– Sats på jernbanen!

Venstre-kandidat Ketil Larsen vil at det skal satses mer på jernbane.

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger. 

På Kolbotn har vi et ganske godt kollektivtilbud. Vi har lokaltog i hver retning hvert kvarter, og flere bussruter. Det er bra for alle som reiser, for miljøet og for barn og ungdom. Når jeg ser tilbake er likevel ikke alt bedre enn før.

Da jeg vokste opp, tok toget fra Oppegård 20 minutter til Oslo. I dag viser rutetabellen 28 minutter! Da er det ikke rart at mange savner direktetogene og innsatstogene som forsvant da den nye tunellen mellom Ski og Oslo åpnet.

Den nye tunellen til tross: rutetabellen illustrerer en sviktende satsning på jernbanen, med etterslep på vedlikehold og modernisering av skinnegang og signalanlegg, manglende sporkapasitet og eldre togsett som stadig må repareres. Heldigvis kommer det nye lokaltog om noen år.

Og som ikke det er nok: stasjonene langs Østfoldbanen skriker etter oppgradering og universell utforming. Derfor ble jeg glad da jeg leste saken i Oppegård Avis om at vi endelig skal få ny stasjon på Kolbotn, og at denne vil bli tilgjengelig for alle. Som kjent er det i dag nær sagt umulig for rullestolbrukere å bruke plattformen for togene fra Oslo i retning Ski.

Selv om ny stasjon på Kolbotn har vært en gjenganger som tema i flere valgkamper, er det altså først nå vi nærmer oss en løsning. Bedre sent enn aldri! Dermed kan vi rette blikket mot Solbråtan og Oppegård som også trenger opprusting for enklere tilgang for barnevogner og rullestolbrukere.

Jernbanetilbudet er et statlig ansvar, så som lokal kandidat for Venstre i Nordre Follo kan jeg ikke dele ut pirrende valgløfter om raskere tog eller mer moderne stoppesteder. Men jeg kan love at Venstre og våre kandidater er engasjert i et best mulig kollektivtilbud med en tidsmessig jernbane. Venstre har både i Stortinget og da partiet var i regjering stått i bresjen for økte bevilgninger til jernbanen. Uten Venstre ville etterslepet vært enda større!

Lokalt må vi sørge for at kommunen gjør sitt, blant annet ved å presse på de statlige myndighetene. Den nye tunellen mellom Ski og Oslo må ikke bli en sovepute for å unnlate å ruste opp den gamle lokallinjen. Jeg er redd for at engasjementet for jernbane og kollektivtrafikk vil forvitre dersom vi får et blå-blått flertall i Nordre Follo med Høyre og Fremskrittspartiet. Med Venstre på laget får vi en utrettelig forkjemper for et best mulig kollektivtilbud!

Av Ketil Larsen 

Kandidat Nordre Follo Venstre, Kolbotn

Powered by Labrador CMS