Vil dere virkelig grave opp igjen stridsøksen på Svartskog?

Spørsmålet stilles av MdG-politiker Hans Martin Enger.

Publisert

På Svartskog har ulike interesser stått steilt mot hverandre i flere tiår. Et “utbyggingsforlik” fra 2015 har imidlertid skapt ro og forutsigbarhet. Nå tar Senterpartiet til orde for å grave opp igjen stridsøksen, slik Høyre og FRP gjorde i 2019.

Det vil gå utover husfreden, naturen, friluftslivet og kulturmiljøet.

Blir årets valg en start på nye konflikter og mer naturødeleggelse på Svartskog? I 2015 fattet kommunalminister Jan Tore Sanner et vedtak om rammer for videre utbygging på Svartskog, hvor han overprøvde alle miljømyndigheter. Det er mye å kritisere det vedtaket for, men tross alt satte det en tydelig grense mot ytterligere nedbygging, samtidig som det tillot for mye. Dette såkalte "Bålerud-forliket" var ingen helt fornøyd med, noe som ofte er et godt utgangspunkt for å slutte fred.

MDG var sterk motstander av vedtaket, men har likevel landet på at vi ikke tar omkamper her. Sterke utbyggerinteresser forholder seg derimot annerledes og startet planer for ytterligere to utbyggingsfelt allerede i 2017 (Vildmark og Ragnarud). De fikk sterk støtte fra Høyre og Frp i Oppegård, men de rakk akkurat ikke å komme i mål med godkjenningen før kommunestyreperioden var over i 2019, og partiene havnet i opposisjon. Men de ga seg ikke uten kamp, og til og med etter valget deltok avtroppende Høyre-ordfører og -varaordfører i meklingsmøte med Statsforvalteren for å presse gjennom en godkjenning. Heldigvis var det en ny sammensetning av kommunestyret da saken kom til sluttbehandling, og planene ble avslått.

I valgkampen i 2019 vokste det fram et sterkt engasjement blant Svartskog-innbyggere som ikke ønsket mer utbygging. Disse stilte seg bak "Bevar Svartskog"-aksjonen i 2019 som ikke tok til orde for å reversere Sanner-vedtaket, selv om det for mange var det primære ønsket. Deres krav var derimot at det vedtaket skulle bli stående. Og slik endte det, på håret, den gang.

Siden den gang har det vært ro rundt spørsmålet, og ny kommuneplan er vedtatt uten endringer for Svartskog. Men i en ny valgkamp-video stiller Senterpartiet seg side ved side med grunneier og utbygger Sigurd Brynildsen, tidligere FrP-politiker og nå Høyre-mann. 

Jeg krysser likevel fingre og tær for at denne ballen raskt blir lagt død av det nye kommunestyret, og at stridsøksen blir liggende under jorda. Det er avgjørende for å ta vare på naturen, friluftslivet og det fantastiske kulturmiljøet på Svartskog, og ikke minst er det avgjørende for å bevare husfreden.

Hans Martin Enger

Gruppeleder Nordre Follo MDG

30. kandidat til kommunevalget

Powered by Labrador CMS