VIL AT DU SKAL VELGE: Reidar Aasgaard ønsker at du tar et valg innen 11. september.

Kommunevalget i Nordre Follo – et skjebnevalg

Ordene tilhører vår eminente «Slik har vi det nå»-skribent, Reidar Aasgaard.

Høres denne overskriften dramatisk ut? 

Handler ikke kommunevalget først og fremst om det nære og mer hverdagslige? Om trygge oppvekstforhold. Offensiv helse- og eldreomsorg. Effektiv kommunal tjenesteyting. Jo, det handler om viktige ting som dette. Men også om mer. Enda større ting er i spill.

I denne valgperioden passerer vi midten av tiåret. Ved slutten er vi tre år unna 2030: fristen vi i Nordre Follo, Norge og verdenssamfunnet har satt for å redusere klimagassutslippene med mer enn halvparten. I tillegg vet vi at presset på naturen er stort, også hos oss. 2. august var verdens overforbruksdag, dagen da årets kvote av fornybare ressurser var brukt opp. Hadde andre brukt like mye som oss i Norge, ville datoen vært i april, dvs. at vi hadde trengt 3,5 klode for å opprettholde nivået.

Det er kraftige grep som må til. Forbruket vårt av natur, ressurser og energi må markant ned. Og vi må alle ta tak, og på alle nivåer samtidig. Som enkeltmennesker, kommunalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi kan ikke skyve ansvaret over på andre eller høyere opp i samfunnssystemet. Her må alle som én være ansvarlige mennesker. Og det vil vi vel være?

I de lokale partiene er vi underveis med å ta inn over oss alvoret i utfordringene vi står overfor. Det fins ingen vei utenom, ingen raske løsninger. Den vitenskapelige dokumentasjonen for at vi er på overtid, er overveldende. Dette er rammen vi må ha som felles utgangspunkt for de mange og gode grepene vi faktisk kan ta. Vi kan ikke lenger leve på bekostning av resten av verden og av fremtiden.

Dette er ikke et partipolitisk innlegg. Om at man bør stemme på et bestemt parti. Men det er en oppfordring til å tenke over hvilke partier som løfter denne saken tydelig fram her hos oss. Og hvem som ikke gjør det. Ta en siste sjekk i valgbrosjyrene. Og gi din stemme til et av dem der dette er en hovedsak.

Kommunevalget i år er et skjebnevalg. Ett blant flere vi må ta fremover. Og det viktigste vi kan gjøre akkurat nå.

Godt valg!

Reidar Aasgaard

Powered by Labrador CMS