.

Det kalles balanse mellom vekst og vern i grøntområder. Der har Høyre et godt poeng.

Vi kan ikke, som tidligere, bruke arealer på bakkenivå til garasjeanlegg.

Samtidig må vi ta hensyn til at beboere i boligsameie og regulerte områder trenger gjesteparkeringsplasser for servicepersonell og hjemmetjenester.

Venstre kan ikke påberope seg å være det eneste parti som ivaretar klima og miljø, eller en hensynsfull utbygging.

Det er nødvendig med livserfaring og livsvisdom i politikken.

Derfor bør man stemme på Pensjonistpartiet.

Arild Jahren

Pensjonistpartiets 2.-kandidat

Powered by Labrador CMS