Reservevannledning

LYSREGULERING: Frem til fredag 6. desember vil trafikken gå i ett kjørefelt forbi arbeidsområdet i Tverrveien, syd for innkjøringen til Rognebærlia

Lysregulering i Tverrveien i syv uker

I forbindelse med anleggsarbeidene med den nye reservevannledningen fra Oslo til Oppegård blir det behov for lysregulering i Tverrveien på Sofiemyr.

Publisert

Reservevannledning fra Oslo til Oppegård

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det etableres en reservevannsledning fra Oslo til Oppegård kommune. Reserveledningen lages for å styrke sikkerheten i kommunens vannforsyning. Gjennom denne forbindelsen med Oslo skal Oppegård kommune være sikret vannforsyning selv om kommunens vannverk ikke kan levere vann fra Gjersjøen. 

Den nye ledningen knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien. Forrige uke ble arbeidene ved klubbhuset ferdigstilt. Nå jobber Skanska Norge med den siste delen av reservevannsprosjektet, som etter planen skal ferdigstilles 1. februar 2020.

Les også: Stengt frem til vinteren

Lysregulering i syv uker

Arbeidet med omlegging av reservevannsledningen i Kongeveien 81 fører til at trafikken blir lysregulert i Tverrveien i syv uker.

Ifølge Oppegård kommune skal det rehabiliteres og oppdimensjoneres en vannledning på ti meter ved Sønsterud pumpestasjon med tilhørende vannkummer og omlegging av en ny vannledning på 50 meter.

Anbefalte omkjøring gjennom Tverrveien

Oppegård Avis har nylig skrevet at det, i tillegg til lysregulering Tverrveien i syv uker, blir lysregulering i Kongeveien og Sønsterudveien i hele november. Statens vegvesen (SVV) har derfor anbefalt å benytte seg av Tverrveien i de fire ukene arbeidene i Sønsterudveien og Kongeveien pågår (se kartet med anbefalt omkjøring under teksten).

I Sønsterudveien og Kongeveien samt i rundkjøringen ved Skiveien vil det bli redusert fremkommelighet mens arbeidene pågår. Vi anbefaler derfor å velge alternative ruter. Det er ønskelig at trafikantene benytter seg av Tverrveien og Skiveien i denne perioden, sier Fredrik Nyland i SVV.

Les mer om saken her: Snart skal Sønsterudveien og deler av Kongeveien oppgraderes

 ANBEFALT OMKJØRING: ANBEFALER OMKJØRING: – Det er ønskelig at trafikantene benytter seg av Tverrveien og Skiveien i denne perioden, sier kontrollingeniør i SVV, Fredrik J. Nyland.

LYSREGULERING: Frem til fredag 6. desember vil trafikken gå i ett kjørefelt forbi arbeidsområdet i Tverrveien, syd for innkjøringen til Rognebærlia.
JOBBER MED OMLEGGING AV LEDNINGEN I KONGEVEIEN: Den nye reservevannledningen knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien. Forrige uke ble arbeidene ved klubbhuset i Kongeveien ferdigstilt. Nå jobber Skanska Norge med omlegging av reservevannsledningen i Kongeveien 81.

Ny reservevannledning fra Oslo til Oppegård:

  • Det var i juni 2017 at kommunestyret vedtok en intensjonsavtale mellom Justisdepartementet og Oppegård kommune om samarbeid for etablering av ny vannledning i Marka-sonen.
  • Reservevannledningen vil øke vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Follo vesentlig.
  • Oppegård kommune har engasjert COWI for prosjektering og Skanska Norge AS til å utføre arbeidene.
  • Ledningen knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien, og blir samlokalisert med ny lysløypetrase som etableres rett vest for Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud.
  • Planlagt ferdigstillelse: 1. februar 2020.
Powered by Labrador CMS