Nytt kommunevåpen

EKSPERT: Kjell Sandaas er amfibie-entusiast. Dette bildet ble tatt tidligere i år da han flyttet salamandere i forbindelse med utbyggingen på Myrvoll stasjon.

– Salamander vil være perfekt

Han berømmer forslaget om å bruke salamander som kommunevåpen for Nordre Follo. – Den må bare få riktig antall tær først, sier amfibie-entusiast Kjell Sandaas.

Publisert

Nylig ble det kjent hvilke tre forslag som har gått videre til siste finalerunde. Salamanderen, havreakset og forslaget mange omtaler som «møllehjulet» står igjen som de tre beste kandidatene til å bli kommunevåpen for Nordre Follo kommune.

Kjell Sandaas fra Nesodden er amfibie-entusiast. Tidligere i år flyttet han storsalamandere på Myrvoll i forbindelse med utbyggingen av boligområdet Myrvoll Stasjon.

Urinnvåner

Sandaas sier at en salamander som kommunevåpen vil passe veldig godt for Nordre

– Storsalamanderen har heller ikke en gul stripe på ryggen, slik finaleutkastet viser.

Kjell Sandaas, amfibie-entusiast

Follo kommune.

– Ja, storsalamanderen har levd i landskapet Follo like lenge som menneskene. Den har odel, for å si det sånn. Salamanderen er en urinnvåner, og har forekomster spredt rundt i det meste av både Ski og Oppegård.

URINNVÅNER: Kjell Sandaas karakteriserer storsalamanderen som en urinnvåner i Ski og Oppegård. Legg merke til at arten har fem fingre bak og fire foran.

Kjell Sandaas har sett utkastet til kommunevåpen med salamanderen. Han sier tegningen er umiskjennelig en storsalamander.

For mange fingre

– Men det er viktig å presisere at våre to salamanderarter begge kun har fire fingre på forbeina, men fem på bakbeina.

– Storsalamanderen har heller ikke en gul stripe på ryggen, slik finaleutkastet viser. Den er sort, som på tegningen, men buksiden er gul, som bakgrunnen på våpenet, sier Kjell Sandaas.

Kjerneområde

Entusiasten har regnet og anslår at det finnes 10-15.000 storsalamandere i Ski og Oppegård.

– Med andre ord er det slett ikke feil dersom dette velges som kommunevåpen.

FINALISTEN: Havreakset, salamanderen og møllehjulet står igjen som de tre finalistene til nytt kommunevåpen.

– Hvordan vil du karakterisere salamanderen?

– Sett med våre øyne er den et nyttedyr. Storsalamanderen er et rovdyr som spiser snegler og mygglarver. Den har giftkjertler i huden som beskyttelse mot naturlige fiender. Desverre hjelper giften dårlig mot bilhjul og gravemaskiner.

Kjell Sandaas forteller at storsalamanderen er en truet art.

– Her har det vært tatt en kunstnerisk frihet. Generelt kan jeg si at alle utkastene vil bli gjennomgått og kvalitetssikret.

Lars-Roar Masdal, juryleder

– Navet i artens livshjul, yngledammene, blir færre år for år. Norge, og det viktige kjerneområdet i Follo, har et stort ansvar for storsalamanderens fremtid, sier Kjell Sandaas.

Vil se flere farger

Fremdriftsplanen for nytt kommunevåpen har vært at det endelige valget skulle være

på plass ved nyttår. Nå ser dette dette til å dra lenger ut. Saken var denne uken oppe i Fellesnemndas arbeidsutvalg (AU), som består av de to ordførerne i Ski og Oppegård. Utvalget vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen.

«AU anmoder administrasjonssjefen å komme tilbake med forslag til ulike fargekombinasjoner og muligheten for å oppta fargeelementer fra dagens kommunevåpen i et nytt kommunevåpen», heter det i vedtaket.

Lars-Roar Masdal er leder for juryen som har jobbet med forslagene til nytt kommunevåpen. Han sier de er kjent med at noen salamandere har fire fingre på frembeina, mens andre har fem.

– Kunstnerisk frihet

– Den som ble avtegnet hadde fem. Tilbakemeldingen så langt er at den salamandertypen som velges i kommunevåpenet må være riktig og typen salamander må være kjent og lages en historie rundt. Da slipper en mange diskusjoner, sier Masdal.

Hva med den gule stripen på ryggen?

– Her har det vært tatt en kunstnerisk frihet. Generelt kan jeg si at alle utkastene vil bli gjennomgått og kvalitetssikret. Mindre justeringer må påregnes. De skal fungere i både stort og lite format, sier Lars-Roar Masdal.

I vedtaket hvor arbeidsutvalget sender saken tilbake, ber de også administrasjonssjefen vurdere om det skal kjøres en ny innbyggermedvirkning på nytt kommunevåpen.

Powered by Labrador CMS