ENGASJERT: Harald Lundstedt ønkser seg en avklaring fra Høyre.

Hva velger Høyre?

Hva blir konsekvensen for miljøet og innbyggerne ved et blå-blått flertall, spør Harald Lundstedt.

Dagens meningsmålinger tilsier at det kan bli mørkeblått flertall i Nordre Follo kommune ved høstens valg. Hva blir da konsekvensen for miljøet og innbyggerne? Vil Høyre da som tidligere i Oppegård, og i gamle Ski, helst bare forholde seg til Frp, eller vil de følge folketyngden og søke samarbeid med sentrumspartiene? 

For folk som er opptatt av miljø betyr dette mye. Det er ikke stort Høyre skriver om miljø i sitt valgprogram. I Frps lokale valgprogram er ikke klima og miljø nevnt med ett eneste ord. Det betyr at dette ikke er viktig for Frp lokalt, og vi vet at det ikke betyr noe for Frp sentralt. Det er derfor stor grunn til bekymring at Høyre har uttalt i lokale medier at deres foretrukne samarbeidspartner er Frp. Dette bør velgere som har forlatt Ap eller andre partier på den «grønne side» merke seg, og vurdere å stemme på miljøpartier i sentrum som Venstre eller MDG.

Erfaringer med Hans

Selv har jeg arbeidet som leder av Friluftsforum Nordre Follo, og før det, FNF i Oppegård i mange år. Her har arbeidet bestått i å bevare naturgrunnlaget for fysisk aktivitet med natur- og kulturopplevelser, samt en arealutvikling som begrenser transportbehovet. Når en arbeider med slikt opplever man fort at for mange har ikke naturen verdi. Den skal bare omdannes for å skape verdi. Konsekvensen av dette ser vi rundt oss nå, og det gjør meg bekymret!

Erfaringene med «HANS» i Norge, tørke og branner over hele kloden, regn og flom i andre steder med stadig flere varmerekorder. Selv fikk jeg kjelleren full av vann ved siste regnskyll. Hovedårsaken til ekstremværet skyldes vårt forbruk og utslipp av fossilt brensel. Vi får nå det ekstremværet som lenge har vært varslet, og som fagmiljøer har advart mot. Dette bør gi grunnlag til ettertanke for de fleste.

Fra sentralt hold i Frp uttales det stadig at det Norge kan gjøre med klimareduksjoner bare blir symbolpolitikk fordi vi er så få og representerer så lite utslipp. Nordmenn generelt er i verdenssammenheng en stor forurenser, og dette må vi i anstendighetens navn forholde oss til.

Kjemper for gratis parkering

Mye av det Frp var med å gjennomføre i posisjon er de nå sterkt imot. Noe slikt kan bare skje i useriøse populistiske partier. Like dumt blir det når Hans Andreas Limi i Frp står frem og forsvarer den økte bruken av privatfly mellom Norge og Sveits som har skjedd etter at noen skatteflyktninger flyttet dit. Det virker rart at de stadig besøker det landet som var så ille at de valgte å flykte fra det!

Det er disse tanker og ideer Høyre må forholde seg til i et mulig fremtidig samarbeid med Frp. Konsekvensene er mindre gode miljøtiltak. Når Frps valgkampsak er tre timer gratis parkering i våre sentrumsområder, så sier det seg selv hvilke prioriteringer Frp skal ha gjennomslag for. De går til valg på økt privatbilisme.

Velgerne må få en tydelig avklaring fra Høyre

Jeg synes dette er noe kommunens innbyggere bør få avklart i forkant av valget slik at de vet hva en stemme til Høyre kan bety i praksis. Dette svaret bør begrunnes med mer enn bare å avklare det med å vente på valgresultatet. Hvilken miljøpolitikk får vi om Høyre og Frp får rent flertall? Det er sikkert at den blir bedre om Høyre samarbeider med miljøpartier i sentrum fremfor Frp.

Når kommunen innfører parkeringsgebyrer for å bidra til redusert bilbruk og forurensing blir folk opprørte og sinte. Kommunen gjennomfører det som er føringene i den vedtatt kommuneplan der alle FNs bærekraftsmål er vurdert og som statlige føringer er helt tydelig på. Etter at kommuneplanen ble vedtatt med knappe 24 mot 23 stemmer har Høyre uttalt at de ikke føler seg forpliktet til å følge vedtaket. Her var det de vanlige H, Frp og Pensjonistpartiet som stemte mot, men også Senterpartiet som ønsket økt boligbygging på steder som ligger utenfor eksisterende bebyggelse med tilstrekkelig infrastruktur. Ikke alle partier tar FNs bærekraftmål på alvor.

Alt er ikke verre nå!

Det gjøres i dag veldig mye bra i Nordre Follo kommune. På en oversikt over alle landets kommuner, der bevaring av naturmangfoldet blir vurdert, rangeres vår kommune som den femte beste i Landet. Og kanskje det viktigste, den beste av urbane kommuner. Dette kan bli satt i spill dersom Høyre lytter til Frp, og ikke naturverninteressene.

Fredag 18. august stod det i ØB om folkets dom av det offentlige tjenestetilbudet. Bare 7 % mente det var blitt bedre. Mer enn halvparten mente det var blitt verre, men hvilke tilbud er det snakk om? Spørsmålet som ble stilt i ØB var; hvordan har det samlede tjenestilbudet endret seg etter sammenslåingen? Hvilken innbygger kan svare kvalifisert på et slikt spørsmål? Fortsatt er mange imot kommunesammenslåingen og er preget av dette. For en som har arbeidet tett med kommunen gjennom hele prosessen har nesten alt blitt bedre. Det jobbes så godt med kommunens klima og miljøplaner at Nordre Follo ble trukket frem som en foregangskommune i Norge. Dette kan vi være stolte av, og dette arbeidet bør fortsette.

Vanskelig overgang

Den nye kommunen fikk en trang fødsel. Vi fikk koronaen og kommunen ble stengt ned. Alle som kunne fikk hjemmekontor. Det ble avholdt møter på skjerm. I alt dette skulle kommunesammenslåingen settes ut i praksis for de ansatte. Noen fikk de jobbene de søkte på mens andre ble omplassert. Noen kom i avdelinger med nye arbeidsoppgaver og medarbeidere. En jeg snakket med i telefonen hadde vært ansatt i kommunen et halvt år uten enda å ha truffet sine kollegaer. Ingen kommuner blir effektive under slike premisser.

Krigen i Ukraina koster Nordre Follo ca. 100 millioner i året. 60 millioner bare i økte strømutgifter. Dette er penger som ellers ville bli brukt med helt andre prioriteringer. For oss er dette tross alt en billig kostnad for den kampen Ukrainerne hver dag kjemper for at vi i Europa skal ha demokrati, og ikke tyranni som Stoltenberg uttalte det. Skulle ønske ØB også forholdt seg til disse fakta noen ganger!

Det er lett å være i opposisjon under slike forhold. Kommunen kan ikke gå ut å forvare seg før de blir spurt, men som regel har de taushetsplikt som begrenser muligheten for et mer riktig svar.

Jeg tror mange husker at det ikke var bedre i gamle Oppegård under Høyre og Thomas Sjøvolds styre. Et grønt korrektiv mot sentrum kan gjøre at Nordre Follo fortsetter på den positive kursen mot å nå klimamålene og verne verdifull natur, som Østmarka Nasjonalpark. En annen viktig sak som er i faresonen hvis det blir mørkeblått flertall, er at en sammenhengende kyststi gjennom kommunen er i fare.

Ønsker dere fortsatt at viktige klima- og miljøplaner skal prioriteres, at presset på etablering av Østmarka Nasjonalpark fortsetter, at kyststien etableres, at små grønne lunger bevares, så håper jeg innbyggerne tenker seg nøye om før de avlegger sin stemme.

Harald Lundstedt

Powered by Labrador CMS