VIL FØLGE OSLO: Konstituert rådmann Jane Short Aurlien i Nordre Follo kommune.

Slik vil rådmannen stenge ned Nordre Follo

To meters avstand på butikken. Forbud mot alkoholservering. Stengte treningssentre. Rådmannen er klokkeklar i sin innstilling til politikerne før dagens formannskapsmøte.

Publisert Sist oppdatert

«Det kan være fristende å avvente i håp om nedgang, og heller si man vurderer innstramminger senere. Den tiden er etter rådmannens mening forbi – all usikkerhet gir i sum for høy risiko. Nå må vi handle på en klar og tydelig måte, med et klart og tydelig budskap. «Sosial nedstenging» er nå nødvendig også i Nordre Follo noen uker fremover. »

Slik avsluttes innstillingen signert rådmann Jane Short Aurlien og kommunalsjef Marit Janne Rød Kronborg.

Mandag klokken 15 skal politikerne i formannskapet vedta nye, lokale korona-retningslinjer. Et par timer før møtestart kom papirene til møtet, som kun har en sak på sakskartet: Endringer i Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo – tiltak og anbefalinger.

Rådmannen går inn for at Nordre Follo følger Oslos sosiale nedstenging med tiltak tilsvarende som i hovedstaden:

  • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser.
  • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs.
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

Rådmannen innstiller at forskriften trer i kraft 9. november 2020 kl. 24 og gjelder til og med 30. november 2020.

– Vi må få ned smittetrykket for å minske de helsemessige konsekvensene, for å opprettholde vår evne til å følge opp den nasjonale TISK-strategien, og for å unngå at smitten får alvorlige konsekvenser for kommunens tjenester og beredskap, skriver rådmannen.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold skriver i sin vurdering:

– Dette er en pandemi. Viruset respekterer ikke kommunegrenser. Hvis vi løfter blikket globalt vil det snarere kreve gode argumenter for ikke å innføre samme tiltak som Oslo i Nordre Follo.

Formannskapet skal behandle saken klokken 15:00. Du kan følge møtet direkte her på oavis.no

Powered by Labrador CMS