VIL UTVIKLE KOLBOTN SENTRUM: Høyre og Cecilie Dahl-Jørgensen Pind vil utvikle Kolbotn sentrum

Hva skjer nå, Kolbotn sentrum?

– Vi vil bidra til en positiv utvikling av Kolbotn stasjon og et best mulig bomiljø i Kolbotn sentrum, skriver Høyres ordførerkandidat.

Publisert Sist oppdatert

Nå kan det se ut som at videreutviklingen av Kolbotn stasjon blir en realitet og Nordre Follo Høyre vil satse på en mer helhetlig utvikling av Kolbotn sentrum. Videreutvikling av Kolbotn stasjon og infrastruktur/ trafikksikring i Kolbotn sentrum vil være sentral i utviklingen. 

Vi vil bidra til en positiv utvikling av Kolbotn stasjon og et best mulig bomiljø i Kolbotn sentrum. 

Det er gode nyheter at Bane NOR har forsert plan om videreutvikling av Kolbotn stasjon med mulig ferdigstillelse innen utløpet av 2026. Stasjonen vil få en universell utforming tilpasset brukergrupper som nå har problem med å bruke stasjonen, noe som er uholdbart i dag. Videreutviklingen av stasjonen vil ha stor betydning for Kolbotn sentrum og vil også være en positiv miljøsatsing ved at behovet for biltransport og parkering kan reduseres. 

Det vil også bidra positivt til at flere benytter Kolbotn torg. 

Nordre Follo Høyre vil bidra til samarbeide om utviklingen og til at kommunen stiller opp for at Kolbotn stasjon blir ferdig til planlagt tid. Blant annet vil vi se på tiltak for å gjøre området mot stasjonen enda mer levende og grønt.

Vi vil se nærmere på behov for tiltak i Kolbotn sentrum, gjennom Kantorveien og Kolbotnveien for bl.a å redusere trafikkstøy og risiko for trafikkuhell. I forbindelse med utvikling av nye boligområder er det viktig at alternative adkomstveier utenom sentrum vurderes. 

I tillegg til trafikksikringen er dette viktig for å bidra til et best mulig bomiljø for alle som bor i området. 

Så ser vi i denne saken at engasjement virker! Innbyggergruppen med Sigmund Larsen, Halvor Eikeland og Lasse Tenden har bidratt positivt med innspill og påvirkning for å oppnå en raskere videreutvikling av stasjonen. 

Tusen takk til dere!

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Ordførerkandidat for Høyre i Nordre Follo

Powered by Labrador CMS