KONGEVEIEN 49

SKAL ERSTATTES MED NYBYGG: Denne bygningen er fra 1963 og har huset administrasjonen til Den Norske Remfabrik frem til slutten av 70-tallet. I nyere tid har blant annet Follo Sport leid arealer i tilbygget.

Rives etter 58 år på Sofiemyr

Den røde mursteinsbygningen i Kongeveien 49 og den frittstående garasjen nordøst for den skal rives og erstattes med nybygg.

Publisert Sist oppdatert

– Riving av disse byggene skjer som et ledd i videreutviklingen av eiendommen, sier Kristin Vetleseter.

Sistnevnte jobber som kommunikasjonsdirektør i Fremtind Forsikring, som er både grunneier og utleier av eiendommen Kongeveien 49 på Sofiemyr.

– Fremtind er resultat av fusjon mellom forsikringsvirksomhetene til DNB og SpareBank 1, som trådte i kraft 1. januar 2019. Den aktuelle eiendommen var eid av SpareBank 1 Forsikring, og er etter fusjonen eid av det fusjonerte selskapet Fremtind, forklarer Vetleseter.

Administrasjonsbygg

Den røde mursteinsbygningen, som rives i disse dagene, er fra 1963 og har huset administrasjonen til Den Norske Remfabrik frem til slutten av 70-tallet. I nyere tid har blant annet Follo Sport leid arealer i tilbygget.

DEN NORSKE REMFABRIKK: Foto av interiørfotografier av produksjonshaller på Den Norske Remfabrikk.
VAR ADMINISTRASJONSBYGG: Interiørfotografier av produksjonshaller på Den Norske Remfabrikk.
DETTE VAR I HOVEDBYGGET: Interiørfotografier av produksjonshaller på Den Norske Remfabrikk.

Prosessen med riving er godkjent av kommunen. Virksomheten Byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo skriver i sin tillatelse at tiltaket ser ut til å være en forutsetning for videre utvikling i planområdet i tråd med reguleringsplanen.

To nye bygg og p-plasser

Vetleseter i Fremtind Forsikring bekrefter overfor Oppegård Avis at det planlegges å utvikle sør- og vestsiden av tomten med nybygg og tilhørende parkeringsplass.

– Hva som kommer til å skje videre på eiendommen er fortsatt under planlegging, men vi sikter på å videreutvikle sør- og vestsiden av tomten med det mål å styrke eiendommen som handelsdestinasjon, sier Vetleseter.

De foreløpige skissene, som ble presentert i Oppegård Avis i 2019, viser to nye tilbygg, hvorav det ene erstatter den røde mursteinsbygningen langs veien og det andre ligger sørøst for hovedbygningen, vis-a-vis brannstasjonen.

DETTE VAR PLANEN: Kongeveien 49 skal moderniseres. Kontorbygget langs Kongeveien skal rives og det skulle bygges to nye bygg, den ene langs veien på vestsiden og den andre på sørsiden av hovedbygget.

Syv leietakere

Det eksisterende hovedbygget i Kongeveien 49 har nylig blitt rehabilitert. Her har SpareBank 1 følgende leietakere per i dag: Coop Extra, Biltema, Plantasjen, Jysk, Kiwi, Maritim og Buddy.

– Alle disse har åpnet, bortsett fra dyrebutikken Buddy. Sistnevnte åpner butikken torsdag 7. oktober, bekrefter Vetleseter.

Plasskrevende varehandel

Vetleseter sier at de er i dialog med flere interessenter for planlagte nybygg, men understreker at det ikke er signert noen avtaler ennå.

– Det går rykter om at en byggevarebutikk flytter inn. Kan dere bekrefte dette?

– Vi har ikke tegnet leieavtale med noen aktører for nybyggene ennå, og kan dermed ikke bekrefte at det vil flytte inn en byggevarebutikk, sier Vetleseter.

Samtidig viser hun til gjeldende detaljreguleringsplan for eiendommen, som setter grad av utnyttelse til totalt 21.000 kvadratmeter, hvorav 13.000 kvadratmeter av disse er avsatt til plasskrevende varehandel.

– Med dette kan for eksempel byggevarehandel være aktuelt for eiendommen, sier kommunikasjonsdirektøren i Fremtind Forsikring.

Powered by Labrador CMS