DEBATTERER PÅ KVINNEDAGEN: SVs førstekandidat i Akershus, Nicholas Wilkinson, mener kvinnedagen fortsatt er viktig - også lokalt her i Oppegård.

– Ta kampen for likestilling

– Alle burde ha like gode muligheter til å lykkes. Uansett hvilket kjønn de har. Sånn er det ikke i dag. Heller ikke i Oppegård, mener Nicholas Wilkinson.

Publisert

Kjønn er fortsatt avgjørende for hvordan jobb du får, hvor mye du tjener og hvor mye pensjon du får å leve for. Kvinner jobber mer deltid, tjener mindre per time og får mindre pensjon enn menn. Kvinnedagen 8. mars er viktig å feire. Den minner oss på hvor mye vi har igjen å gjøre, samtidig som vi feirer seirene vi har hatt.

Deltid i Oppegård

I Oppegård har 33 % av kvinnene deltidsstilling med færre enn 30 arbeidstimer per uke. Svært få menn jobber deltid.

Deltidsarbeid gjør hverdagen utrygg. Du tjener som regel ikke nok til å klare deg selv, du mister pensjon og du mister muligheten til å kjøpe ditt eget sted å bo. Samtidig vet vi at arbeidsplassen ofte investerer mindre i deg som ansatt, og dermed har de lettere for å kvitte seg med deg først om de må nedbemanne.

Les også: – Kvaliteten på barnehagene i Oppegård er dårligere enn mange tror

Om du er kvinne er du mye mer utsatt for deltid enn menn er. Kun fordi du har kjønnet du har mister du muligheter.

Lønn

Om vi regnet på forskjellen i inntekt mellom menn og kvinner totalt er de enorme. Kvinner tjener ca. 6 kroner per 10 kroner menn tjener. Deler av dette kommer av at kvinner oftere må ta til takke med små deltidsstillinger, og at menn eier det meste av formuen og dermed det meste av inntektene fra aksjer og eiendom. Derfor sammenligner vi i stedet kun menn og kvinners inntekt fra full jobb.

Les også: – Må kommunen alltid få så store overraskelser?

For hele stillinger er det fortsatt slik at kvinner bare tjener 8,5 kroner per 10 kroner menn tjener. Typiske kvinneyrker har vært systematisk underbetalt i mange år, og det er nesten ingen bedring. Vi fortsetter som før, og kvinner er fortsatt underbetalt menn.

Pensjon

Når vi skal motta pensjon er lønnen vår avgjørende. Dermed får kvinner langt mindre pensjon enn menn. Men i tillegg til dette har Høyre og Arbeiderpartiet sammen avtalt et pensjonsforlik som kutter kvinnenes pensjon enda mer enn menns, fordi kvinner lever lengre.

De kutter altså penger fra en allerede lavere pensjon. Snakker om å strø salt i såret.

Ta kampen for like muligheter

 Jeg vil at alle skal ha like gode muligheter til å lykkes. Uansett hvilket kjønn de har. Jeg vil at mine søstre skal ha like gode muligheter som meg og broren min. Da må vi tørre å ta grep.

Les også: – Flere voksne inn i skolene!

SV vil lovfeste at nye offentlige stillinger som lyses ut skal være heltidsstillinger, pensjonsforliket må gjennomgås på nytt så kvinner ikke taper og vi må heve lønnen i kvinnedominerte yrker.

Powered by Labrador CMS