TAR FORM: Nordre Follo lokalmedisinske senter blir nabo til Follo lokalmedisinske senter. Det nye senteret begynner å ta form.

Helsekrangel til millioner

Helse i alle retninger! Nordre Follo kommune feirer sin etablering med å starte sitt eget lokalmedisinske senter.

Publisert

Det blir en «syk» feiring. I år betaler Follo-kommunene (minus Vestby) 74 millioner for de samme helse-tjenestene de må betale 122 millioner for neste år.

Siden oppstarten i 2016 har Follo lokalmedisinske senter(LMS) driftet kommunene Oppegård, Ski, Nesodden Ås, Frogn og Enebakk med lovpålagte tjenester som legevakt, sengeposter og akuttplasser. Follo LMS er et såkalt IKS (interkommunalt selskap) der eierne har hver sin representant i styret.

Den blodferske kommunen Nordre Follo skiller lag med de øvrige Follo-kommunene til nyttår, og skal neste år drifte sin egen døgnlegevakt og lokalmedisinsk senter til en pris på 48 millioner kroner.  Dette etableres på Ski sykehus, vegg i vegg med der de i dag har sitt LMS sammen med de andre Follo kommunene. Ås, Frogn og Enebakk blir foreløpig igjen i Follo LMS og skal neste år betale 47 millioner for de tjenestene de betaler 27 millioner for i år. Nesodden har også sagt opp avtalen med Follo LMS, men har ikke ting på plass på hjemmebane ennå, så de skal leie tjenester av Nordre Follo kommunes nye LMS til en pris av om lag 11 millioner. Nesodden opprettholder sin egen daglegevakt.

– Vi forholder oss til politiske vedtak, og er godt i gang med å få på plass et nedskalert lokalmedisinsk senter for tre kommuner, sier daglig leder ved Follo lokalmedisinske senter, Marita Kolstrøm.

PS! Saken fortsetter under bildet! 


– Det er mange utfordringer knyttet til nedskaleringen. Mange kostnader er konstante, mens det på bemanning og selve driften er noe å hente. Siden oppstart i 2016 har vi bygd opp et solid faglig miljø, og tilført de ansatte nødvendig kompetanse. At dette miljøet nå brytes opp, er noe jeg synes er leit.

LEIT: Marita Kolstrøm synes det er leit at et godt faglig miljø nå brytes opp.

De siste dagers hendelser i saken har fått Kolstrøm til å sende en bekymringsmelding til styret der hun ikke minst uttrykker bekymring for sine medarbeideres jobbsituasjon, og om de to LMSene klarer å utføre pålagte tjenester fra nyttår.

Under samme paraply

Oppegård Avis stilte ordfører Hanne Opdan (Ap) i Nordre Follo dette spørsmålet:

– Etter de siste dagers hendelser føler de ansatte ved Follo lokalmedisinske senter bekymring for sin jobbframtid. Kunne dette vært unngått? Hadde det vært mulig å endre eierstrukturen slik at alle kommunene kunne fortsatt under samme helseparaply?

– Når Oppegård og Ski blir Nordre Follo vil det automatisk få følger for de interkommunale samarbeid vi er i, rett og slett fordi de to eierkommunene ikke eksisterer lenger. I forberedelsene til Nordre Follo har vi arbeidet med å tilrettelegge for best mulig tjenester til kommunens innbyggere. Vi har arbeidet parallelt med å gi tjenester i egen regi og samtidig forsøkt å få til nye samarbeidsavtaler med de øvrige kommunene. Jeg registrerer og er svært positiv til, at flere Follo- kommuner ønsker å samarbeide med Nordre Follo og har tro på at vi får til et samarbeid som gir et godt tilbud, er økonomisk forsvarlig og ivaretar de ansatte, sier ordføreren.

Bekymret

De ansatte ved Follo lokalmedisinske senter er svært bekymret for sine arbeidsplasser.

– Det har jeg ingen problemer med å skjønne. De ansatte er kommet i en situasjon de ikke fortjener å komme i. Dette var en av de første sakene jeg tok fatt på som ny ordfører i Frogn. Det er svært leit at denne saken har kommet så feil av gårde. Slik jeg ser det er den eneste utveien å legge ned Follo lokalmedisinske senter, og få til et samarbeid der alle kommunene er med, sier Frogn-ordfører Hans Kristian Raanaas.

Hvilket ansvar har dere overfor de ansatte?

– Ved å gjøre det den måten som skal opp til behandling i de tre gjenværende eierkommunene, vil vi påta oss ansvaret for dem som jobber i Follo LMS.

Svært kritisk

– Styret i Follo LMS har hele tiden anbefalt å beholde en samlet drift, både av økonomiske og kompetansemessige årsaker. Slik sett ser styret det som positivt at det nå legges opp til samarbeid, eventuelt ved kjøp av tjenester fra Nordre Follo. Det er imidlertid flere måter å gjøre dette på, noe som krever utredninger og politiske vedtak. Derfor synes det forhastet , og unødvendig å si opp avtalen nå. Styret har fokus på at driften av Follo LMS fortsatt skal være trygg etter nyttår, med drift for tre kommuner, sier styreleder i Follo LMS, Karen Moe Røisland.

I ALLE RETNINGER: Her er det helse alle veier. Skiltet til Nordre Follo lokalmedisinske senter er ikke kommet opp ennå.

– Jeg er også bekymret for at det som nå skjer, kan gå ut over dem vi skal tjene, innbyggerne i Follo, sier hun.

PS! Saken fortsetter under bildet!


Fellesnemnda for Nordre Follo kommune tok eierstruktur opp med de andre Follo-kommunene for to år siden, men møtte kun en kald skulder. Så dette kom vel ikke helt uventet?

– Det er riktig, men nå bærer hele prosessen preg av at Ås, Frogn og Enebakk har dårlig tid, og slik er det jo ikke, sier Moe Røisland.

Follo lokalmedisinske senter hadde et prøveprosjekt med en legevaktbil på beddingen, men dette bråbremser sannsynligvis.

– Synd, dette var en tjeneste brukere ville ha stor nytte av, sier styrelederen.

Til sammen bor det om lag 120.000 mennesker i Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Follo-delen av Enebakk (Vestby samarbeider med Moss om de samme tjenestene. red.anm)

– Fått god hjelp

– Vi tar med oss de ansatte og beboere ved Langhus bo- og servicesenter, og etablerer oss i Ski sykehus. Der får vi plass til døgnlegevakt, sju sykehjemsplasser og syv sengeposter til LMS og Kad, sier Marit Kronborg, kommunalsjef i Nordre Follo.

– Hvordan skal dere klare å drifte disse tjenestene for en langt lavere pris enn det det Ås, Frogn og Enebakk får til?

– Dette har vi hatt god hjelp fra folk med den riktige kompetansen til å finne ut, sier Kronborg.

Den delen av Follo-samarbeidet, som må fortsette, fordi helsemyndighetene så har bestemt, er legevaktsentralen. Den ligger også på Ski Sykehus, og koster 19 millioner i året å drifte.

Powered by Labrador CMS