HEIAGJENG: FrPs Bjørn Richard Johansen heier på motocrossprosjektet i Assurdalen.

Follo MX Park: Beste og mest bærekraftige i landet

Nordre Follo på vei til å få et nytt fantastisk møtepunkt for motorinteresse. Nemlig Follo MX Park. FrP heier på prosjektet.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger. 

Tyrigrava, med historie tilbake til før 2. verdenskrig, er landets mest kjente treffsted for de med motorinteresse i Norge. Stedet er pusset opp til å bli en historisk perle av KNA. Nå er Nordre Follo på vei til å få et nytt fantastisk møtepunkt for de med motorsportinteresse. Nemlig Follo MX Park. FrP heier på prosjektet.

Vi er klar til å bli styringsparti 

Blir vi styringsparti vil vi raskt løfte frem 3. prosjekter. Nye Sofiemyr stadion. Vevelstad- og Langhus Idrettspark. Og ikke minst Follo MX Park i Assurdalen, som kan bli Norges mest bærekraftige MX-park. Og et senter med fokus på inkludering, glede og folkehelse.

Vi håper vi en dag til uken kan ringe idrettspresident Zaineb Al-Samarai og si: «Vi ønsker raskt å møte deg og ditt team for å diskutere hvordan vi kan forsere arbeidet med disse tre viktige initiativene i Nordre Follo.» Hvordan kan vi sammen med idretten gå til Sparebank stiftelsen, andre stiftelser, Norsk Tipping, private næringsdrivende og andre for å søke om ytterligere midler til å få fullfinansiert anlegget, bygge klubbhus og kjøpt inn traktor, gravemaskin, hjullaster, harv og kultivator som vi vet dere trenger.

PRESIDENMØTE: Tidligere denne uken møtte Johansen idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Follo MX Park – et fantastisk prosjekt 

Motorsporten er ikke de som roper høyest. Eller markerer seg i media. La oss gi de noen minutters oppmerksomhet nå mot slutten av valgkampen. Dere ildsjeler i Follo MX Park er nemlig blant de aktørene som bidrar aktivt til at mange 15. åringer ikke faller utenfor. Og at disse ungdommene får utøve seg fysisk aktivt. Et problem som Folkehelseinstituttet har adressert som et stort samfunnsproblem for så mye som halvparten av landets 15. åringer. Banen vil ganske enkelt føre til at flere unge er fysiske aktive.

Norsk Motor Klubb (NMK) Follo bygger et moderne motorsportanlegg tilrettelagt for inkludering av barn og unge. Målet er flere aktive og bidra til mindre «utenforskap» av ungdom i kommunen vår, samt nærliggende kommuner. Dette er et prakteksempel på hvordan Idrettsforbundet i Norge gjennom gode lokale lag, som NMK Follo, driver frem prosjekter basert på frivillighet og ildsjeler.

Drevet frem av ildsjeler 

En av ildsjelene her er Bård Gultvedt. En annen Petter Lundeby som tidligere har ledet baneutvalget i NMK Follo. Bak han har vi 100-vis av frivillige med interesse for MC-sportens kanskje mest utfordrende idrett. MX og cross kjøring. Kravet til balanse, utholdenhet, kondisjon og konsentrasjon er enorm. Kombinert med et godt miljø, kameratskap, gutter og jenter – er miljøet som er organisert i Norsk Motorsportforbund helt unikt. Og forbundet med Tony Isaksen som aktiv generalsekretær er godt forankret i Norges Idrettsforbund. Også han en stor entusiast for prosjektet i Nordre Follo.

Idretten er hjertet i lokalsamfunnet 

Som innen annen idrett er denne sporten helt sentral for å fange opp mange som lett kan falle utenfor. Men inne i MX-verden får ungdommene vist at de kan noe. De mester noe. De er med i et team. Et lag og et fellesskap. Sånne initiativ vil vi støtte opp om i Nordre Follo FrP om vi blir et av styringspartiene etter valget mandag 11. september

I 25 år har ildsjeler i motorsportmiljøet jobbet for å få på plass anlegget ved E6 hvor det til begrensede tider av døgnet kan kjøres motorcross. Smart lagt til rette ved veien så det som er av støy blir «låst inne» sammen med lyden fra veien. Målet er å åpne den nye crossbanen i 2024. Dette støtter FrP i Nordre Follo 100 prosent opp om.

MC og bilpolitikk er viktig 

FrP har også markert klart at MC-politikk står sentralt når vi skal løse mobilitetsutfordringene i Nordre Follo. Videre at det skal være gratis parkering i 3-timer på kommunale parkeringsplasser. Både for bil og MC.

Som symbol vil parken bli nærmest unikt i Norge – og igjen bidra til å sette kommunen positivt på kartet. Da får vi to unike treffpunkt med fokus på bil og mc i kommunen: Tyrigrava nede ved Gjersjøen. MX Parken oppe ved E6.

1.750 meter god ungdomspolitikk 

Crossbanen i Follo MX Park blir 1.750 meter lang. Det blir et klubbhus med alle nødvendige fasiliteter. En forening som driver godt med sunn økonomi. De aktive er både menn og kvinner. Totalt er det investert ca. 25 millioner kroner i anlegget så lang. Helt fantastisk når vi vet at klubben har bare 220 medlemmer. Meningsløs «festeavgift» For anlegget, som klubben selv har nedlagt 10.000-vis av timer å utvikle må de i dag betale en årlig leie på 70.000 kroner til Nordre Follo kommune. Og det et anlegg idrettslaget her har finansiert. Hvordan er det mulig?

Stor takk til NMK Follo 

FrP i Nordre Follo ønsker altså å bidra til å få fortgang på Follo MX Park i samarbeid med NMK Follo. Samtidig takker vi alle dere frivillige i klubben for en fantastisk stå på vilje i 25 år. Videre ønsker vi sammen med klubben se hvordan enda flere kan få mulighet til å ta anlegget i bruk. Det gjennom samarbeid med idretten og næringslivet i kommunen, så vel som utenfor kommunen.

Styringspartiet FrP 

Som styringsparti håper vi FrP at dere raskt sender oss søknad om brukstillatelse i løpet av høsten. Videre oppfordrer vi dere til å søke kommunen om å slippe å betale «festeavgift». FrP lover å gjøre alt som står i vår makt for å støtte opp om prosjektet. Vi vil være med å legge til rette for at frivilligheten har tilgang til gode lokaler og områder!

Bjørn Richard Johansen, 3. kandidat, kommunevalget, Nordre Follo FrP

Powered by Labrador CMS