Rødt nivå i skolene neste uke

Dette er koronareglene som gjelder i Nordre Follo kommende uke.

Publisert

Lørdag kveld ble de nye smitteverntiltak debattert i formannskapet. Nordre Follo følger tiltakene gjort av regjeringen lørdag, med ett unntak: Den kommende uken skal barnehager og skoler driftes på rødt nivå.

I etterkant av formannskapesmøtet har kommunen publisert følgende melding:

Regjeringen la lørdag formiddag fram endringer i nasjonale smitteverntiltak for kommunene på Østlandet, de såkalte ring 1- og ring 2-kommuene.

Se pressemelding fra regjeringen.

Endringene innebærer noen lettelser, blant annet blir det åpnet opp for idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge, bibliotekene åpner, det blir tillatt med svømmeundervisning og serveringssteder og enkelte butikker kan åpne.

Det blir ikke åpnet opp for trening innendørs for voksne.

Behov for rødt nivå i uke 5

Regjeringen har vedtatt drift på gult nivå for skolene i regionen, men presiserer at kommunene kan bestemme å drifte skolene på rødt nivå, dersom smittesituasjonen tilsier det.

Kommuneoverlegens vurdering er at de nye nasjonale forskriftene er tilstrekkelig for Nordre Follo kommune. Unntaket er at skoler og barnehager i Nordre Follo kommune skal driftes på rødt nivå.

- Vi har en pågående smittesituasjon ved flere av våre barnehager og skoler, så rødt nivå ut kommende uke vil være det smittevernforsvarlig riktige for våre barne- og ungdomsskoler og barnehager. Vi har blant annet smitte på Kolbotn skole, på Tårnåsen skole er situasjonen fortsatt uavklart og vi ser at smitten skjer i skolen og blant barn og unge. Det er også av hensyn til de ansatte i barnehager og skoler at rødt nivå er riktig i kommende uke, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

- Jeg understreker at det er et veldig sterkt ønske å komme over på gult nivå så snart som mulig. Vår erfaring er at smitteverntiltakene på gult nivå er gode. Vi håper å åpne på gult nivå mandag 8. februar, hvis smittesituasjonen tilsier det, sier Myhrvold.

Alle barne- og ungdomsskoler starter på rødt nivå fra og med mandag 1. februar, men det kan være ulikt mellom skolene når de åpner for fysisk undervisning. Dette kommuniseres fra den enkelte skole direkte til foresatte.

For videregående skoler er det allerede besluttet at skolene fortsetter på rødt nivå ut uke 5.

Barnehagene starter også på rødt nivå fra og med mandag 1. februar. Foresatte får mer detaljert informasjon direkte fra sin barnehage.

Noen lettelser fra og med 3. februar

De nasjonale bestemmelser og anbefalinger for Nordre Follo gjeldende fra og med 3. februar er:

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
 • Barn og unge under 20 år
 • Utendørs aktivitet for voksne
 • Organisert trening for toppidrettsutøvere

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker

Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 1, men med disse unntakene:

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • serveringssteder
 • Vinmonopolet
 • virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv (se § 15 for hele listen)
 • helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv (se §16 for hele listen)
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende
 • Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

Restauranter, kafeer, barer

 • Serveringssteder kan åpne igjen.
 • Fortsatt skjenkestopp

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Unntaket er: o Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan åpnes for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling. o Bibliotek o Offentlige steder og virksomheter kan holde åpent for utendørs fritidsaktiviteter for voksne o Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder

Anbefalinger

 • Det er ikke lenger en anbefaling om å unngå besøk i hjemmet. Den nasjonale anbefalingen gjelder. Det vil si å begrense sosial kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå unødvendige reiser. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for det.
 • Innbyggerne i Nordre Follo er frarådet å dra til fritidsbolig utenfor egen kommune. For de andre ring 1-kommunene er denne anbefalingen opphevet. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør fortsatt ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør fortsatt ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
 • Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Powered by Labrador CMS