POLITIMESTER: Steven Hasseldal.
POLITIMESTER: Steven Hasseldal.

Trygghet for alle - også på nett

Etter et omfattende arbeid med sammenslåing av de gamle distriktene Follo, Romerike og Østfold, starter vi 1. mai 2018 vi endelig opp den nye organisasjonen.

Publisert

Nå skal vi jobbe videre med utvikling av kvaliteten på tjenestene våre.

Målet med nærpolitireformen er et politi som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet.

Sammenslåingen gir oss de nødvendige forutsetningene for å skape et mer moderne og kompetent politi. Vi har fått muskler til bygge opp mer slagkraft og kvalitet i de polititjenestene vi skal levere.

Les også: – Planen gir stor anerkjennelse av våre veteraner

Men alt er ikke på plass og det vil ta tid før organisasjonen har fått satt seg. 1700 ansatte har de siste årene vært igjennom et omfattende personalløp, mange har fått nye kolleger, ny leder og/eller nye arbeidsoppgaver. 

Det vil derfor ta noe tid før vi kan hente ut full effekt av reformen.

Økning i vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep på nett

Kriminalitetsbildet i distriktet er, som ellers i landet, i endring. Vinning og narkotikaforbrytelser går ned, mens vi ser en sterk økning i vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep på nett.

Les også: – Kolben må bestå!

Selv om antall straffesaker totalt sett går ned, ser vi en økning i de sakene som er mest krevende å etterforske som vold og sedelighet. Disse sakene er vanskelig å avdekke og har ofte mange involverte og ett stort omfang av beslag som skal gjennomgås.

POLITIMESTER: Steven Hasseldal.
POLITIMESTER: Steven Hasseldal.

Vemodig

Noen lensmannskontor er nedlagt eller under avvikling som følge av reformen. Det er vemodig når mange års politihistorie tar slutt. Mange har vært og er bekymret for at dette vil medføre en negativ utvikling av kriminaliteten lokalt og at det vil ta lenger tid for politiet å respondere.  

Les også: – Kommunen selger Oppegårds identitet til høystbydende

Men avvikling av åtte lensmannskontorer i distriktet frigjør ressurser og gir oss mer kraft til å håndtere det nye kriminalitetsbilde – hvor forebygging spiller en vesentlig rolle.

Doblet ressurser til forebygging

Det er vårt mål å være i forkant av kriminaliteten. I Øst har vi doblet antall ressurser som skal jobbe med forebyggende politiarbeid. Skal vi lykkes med å forebygge kriminalitet, er vi helt avhengig av godt samarbeid med kommunene.

Les også: – Høyre har styrt Oppegård i mangetiår uten nevneverdige resultater for Kolbotnvannet

Hver kommune har derfor fått tildelt en egen politikontakt og det formelle, langsiktige samarbeidet skal ivaretas gjennom et politiråd hvor representanter fra både kommune og politi møtes for å diskutere utfordringer og prioritere innsatsen. 

Barn og unge er utsatt på nett

Mer og mer av den kriminelle aktiviteten planlegges og gjennomføres på nett – og dekker hele det kriminelle spekteret fra arbeidsmarkedskriminalitet, narkotika og vinning til seksuelle overgrep og –utpressing. Barn og unge er særlig utsatt og denne gruppen bruker samtidig mer tid på nett enn andre.

Les også: Mot uheldig detaljstyring av politiet

Vi øker derfor innsatsen vår på å være tilstede på nett. Øst politidistrikt skal løpet av året etablere egne politiposter på nett. Her kan alle "komme innom", uavhengig av åpningstider og geografiske avstander og som vil være bemannet av dyktige politifolk.  

Slipper å møte opp på lensmannskontoret

Sammenslåingen og omorganiseringen gir oss også en bedre mulighet til å kunne bruke ressursene våre på en mer effektiv måte. Ny, felles operasjonssentral for hele distriktet, samlokalisert med Brann, bidrar til en mer effektiv styring av politipatruljene våre.

Nye arbeidsmetoder er innført og i Øst gjennomføres det nå i snitt 30 avhør på stedet av politipatruljen hver dag. Mange slipper med andre ord å møte opp på lensmannskontoret eller politistasjonen i etterkant av en hendelse.

Vi går nå over fra å tenke endring til kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene våre for å skape trygghet der folk bor og ferdes – også på nett.

Powered by Labrador CMS